Yrittäjän ei-omistava perheenjäsen muuttuu palkansaajaksi 1.7.

Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen asema työttömyysturvassa muuttuu palkansaajaksi 1.7. lähtien. Yrittäjän ei-omistava perheenjäsen on henkilö, joka työskentelee perheenjäsenen (esim. puolison) osittain tai kokonaan omistamassa yrityksessä, mutta ei itse omista yrityksestä osaakaan eikä käytä siinä määräysvaltaa.

Tällaiset henkilöt on tähän asti katsottu yrittäjiksi. 1.7. voimaantulevan lainmuutoksen myötä heidän asemansa muuttuu palkansaajaksi. Jos tällainen henkilö on ollut vakuutettuna yrittäjille tarkoitetussa työttömyyskassassa, hänen suositellaan heinäkuun alusta lähtien liittymään palkansaajakassan (MMA-kassan) jäseneksi. Myös liiton jäsenrekisteriin jäsenlaji tulee vaihtaa työsuhteiseksi jäseneksi.

Jos henkilö jää työttömäksi, hänelle voidaan maksaa MMA-kassasta palkansaajan ansiopäivärahaa kun hän on täyttänyt työssäoloehdon, joka on 52 kalenteriviikkoa kassan jäsenenä tehtyä työtä. Tämä 52 kalenteriviikon työssäoloehdon kertyminen edellyttää, että henkilöllä ei ole 12 edellisen kuukauden aikana ollut omistusosuutta eikä määräysvaltaa yrityksestä. Työssäoloehto lähtee kertymään siitä kun henkilö liittyy kassaan.

Palkansaajan työssäoloehto ei kerry yrittäjäkassan jäsenenä. Jos henkilö on ehtinyt yrittäjäkassan jäsenenä täyttää yrittäjän työssäoloehdon, hänelle voidaan maksaa palkansaajakassasta yrittäjän ansiopäivärahaa ns. jälkisuojan perusteella jo ennen kuin hän on täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon.