Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen: sinun kannattaa tuntea paloa ammattitaitosi kehittämiseen!

Myynnin ja markkinoinnin ammateissa asiantuntemuksen merkitys on vahva. Alan ammattilaiset ovat yrityksen tuloksen tekemisen ytimessä. Siksi ammattitaidon kehittäminen on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista myyjille ja markkinoijille.

Perinteisesti alalla on voinut menestyä lähtökohtiin katsomatta. MMA:n Myynti & Markkinointi 2020 -barometrin mukaan erityisesti myynnin ammattilaisten ura- ja ansaintamahdollisuuksia ei rajoita esimerkiksi koulutustausta.

Ammattitaidon kehittäminen auttaa urakehityksessä

Ammattilaisten katse suuntaa jo vahvasti tulevaisuuteen, eikä ala ole jumittunut perinteisiin lähtökohtiinsa. MMA:n tutkimuksessa nousi esiin se, että myyjät ja markkinoijat uskovat ammattitaidon kehittämisen ja oman osaamisen markkinointikyvyn olevan koko ajan merkityksellisempää työelämässä pärjäämisessä.

– Myyjille ja markkinoijille osaamisen kehittäminen on tärkeä työelämätaito koko ajan muuttuvassa työympäristössä. Jatkuva ammattitaidon vahvistaminen lisää alamme työn arvostamista sekä edesauttaa ammattilaisten mahdollisuuksia edistää omaa uraansa, korostaa puheenjohtaja Marko Hovinmäki MMA:sta.

Työelämässä on tärkeää säilyttää myös utelias ja tulevaisuutta kohti pyrkivä asenne sekä tahto kehittää omaa asiantuntijuuttaan omaehtoisesti. Myyjien ja markkinoijien työhön vaikuttaa esimerkiksi teknologian käytön lisääntyminen, johon uskoo 97 % MMA:n barometriin vastanneista. Tämäkin kehityssuunta vaatii uusien taitojen haltuunottoa.

Omaehtoisen osaamisen ylläpidon merkitys lisääntyy  

MMA:n barometrin mukaan myyjien ja markkinoijien osaamisen ylläpito koettiin tärkeäksi. Tutkimukseen vastanneista 87 % oli sitä mieltä, että omaehtoisen ammattitaidon kehittämisen merkitys lisääntyy tulevaisuudessa.

– Alalla työskentelevät näkevät muutoksen olevan vahvasti läsnä omassa työnkuvassaan. Me MMA:ssa nähdään tärkeänä myös se, että myyjien ja markkinoijien osaamisen kehittämiseen investoidaan, jotta he voivat auttaa yrityksiä menestymään paremmin markkinoilla, painottaa Hovinmäki.

Muutosvalmiutta alan ammattilaisilta löytyy. MMA:n barometrissä korostui se, että myyjien ja markkinoijien tulevaisuuden tärkeä kyky on valmius sopeutua muutoksiin (61 %). Lisäksi alan ammattilaisilta vaaditaan tahtoa kehittyä ja oppia uutta (66 %) sekä moniosaamista (40 %).

Ammattitaidon kehittäminen on olennaista juuri nyt

Osaamisen kehittämisen tärkeyttä korostettiin myös helmikuussa 2021 järjestetyssä Akava Works -verkkolähetyksessä. Tilaisuudessa puhunut Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto painotti sitä, että etenkin nyt koronan aikana osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää, sillä se edesauttaa työllistymistä.

Lisäksi Murto painotti sitä, että lisäkoulutukseen osallistumisesta olisi tehtävä helppoa. Myös verkkokoulutusmahdollisuuksia olisi oltava tarjolla joustavasti.

– Me MMA:ssa vastaamme tähän tarpeeseen jo nyt. Tarjoamme jäsenillemme satoja koulutuksia vuosittain, valtaosan niistä maksutta. Toteutamme tällä hetkellä kaikki verkkokoulutuksina, muistuttaa Hovinmäki.

Tänä vuonna koulutustarjonta kasvoi, kun MMA aloitti yhteistyön uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. MMA:n jäsenet voivat esimerkiksi täydentää osaamistaan Suomen Ekonomien ja Kaupan Liiton perustamassa School of Sales -myyntikoulussa edulliseen jäsenhintaan.

Lisäksi jäsenille on tarjolla Marketing Finlandin markkinointikoulutusten maksuttomat webinaarit, joita järjestetään kuukausittain keväällä ja syksyllä 2021. Erityisen suosittuja ovat olleet myös Wistecin IT-taitoja kehittävät maksuttomat verkkokoulutukset.

Myynti & Markkinointi 2020 -barometri

MMA tutki Myynti & Markkinointi 2020 -barometrissa, miten oma työ ammattilaisten keskuudessa koetaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 774 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista. Tutkimus tehtiin lokakuussa 2020.

Lataa tutkimus täältä: Myynti & Markkinointi 2020 -barometri

Ei oppi ojaan kaada

Koulutuksiamme ja tapahtumiamme on kehuttu yhdeksi parhaista eduistamme. Tarjoamme jäsenillemme lähes 200 koulutusta vuodessa. Selaa ja ilmoittaudu mukaan!