Vastuullinen työnantaja houkuttelee – Lataa tuore Myynti & Markkinointi 2020 -raportti

MMA tutki Myynti & Markkinointi 2020 -barometrissa, miten oma työ ammattilaisten keskuudessa koetaan. Tuloksissa nousi esiin työnantajan maineen ja vastuullisuuden merkitys työntekijälle. Lataa koko raportti tästä.

Myynti & Markkinointi 2020 -barometrista käy ilmi, että työnantajan maine on tärkeä seikka työntekijälle varsinkin työvuosien kertyessä. Työnantajan valintaan vaikuttavista tekijöistä maine ei kuitenkaan ole kärkipäässä. Tärkeämmiksi katsotaan muun muassa hyvä työilmapiiri, vakaat tulevaisuuden näkymät sekä vaikutusmahdollisuudet työnkuvaan ja työn määrään.

Työnantajan mainetta tärkeänä tai erittäin tärkeänä itselleen piti 96 prosenttia vastaajista. Korkeaa lukua selittää työn suuri rooli ihmisten elämässä.

– Identifioimme itsemme monesti johonkin porukkaan kuuluvaksi. Työnantajan hyvä maine tai positiivinen työnantajamielikuva parantaa työntekijän kokemusta kokonaisuudessaan, kertoo yritysten maineasioiden kanssa työskentelevä Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen.

Hyvä maine syntyy teoista, ja sen merkitys ymmärretään myös yrityksissä.

– Siirrymme jatkuvasti enemmän kohti asiantuntijayhteiskuntaa, jossa työnantajat kilpailevat parhaista työntekijöistä. Työnantajan maine on aivan elimellisessä osassa siinä kilpailussa, Tujunen lisää.

Arvot ja arvostus tärkeitä työntekijälle

Pelkästään työnantajan hyvä maine ei kuitenkaan riitä useimmille. Henkilökohtaisten ja työnantajan arvojen kohtaamista piti erittäin tärkeänä 54 prosenttia ja melko tärkeänä 41 prosenttia vastaajista. Asenteet pysyivät samankaltaisina työuran pituudesta riippumatta, mutta sukupuolten välillä löytyi eroja. Arvojen kohtaaminen oli kyselyyn vastanneille naisille tärkeämpää.

Työntekijät ovat alkaneet vaatia yrityksiltä vastuullisuutta samaan tapaan kuin kuluttajat. Nähdään, että yritysten liiketoiminnan tulee tänä päivänä olla enemmän maailman ongelmien ratkaisua.

– Vastuullisuuden tulisi olla edelläkävijyyttä ja sitä, miten asioi­ta tehdään liiketoiminnan ytimessä, eikä niinkään erillistä raportointia tai sertifikaatteja, Tujunen sanoo.

Suurin osa vastaajista oli tyytyväinen oman ammattinsa arvostukseen. Yhteensä erittäin tai melko tyytyväisiä oli 70 prosenttia ja tyytymättömiä 13 prosenttia. Myyntityön arvostus nähtiin hieman markkinointia parempana.

– Yrityksen merkitykseen ja arvostukseen liittyvä työ pitää tehdä ja tavoitteet määritellä yrityksen johdossa. Jos perusteet ovat kunnossa, myynnillä ja markkinoilla voidaan vauhdittaa vastuullisia toimia, jolloin myös myynnin ja markkinoinnin arvostus voi nousta, Tujunen kertoo.

Työn tulevaisuus

Omassa työssään viihtyi 86 prosenttia vastaajista. Oma työ koettiin laajalti hyödylliseksi, ja siinä pystyttiin hyödyntämään hyvin omaa osaamista.

Koronan vaikutukset näkyivät kuitenkin siinä, miten oman työn koettiin muuttuneen: tulosten aikaansaaminen vaikeutui ja sekä työteho että yhteydenpito asiakkaiden ja kollegoiden kanssa heikentyi. Lisäksi noin kolmasosa vastaajista koki työhyvinvoinnin sekä työtyytyväisyyden laskeneen, kun vain reilu kymmenes näki niiden parantuneen.

Oman työn kehityksessä tulevaisuudessa nähtiin kuitenkin paljon hyvää. Muun muassa ansiotason, työn vastuullisuuden ja monipuolisuuden sekä työn arvostuksen nähtiin paranevan.

Työsuhteiden muodon katsottiin tulevaisuudessa muuttuvan omien toiveiden vastaisesti. Vastaajista 83 prosenttia työskenteli kokopäivätöissä, ja suurin osa halusi myös tulevaisuudessa työskennellä täysipäiväisessä työsuhteessa. Yli 60 prosenttia kuitenkin ennakoi kokoaikaisten töiden vähenevän tulevaisuudessa. Määräaikaisten työsopimusten, freelancetöiden ja yrittäjyyden nähtiin lisääntyvän.

– Työsuhteiden muuttuminen on trendi, joka on ollut näkyvissä jo pitkään monilla aloilla. Olemme eläneet pitkään maailmassa, jossa työ on irronnut työajasta. Koronan myötä työ irtosi myös työpaikasta. Seuraava askel on se, että työ irtoaa työsuhteesta, Tujunen sanoo.

Hän ei kuitenkaan usko siihen, että tulevaisuudessa kaikki työntekijät muuttuisivat oman elämänsä yrittäjiksi, mutta jatkossa työtä tehdään eri tavoilla ja työsuhde tulee olemaan vain yksi tapa tehdä työtä muiden joukossa.

Lokakuussa toteutettuun verkkokyselyyn tuli yhteensä 1 774 vastausta myynnin ja markkinoinnin ammattilaisilta.

Myynti & Markkinointi 2020 -barometri on toteutettu sähköisellä kyselyllä aikavälillä 13.–21.10.2020. Vastaajia kyselylle kertyi kokonaisuudessaan 1 774. Tulosten yhteenveto on ladattavissa artikkelin alapuolelta.

Lataa Myynti & Markkinointi 2020 -raportti

Kiinnostavatko sinua myynnin ja markkinoinnin alan muutos ja tulevaisuus? Lataa nyt uunituore raporttimme!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.