Jäsenlaskuista on löytynyt virheitä, joita korjaamme nyt – virheellisestä laskusta ei tarvitse ilmoittaa meille. Lue asiasta tarkemmin täältä ››

Työllisyystilanne on edelleen hyvä

Viime aikoina on näkynyt paljon uutisia taloustilanteen käänteestä huonompaan. MMA:n työttömyyskassan jäsenistössä talouden epävarmuus ei kuitenkaan ole vielä suuremmin näkynyt.

Ansiopäivärahaa on kassasta saanut tänä vuonna kuukausittain noin 950 henkilöä. Määrä vastaa 5,7 prosenttia jäsenistöstä.

Edustakuntavaalien aikaan käytiin kiivasta debattia siitä, ovatko hallituksen kahden prosentin talouden kasvuun perustuvat talousoletukset realistisia. Kesän jälkeen luku on vaihtunut, ja uusimmat ennusteet pyörivät prosentin tuntumassa. Lisäksi keskusteluissa nousevat esiin maailman talouden riskit brexitistä Kiinan ja Yhdysvaltojen väliseen kauppasotaan sekä spekuloinnit EKP:n roolista talouskasvun takaajana.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työllisyystilanne on tänä vuonna edelleen parantunut merkittävästi viime vuoteen nähden, vaikka positiivinen kehitys on toki hidastunut viimeisen puolen vuoden aikana.

MMA:n kassasta työttömyysetuutta saaneiden määrä on tänä vuonna laskenut keskimäärin noin 10 prosentin vauhtia, tosin viime kuukausina vauhti on pudonnut tästä noin puoleen.

Talouden käänteen ei myöskään odoteta välittömästi lisäävän etuutta saavien työttömien määrää, vaan vaikutuksen näkymistä kassoissa hidastavat vielä yritysten tilannearvioinnin ja päätöksenteon jälkeenkin jotkin työ- ja etuuslainsäädännön piirteet. Tästä vuodesta odotetaankin tulevan vielä kokonaisuutena hyvän kehityksen vuosi.

Näkymät sumuisia

Työttömyyskassoissa tehdään parhaillaan jo ensi vuotta koskevia talousarvioita. Kassojen on tehtävä seuraavan vuoden ennusteensa nyt, sillä kassojen jäsenmaksu vahvistetaan Finanssivalvonnassa, johon jäsenmaksuesitys ja siihen liittyvä talousarvio tulee toimittaa 15.10. mennessä.

Kun viime vuonna tähän aikaan tehtiin talousarvioita, oli suunta selvästi positiivinen. Nyt näkymä ensi vuoteen on sumuisempi ja ennustelaitokset antavat erilaisia arvioita talouskehityksestä.

Työttömyyskassoille oleellisinta on, ettei uusimmissakaan ennusteissa ole ennakoitu työttömyysasteen juurikaan nousevan ensi vuonna.

Aktiivimallin poisto ja peruspäivärahan korotus vaikuttavat

Työttömyysasteen lisäksi kassan toimintaan ja talouteen vaikuttavat merkittävästi etuuksia koskevat lakimuutokset. Uusi hallitus on linjannut selkeästi, että aktiivimalli poistetaan ensi vuoden alussa. Aktiivimallin leikkurin poistolla on suora vaikutus ensi vuonna maksettavien etuuksien määrään. Lisäksi mallin poistumisella voi arvioida olevan jonkin verran ns. käyttäytymisvaikutuksia.

Muilta osin hallituksen työllisyyden parantamiseksi tekemien toimien vaikutusta kassojen toimintaan on vielä vaikea ennakoida. Ansiopäivärahan suuruuteen on kuitenkin tulossa pitkästä aikaa selvä korotus peruspäivärahan korotuksen kautta. Peruspäivärahan korotus nostaa selvästi myös keskimääräistä suurempia palkkatuloja saaneiden päivärahoja. Korotuksen vaikutus on siten hyvin kassakohtaista ja se vaikuttaa merkittävästi lähinnä suurempia päivärahoja maksavissa kassoissa, kuten MMA:n kassassa.

Lähitulevaisuus näyttää kuitenkin MMA:n kassasta katsoen kohtuullisen hyvältä. Takana on monta positiivisen kehityksen vuotta ja kassan talous on vakaalla pohjalla.

Ensi vuoden taloustilanteen sijaan ovat kassanjohtajan ajatukset kassan pidemmän aikavälin näkymissä. Kassoille suunnitellaan siirtyvän TE-hallinnolta uusia merkittäviä tehtäviä jo vuoden 2021 alussa. Samaan aikaan kassan resurssit ovat pienemään päin. Tärkein kysymys on tänäkin syksynä, miten tulevaisuuden haasteisiin vastataan?   

 

Antti Vienola, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassan johtaja