KKO: Henkilöstöllä voi olla useita edustajia

Korkeimman oikeuden tuoreen linjauksen mukaan ylemmät toimihenkilöt voivat valita luottamusvaltuutetun, vaikka työpaikalla olisi jo luottamusmies.

Korkein oikeus linjasi toukokuun viimeisellä viikolla uudessa ennakkopäätöksessään ylemmille toimihenkilöille oikeuden valita työpaikalle luottamusvaltuutettu, vaikka työpaikalla oli työehtosopimuksen mukainen luottamusmies (KKO 2017:29).

KKO:n mukaan ylemmät toimihenkilöt, jotka eivät olleet työehtosopimuksen tehneen työntekijäliiton jäseniä, muodostivat tässä tapauksessa henkilöstöryhmän. Henkilöstöryhmänä he olivat oikeutettuja valitsemaan oman edustajansa.

Uusi päätös on tietyiltä osin merkityksellinen ja tätä kuvastaa muun muassa se, että se valjastettiin välittömästi edunvalvontaviestinnän välineeksi ja asia on saanut kohtuullisesti julkisuutta.

Esimerkiksi Suomen Yrittäjät näki, että päätös edistää paikallista sopimista ja että mahdollisesti valittu luottamusmies edustaa vain niitä tahoja, jotka ovat hänet äänestäneet. Kaksi työoikeuden professoria kumosi tämän kannan Helsingin Sanomissa 2.6.2017. Professoreiden mukaan korkein oikeus ei varsinaisesti edes ottanut kantaa paikalliseen sopimiseen.

Luottamusmies ei edustanutkaan kaikkia työntekijöitä

Koko oikeustapauksen synnyn taustalla oli tilanne, jossa työnantaja katsoi yrityksessä toimivan alan ammattiliiton luottamusmiehen edustavan kaikkia yrityksen työntekijöitä YT-neuvotteluissa.

Alan työehtosopimuksen mukaan luottamusmiehen valintaan olivat kuitenkin oikeutettuja osallistumaan vain työehtosopimuksen työntekijäosapuolen eli kyseisen alan liiton jäsenet. Luottamusmiehen katsottiin edustavan myös muita henkilöstöryhmiä.

Näin ei kuitenkaan ollut, vaan kyseinen ei-akavalaisen liiton luottamusmies kieltäytyi muun muassa välittämästä tietoa yhteistoimintamenettelystä muille kuin oman liittonsa jäsenille.

Ylemmät toimihenkilöt päättivät valita itselleen luottamusvaltuutetun edustamaan itseään meneillään olevassa yhteistoimintamenettelyssä ja muissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

KKO:n mukaan henkilöstöryhmällä, jolla ei ole oikeutta osallistua työehtosopimuksessa määritellyn luottamusmiehen valintaan, tulee olla oikeus valita itselleen luottamusvaltuutettu.

Merkitys MMA:n jäsenelle

Ennakkotapaus ei anna suoraa tukea sille, että esimerkiksi myyntihenkilöstö olisi automaattisesti sellainen henkilöstöryhmä, jolla olisi aina oikeus valita itseään työpaikalla edustamaan oma edustaja, vaikkapa luottamusvaltuutettu.

Ennakkotapaus painottaa sitä, että esimerkiksi yt-neuvotteluissa jokainen henkilöstöryhmä olisi oltava edustettuna neuvotteluissa. Työnantajan – ja työpaikan ”valtaliiton” – näkemys ei yksinomaan riitä.

MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen toteaa, että tätä tapausta sivuavia tilanteita on MMA:ssakin vuosien varrella ollut.

− Tyypillinen tilanne on ollut juuri yt-neuvottelutilanne. Siis tilanne, jossa jäsenen mielessä yhdistyvät huoli omasta työpaikasta, edustautuminen eli se puhuuko kukaan minun puolestani ja myös ammattiliittojen raaka jäsenhankinta. Työpaikan valtaliiton edustaja on esimerkiksi kieltäytynyt edustamasta koko työntekijämäärässä vähemmistönä olevaa myyntihenkilöstöä, jos nämä eivät liity liiton jäseneksi.

Häkkisen mukaan tällaisessa tilanteessa edistyksellisemmät ja fiksummat työnantajat ovat pitäneet huolen siitä, että myös myynti- ja markkinointihenkilöstöllä on joka tapauksessa ollut edustus yt-neuvotteluissa. Tai sitten asia on käyty kaikkien myyntihenkilöiden kanssa erikseen lävitse.

Tähän on päädytty jo siksikin, että työnantajat ovat halunneet varmistaa kaiken menevän juridisesti oikein. Jos työntekijällä ei oikeasti ole edustajaa neuvotteluissa, voi häneen kohdistettu toimi, vaikkapa irtisanominen, olla lainvastainen esimerkiksi yhteistoimintavelvoitteiden osalta.

Ei edustajaa – ei juuri pelkoakaan

Häkkistä ei kuitenkaan huolestuta tilanne, että myyntihenkilökunnalla ei ole omaa edustajaa.

− Kokemus on osoittanut, että tuo ryhmäedustautuminen tai sen puuttuminen ei juurikaan vaikuta esimerkiksi irtisanomisten kohdistumiseen yrityksessä. Huolta se sen sijaan voi työntekijöissä aiheuttaa ja mahdollistaa tällaisen järjestöagitaation tekemisen. Ikään kuin myyntihenkilöstö irtisanottaisiin, mutta vaikkapa tuotantoon jäisi enemmän työntekijöitä jäljelle, jos työntekijäedustus painottuu tuotantoon. Enpä tuohon juuri usko.

MMA:n lakimiesten mukaan asia on usein jopa sillä tavalla nurinkurinen, että edustajan puute ja mahdollisten muiden virheiden tapahtuminen yt-neuvotteluissa parantaa jäsenten asemaa, jos kohdalle on sattunut irtisanominen, jonka laillisuutta tai muotoa sopii sittemmin epäillä.

Yt-neuvottelutilanteessa ja henkilöstön edustajan valintaan liittyvissä ongelmatilanteissa kannattaa aina ottaa yhteyttä MMA:n lakimiehiin.