Vastuullisuus on kokonaisvaltainen osa liiketoimintaa

Markkinoinnin näkökulmasta vastuullisuus voi olla toistaiseksi vielä erottautumistekijä, mutta pian se on vaatimus, sanoo MMA:n ensimmäinen markkinoinnin lähettiläs Santtu Kottila.

Santtu Kottilan mukaan vastuullisuudella on kuluttajien ostokäyttäytymisessä koko ajan suurempi rooli. Tällä hetkellä vastuullisuus on yrityksille mahdollisuus erottautua, mutta tulevaisuudessa se voi olla edellytys, jota ilman ei ole mahdollisuutta menestyä.

– Yritykset eivät voi valita, että nyt ollaan vastuullisia tässä asiassa ja toisessa taas ei olla varsinkaan silloin, jos vastuullisuudesta ollaan vokaaleja ulospäin. Voi näyttäytyä herkästi vähän kornille, jos vastuullisuus ei tapahdu ihan kaikessa, Kottila mainitsee.

Netin ja sosiaalisen median ansiosta kuluttajat ovat aikaisempaa valveutuneempia. Brändit eivät voi itse määrittää, mitä tietoa niistä on saatavilla. Tiedon saatavuutta tukee entisestään globalisaatio, joka varmistaa, että tieto siitä, mitä tapahtuu toisella puolella maailmaa, on hetkessä saatavillamme.

– Ostopolku on kompleksisempi kuin koskaan. Myyjällä on vähemmän valtaa kuin aikaisemmin, koska valtaosa ostoprosessista tapahtuu niin, että kuluttajat ottavat itse selvää, Kottila sanoo.

Vapaa-ajallaan liikuntaa harrastava ja lapsiensa harrastustoiminnassa mukana oleva Kottila ei halua ennustaa trendejä, sillä se voi viedä fokusta kokonaiskuvasta. Hän toivookin, että yritykset näkisivät markkinoinnin kokonaisvaltaisesti.

Pitää olla tuntosarvet koko ajan koholla

Nykypäivän vaatimukset markkinoijille ovat Kottilan mukaan haastavia, sillä markkinoijan pitää olla luonnostaan utelias ja kiinnostunut kaikesta uudesta. Hänen mukaansa varjopuolena on se, että alalla on tyypillistä sännätä uusimpien trendien mukaan, jolloin haasteena voi olla kokonaiskuvan menettäminen.

– Pitää olla tuntosarvet koko ajan koholla siitä, mitä on tarjolla. Vaikka en halua olla myymässä tai luomassa uusia trendejä, niin kaikkien kannattaa kiinnittää huomiota uusiin kanaviin ja teknologioihin, mittaamiseen ja digitaalisuuteen. Ne mahdollistavat työn tekemisen paremmin. Mittaamisessa jokainen markkinoija voi aina onnistua paremmin, eli siitä pitää myös jatkuvasti olla kiinnostunut. Neljäntenä, jonka voisi ajatella olevan jo passee, on digitaalisuus. Yhä enemmän ja enemmän ostoprosessi menee digitaalisiin kanaviin. Ehkä tärkein kaikista on vahva ja erottuva brändi, neuvoo Leadoo Marketing Technologiesin markkinointijohtaja ja co-founder Santtu Kottila.

Verkkosivuille lisättävä työkalu Leadoo on kehitetty ratkaisemaan käytännössä jokaisen yrityksen ongelma: miten verkkovierailijoita saadaan tehokkaammin käännettyä liideiksi tai ostamaan verkkosivuilta. Kottila on myös MMA:n kanssa yhteistyötä tekevän MarkkinointiKollektiivin perustaja.

– Yhteistyö MMA:n kanssa on tärkeää, sillä molemmat ovat alan yhteisöjä, jotka yrittävät kasvattaa yleistä tietoisuutta markkinoinnin merkityksestä ja tärkeydestä, sekä kouluttaa ja kehittää alan ihmisiä eteenpäin, Kottila sanoo.

Kottila arvelee, että häntä kiinnostaa markkinoinnissa erityisesti positiointi, joka liittyy vahvasti brändäykseen. Positioinnilla tarkoitetaan erottautumista kilpailijoista.

– Jos yrityksellä ei ole erottautumistekijöitä, valitsevat kuluttajat todennäköisesti edullisimman. Jos yritys pystyy erottumaan markkinalla, voi se myös veloittaa kilpailijoita enemmän, Kottila mainitsee.

Kuva: Jemmi Laaninen

Santtu on uusi markkinoinnin lähettiläämme

Lähettiläidemme tehtävänä on edistää myynnin ja markkinoinnin arvostusta Suomessa jakamalla alansa osaamista ja edistämällä tunnettuuttamme.