Ikäsyrjintä iskee kovaa – kokenutkaan myyjä ja markkinoija ei kelpaa rekrytoijille

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tuoreen jäsenkyselyn mukaan yli 55-vuotiaat kokevat merkittäviä haasteita uuden työn löytämisessä. Lähes 40 prosenttia vastaajista kertoi kokeneensa ikäsyrjintää työhönotossa.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten rekrytointiprosesseissa on parannettavaa.

MMA:n kyselyn avoimien vastausten esimerkeissä toistui esimerkiksi se, että työhaastatteluun on vaikeaa päästä vanhemmalla iällä. Usein rekrytointiprosessi on myös pysähtynyt siinä vaiheessa, kun työnhakijan ikä on tullut puheeksi. Lisäksi kerrottiin, että työhakemuksia seulova tekoäly hylkää usein ikääntyneet hakijat jo prosessin alussa.

– Kannustan työnantajia rohkeasti palkkaamaan työntekijöitä laajalla ikäskaalalla. Alallamme on positiivisia kokemuksia siitä, että monipuolisen osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen on tuloksellista. Vastuullisesti toimivat työnantajat tarjoavat työmahdollisuuksia ikään katsomatta, korostaa MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

– Tulokset tukevat sitä käsitystä, minkä olemme 55 Rise and Shine -liikkeen työssä myös muista tutkimuksista saaneet. On hyvä muistaa, että aina kokemus ikäsyrjinnästä ei tarkoita väärinkäytöstä vaan taustalla voi olla muita syitä. Yritysten toiminnassa on joka tapauksessa korjaamisen varaa. 92 prosenttia käsittelyyn nostetuista syrjintäkokemuksista on jäänyt organisaatioissa kokonaan käsittelemättä. Koen, että tämän suhteen työnantajien olisi ehdottomasti skarpattava, toteaa 55 Rise and Shine -liikkeen perustaja ja keulakuva Reetta Rajala.

MMA:n kyselyyn vastanneista yli kolmannes oli kokenut ikäsyrjintää työpaikallaan. Ilahduttavan moni työnantaja näyttää toimivan myös vastuullisesti, sillä kahdella kolmasosalla vastaajista ei ollut kokemusta ikäsyrjinnästä.

Kyselyn avoimissa vastauksissa kerrottiin useita rohkaisevia esimerkkejä konkarityöntekijöiden vankasta arvostamisesta työpaikalla. Tietyissä myynnillisissä kohtaamisissa myyjän kokemus tuo uskottavuutta, esimerkiksi kiinteistönvälitysalalla.

– Fiksu työnantaja ymmärtää ikädiversiteetin arvon. Kun työyhteisössä on monen ikäisiä työntekijöitä, saadaan jokaisen osaaminen valjastettua tehokkaammin koko työyhteisön käyttöön, huomauttaa Hovinmäki.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten pitkä kokemus ja asiakastarpeiden syvällinen ymmärtäminen ovat korvaamaton resurssi työnantajille. Myös nuoremmat työntekijät hyötyvät, kun he saavat kokeneemmilta kollegoiltaan arvokasta kokemusperäistä tietotaitoa. Hiljaisen tiedon siirtäminen olisi myös suomalaisten työnantajien edun mukaista.

MMA:n kyselyssä korostui yli 55-vuotiaiden vastaajien vankka työhön sitoutuminen. Neljänneksellä vastaajista on intoa työskennellä 67-vuotiaaksi asti tai tätäkin pidempään. Lähes kaikki vastaajat (80 %) haluaisivat työskennellä työuransa lopussa kokoaikaisesti. Motivaatiota työskennellä on kovasti, mutta työtä ei kuitenkaan tarjota: 20 prosenttia MMA:n yli 60-vuotiaista jäsenistä on työttömänä.

Kolmannes kyselyyn vastanneista olisi kiinnostunut vaihtoehtoisesti myös lyhennetystä työviikosta tai pidempien vapaajaksojen ja työn yhdistämisestä. Keventämällä työtä yhä useampi jaksaisi myös työskennellä pidempään. Työurien pidentämiseksi MMA kehottaa työnantajia tarjoamaan konkarityöntekijöille enemmän myös esimerkiksi osa-aikatyötä tai projektityötä.

– Korostaisin myös sitä, että jokaisella työntekijällä on vastuu päivittää omaa ammatillista osaamistaan. Kannattaa myös selvittää mahdollisuus tehdä etätyötä. Lisäksi myynti- ja markkinointityötä voi löytyä kokonaan uudelta alalta. Yksi väylä työllistymiseen on myös yrittäjyys, muistuttaa Hovinmäki.

Valitettavan usein kyselyn avoimissa vastauksissa toistui se, että muutosneuvotteluissa erinomaista tulosta tehneitä vanhempia työntekijöitä on irtisanottu nuorten kollegojen sijaan. Lisäksi vaikka ikäsyrjintä on nostettu puheeksi, asiaa ei näytetä osaavan käsitellä työyhteisöissä kovin hyvin.

– Me MMA:ssa näemme tärkeäksi, että samalla tavalla kuin palkasta puhuminen myös ikäkeskustelun tulisi olla avointa työpaikoilla. Vain nostamalla epäkohdat puheeksi on mahdollista parantaa toimintaa, Hovinmäki painottaa.

Marko Hovinmäki
puheenjohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
puh. 0400 747 333
sähköposti: marko.hovinmaki@mma.fi

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA toteutti 28.5.–3.6.2024 välisenä aikana kyselyn, jossa kartoitettiin yli 55-vuotiaiden MMA:n työmarkkinoilla olevien jäsenten kokemuksia ikäsyrjinnästä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 586 MMA:n jäsentä. Vastaajat ovat myynnin, markkinoinnin ja oston ammattilaisia.

55 Rise and Shine on kansanliike, joka on perustettu kitkemään ikäsyrjintä suomalaisesta työelämästä. Liikkeen missio on rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus tehdä merkityksellistä ja palkitsevaa työtä niin pitkään kuin haluaa.