Johtaja auttaa asiantuntijaa hehkumaan

Emmi Tervala Columbia Road johtaminen
Columbia Roadin työntekijöiden profiilit määrittelevät yrityksen johtamistavan. Yritys uskoo huippuasiantuntijoiden johtamisessa yhteisöohjautuviin tiimeihin.

Johtajien ei tarvitse itse osata kaikkea, kun he tietävät toimivansa monissa asioissa osaavampien tekijöiden kanssa.

– Huippuasiantuntijoiden johtamisessa tärkeintä on mahdollistaa olosuhteet, joissa he voivat onnistua työssään, Emmi Tervala sanoo.

Hän vastaa digitaalisen myynnin asiantuntijayritys Columbia Roadin Suomen liiketoiminnoista Ville Loppisen kanssa. Yrityksessä jaetaan johtajuus kaikissa funktioissa.

– Kahden johtajan mallissa on tärkeää tunnistaa omat ja työparin vahvuudet. Parhaimmillaan tämä merkitsee sitä, että voin keskittyä vahvuuksiini samalla tietäen, että toinen on tarvittaessa tukena päätöksenteossa.

Johto mahdollistaa onnistumisia

Kun johto ”mahdollistaa olosuhteet”, merkitsee se ensimmäiseksi tavoitteiden selkeää kommunikointia. Sen jälkeen luodaan turvallista kokeilukulttuuria, jossa työntekijät voivat yrittää, ottaa riskejä ja epäonnistuakin. Vaikka kaikilla on samat työvälineet, jokainen saa luoda omat tapansa myydä ja markkinoida.

– Annamme työntekijöillemme tavoitteet, työvälineet ja tuen. Johto on myös mukana myynnin ja markkinoinnin arkisessa työssä, mikä parantaa muun muassa tavoitteiden kommunikointia, Tervala sanoo.

Hän korostaa yhteisten ja julkilausuttujen tavoitteiden merkitystä sekä sitä, että jokainen työntekijä saa tehdä päätöksiään omasta vastuualueestaan. Johtajat ovat taustalla tukena ja sparraavat työntekijöitä.

– Myyntiä johdetaan perinteisesti numeroilla, organisoidusti ja henkilökohtaisilla tavoitteilla. Meillä myyntikin on yhteisöohjautuvaa.

Datalla ja mittareilla on toki Columbia Roadillakin suuri merkitys. Sen arvoa lisätään jakamalla kaikki tieto koko organisaatiolle. Kaikki käyttävät samoja työvälineitä, joilla taataan pääsy kaikkeen tietoon. Myynti ja markkinointi toimivat Columbia Roadilla lähellä toisiaan. Niitä ohjaavat yrityksen yhteiset tavoitteet. Myynti ja markkinointi havainnoivat yhteisissä viikko- ja kuukausipalavereissa dataa ja löytävät sieltä kehityskohteita ja uusia toimenpiteitä.

Tervala kokee maajohtajana ensisijaisiksi tehtävikseen motivoinnin ja kannustamisen.

– Tärkeintä on tunnistaa yksilöllisesti, mistä kukin motivoituu. Ihmistuntemus kehittyy, kun pääsen tekemään töitä yhdessä myynnin ja markkinoinnin ihmisten kanssa, Tervala sanoo.

Ei demokratia

Vahva palautekulttuuri on Columbia Roadin johtamis- ja yrityskulttuurin tärkeä tukijalka. Tervala kerää palautetta ollessaan mukana myynnin työssä. Jatkuvan palautemallin rinnalla Columbia Road kerää kahdesti vuodessa palautetta sekä kollegoilta että asiakkailta. Sillä on vaikutusta kunkin työntekijän kompensaatiokeskusteluihin.

Tärkeintä on kuitenkin päivittäinen kommunikaatio.

– Kontekstiin sidottu palaute on kaikkein voimakkainta, Tervala sanoo.

Siiloutumiseen ja rooleihin Tervalalla on selkeä näkemys: Markkinoinnin ja myynnin asiantuntijoiden pitää tietää, mistä he vastaavat. Yhdellä ei ole oikeutta tehdä päätöksiä toisen vastuualueesta.

– Yhteisöohjautuva organisaatio ei ole demokratia. Tässä mennään helposti pieleen. Kaikkien ei tarvitse osallistua kaikkeen päätöksentekoon.

Kun työntekijä tekee päätöksiä omasta työstään, hänen pitää Tervalan mukaan ymmärtää päätösten vaikutukset toisten työhön ja koko organisaatioon. Tähän Columbia Road tarjoaa päätöksentekomallin, jossa mietitään päätösten vaikutukset yrityksen numeroihin, asiakkaisiin ja kollegoihin.

Kuva Columbia Road