Jäsenlaskuista on löytynyt virheitä, joita korjaamme nyt – virheellisestä laskusta ei tarvitse ilmoittaa meille. Lue asiasta tarkemmin täältä ››

Myyntialan merkitys näkyy palkkapussissa – Lataa tuore MMA:n palkkatutkimus 2020

MMA:n palkkatutkimus 2020 selvitti myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten palkkatasoa. MMA:n teettämän ja Taloustutkimuksen toteuttaman tutkimuksen keskiössä ovat myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten palkat.

Lataa koko raportti tästä: MMA:n palkkatutkimus 2020

Tutkimuksen otosta haluttiin tänä vuonna laajentaa, jotta tulokset edustaisivat entistä kattavammin sekä myynti- että markkinointialaa. Siksi palkkatutkimukseen vastasi MMA:n jäsenten lisäksi nyt ensimmäistä kertaa MarkkinointiKollektiivin ja MARKin jäseniä. Koska aiempina vuosina kysely on toteutettu vain MMA:n jäsenistölle, voidaan eri vuosien välistä vertailua tehdä vain MMA:n jäsenten vastauksista.

Selvitys osoitti, että myynnin ja markkinoinnin osaajien palkat ovat pysyneet koronapandemiasta huolimatta verrattain korkealla tasolla. Tutkimukseen vastanneiden mediaanipalkka oli 5 000 €/kk vuonna 2020. Hyväpalkkaisuus kuitenkin kohdentuu tietyille toimialoille. Lisäksi tutkimus osoitti, että naisten palkat jäävät edelleen tuntuvasti miesten palkkoja jälkeen. Suuntaus näkyy jo nuorten palkoissa. 

Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen on palkkansa arvoinen

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen tekemä tärkeä työ takaa sen, että yrityksen liiketoimintaan saadaan vauhtia. Tälle osaamiselle on kysyntää etenkin nyt pandemian aikana, ja työn merkitys näkyy myös palkassa.

Koronapandemia on aiheuttanut alalla suuria muutoksia: lomautukset ja irtisanomiset iskivät myynti- ja markkinointialaan kipeästi viime vuonna. Panostukset myyntiin ja markkinointiin kuitenkin mahdollistavat yhtiöiden toiminnan jatkumisen ja kehittymisen.

– Me myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset teemme äärettömän vastuullista työtä: luomme työpaikkoja ja pidämme osaltamme yhteiskunnan rattaat pyörimässä edesauttamalla yrityksiä menestymään. Myyntityön arvostuksen on näyttäväkin palkassa, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki sanoo.

Korkeampi koulutus ei näy naisten palkkapussissa

Naiset ovat myynti- ja markkinointialalla useimmiten korkeammin koulutettuja kuin miehet. Heidän palkkansa jäävät kuitenkin edelleen miesten palkkoja tuntuvasti   jälkeen. Tämä suuntaus näkyy jo nuorten (alle 35-vuotiaat) palkoissa. Osasyynä tähän voi olla se, että naiset työllistyvät enemmän myyntialaa matalampipalkkaiselle markkinointialalle.

– Jos palkka on heti kättelyssä eri tasolla, niin peruspalkankorotuksista huolimatta euromääräinen ero ei valitettavasti pääse usein kaventumaan. Samanaikaisesti kun markkinoinnin roolia kasvun tekijänä ei riittävästi vielä ymmärretä, naisvaltaisen markkinointialan palkat jatkavat laahaamistaan miesvaltaisen myyntialan palkkoihin verrattuna. Sen lisäksi, että MMA pyrkii saamaan markkinoinnin ammattilaisille ansaitsemaansa arvostusta, on tehtävämme paiskia hartiavoimin töitä sukupuolten välisen palkkatasa-arvon parantamiseksi, Hovinmäki korostaa.

Palkkapolarisaatio syvenee eri alojen välillä

MMA:n jäsenten palkkojen kehityksessä päätoimialakohtaisesti (teollisuus, palvelut, tukkukauppa ja vähittäiskauppa) on nähtävissä selvät voittajat ja häviäjät, joiden välinen kuilu on kasvussa. Teollisuuden ja tukkukaupan toimialoilla mediaania korkeammat palkat ovat nousseet viime vuodesta. Vähittäiskaupassa ja palvelusektorilla taas mediaania alhaisemmat palkat ovat laskeneet.

– Ne jäsenemme, jotka ovat aiemmin kuuluneet korkeamman ansiotason ryhmään, ovat onnistuneet kasvattamaan ansiotaan entisestään koronasta huolimatta. Samaan aikaan taas ne, jotka ovat ennenkin olleet pienempituloisten ryhmässä, ovat joutuneet jopa vielä pienemmille ansioille, Hovinmäki toteaa.

Merkittäviä eroja eri alojen välillä huomaa myös, kun verrataan myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten mediaanipalkkoja toimialakohtaisesti. Esimerkiksi kemian alan ja lääketeollisuuden parissa työtä tekevien keskipalkka kaikkien vastaajien joukossa oli viime vuonna 5 900 €/kk, kun taas koulutuspalvelujen ja matkailu- ja ravitsemisalan parissa työtä tekevien palkka oli keskimäärin 3 400 €/kk.

MMA:n palkkatutkimus 2020

MMA:n palkkatutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy sähköisellä kyselyllä 11.–26.1.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 901 henkilöä, joista 1597 tavoitettiin MMA:n jäsenrekisterin kautta ja 293 Markkinointikollektiivin sekä MARKin kautta. Jokaisesta vastauksesta lahjoitettiin kaksi euroa Hope ry:lle.

Sinua voisi myös kiinnostaa myös tämä:

Myynti- ja markkinointialan ammattilainen voi olla ylpeä työstään. MMA:n syksyllä 2020 julkaisema Myynti- & Markkinointi 2020 -barometri osoitti, että työtyytyväisyys alalla on korkea. Alan ammattilaiset joustavat muutoksissa ja he haluavat kehittää osaamistaan. Myyjät ja markkinoijat odottavat työnantajien toimivan myös vastuullisesti.

Lataa raportti täältä : Myynti- & Markkinointi 2020 -barometri

Lataa MMA:n palkkatutkimus 2020

Kiinnostavatko sinua myynnin ja markkinoinnin palkkatasot? Lataa nyt uunituore raporttimme!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.