Eläkeputki poistuu, tilalle muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille

Mahdollisuus työttömyysturvan lisäpäiviin on nyt poistumassa vuoden 2023 alussa voimaantulevan lakimuutoksen myötä. Tilalle tulee uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille.

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300–500 päivältä. Lisäpäivillä tarkoitetaan oikeutta ansiopäivärahaan tämän enimmäisajan jälkeen, jos päivärahan saaja on täyttänyt lisäpäiviin vaaditun iän ennen enimmäisajan päättymistä. Ikäraja on nykyisin 61–62 vuotta. Lisäpäiväjärjestelmä tunnetaan myös nimillä työttömyysputki tai eläkeputki.

Lisäpäivistä luovutaan lakimuutoksen voimaantulon jälkeen asteittain. Lisäpäivien ikäraja nousee ensin vuodella vuonna 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla ja lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Tämä tarkoittaa, että uudistus vaikuttaa lisäpäiviin perustuvaan ansiopäivärahaoikeuteen vuodesta 2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet saavuttavat lisäpäivien nykyisen 62 vuoden ikärajan. Lisäpäivien maksaminen päättyy kokonaan vuonna 2030.

SyntymävuosiLisäpäivien ikäraja muutoksen jälkeenLisäpäiväoikeus jatkossa
1957–196061 vuottaei muutosta
1961–196262 vuottaei muutosta
196363 vuottaikäraja nousee
196464 vuottaikäraja nousee
1965ei lisäpäiväoikeuttalisäpäiväoikeus poistuu

Oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin eli niin sanottuun eläkeputkeen, määräytyy iän perusteella.

Näin haet muutosturvaa

Hae muutosturvaa, jos olet täyttänyt 55 vuotta ja sinut on irtisanottu 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille irtisanotuille työntekijöille otetaan käyttöön heti vuoden 2023 alusta. Muutosturvaan kuuluu muutosturvaraha (yhden kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus), oikeus koulutukseen ja tavallista pidempi työllistymisvapaa.

Muutosturvan hakuehdot

Voit hakea muutosturvaa, jos

• sinut on irtisanottu 1.1.2023 tai sen jälkeen
• irtisanomiseen on tuotannolliset ja taloudelliset syyt
• olet täyttänyt 55 vuotta ennen irtisanomista
• olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta.

Toimi näin:

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta

Jotta voit saada muutosturvaa, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän sisällä irtisanomisestasi. TE-toimisto tutkii, oletko oikeutettu muutosturvaan, ja ilmoittaa sinulle päätöksestä.

Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

2. Hae muutosturvarahaa työttömyyskassastasi tai Kelasta

Muutosturvaraha vastaa suuruudeltaan noin kuukauden palkkaa. Hae muutosturvarahaa omasta työttömyyskassastasi viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Jos et kuulu työttömyyskassaan, hae muutosturvarahaa Kelasta.

Voit saada muutosturvarahan työttömyyskassasta, vaikka jäsenyytesi kassassa olisi alkanut vasta juuri ennen irtisanomista, etkä olisi ollut jäsen riittävän kauan saadaksesi ansiopäivärahaa.

Muutosturvarahan saaminen ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea. Muutosturvarahan maksaminen ei edellytä, että työttömyys olisi alkanut, vaan sitä voidaan maksaa jo irtisanomisaikana. Jos työllistyt sinut irtisanoneelle työnantajalle heti uudelleen, muutosturvaraha voidaan joutua perimään takaisin.

Huomiona, että jos työsuhteen päättymisestä on irtisanomisen jälkeen tehty vielä sopimus, tämä voi estää muutosturvarahan saamisen.

3. Hae muutosturvakoulutukseen TE-toimiston kautta

Voit hakea muutosturvakoulutukseen TE-toimiston kautta. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Koulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus, ja se voi kestää enintään 6 kuukautta.

Pidempi palkallinen työllistymisvapaa

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille kuuluva palkallinen työllistymisvapaa on muutosturvakokonaisuuden piiriin kuuluvilla 5 päivää tavallista pidempi.

Jos tarvitset lisätietoa muutoksesta, KOKO-työttömyyskassamme auttaa sinua mielellään.