Mikä palkkatoiveeksi?

Pohditko, mikä olisi sopiva palkkatoive uutta työpaikkaa hakiessa tai palkankorotusta pyytäessä? MMA:n palkkatutkimus antaa tietoa myyntialan palkoista.

Myyntialan ammattilaisten tilanteet ja taustat vaihtelevat, palkat voivat olla erilaisia eri puolilla maata ja toimiala- ja päätuotekohtaiset erotkin voivat olla melko suuria.

Taloustutkimuksen vuosittain Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:lle tekemä työmarkkinatutkimus antaa tietoa myyntialan palkoista alueittain, ammattinimikkeittäin ja toimialoittain. Sen lisäksi MMA:n jäsenet saavat henkilökohtaista neuvontaa palkan määrittelyssä.

‒ Esimerkiksi työttömänä oleva työnhakija saattaa automaattisesti miettiä, että palkkatoiveen alentaminen nostaa mahdollisuutta työllistyä. Työpaikan saannin esteenä voi olla kuitenkin yhtä hyvin liian pieni tai liian suuri palkkatoive, toteaa koulutus- ja tutkimuspäällikkö Jouni Röksä MMA:sta.

Miksi palkkatoivetta kysytään?

Liian usein ajatellaan, että työnantaja pyytää hakijalta palkkatoivetta ainoastaan muodostaakseen käsityksen siitä, kuka tulisi töihin halvimmalla hinnalla tai ketkä hakijoista mahtuvat työnantajan alun perin asettamaan palkkahaarukkaan. Jälkimmäinen voi olla totta, ensimmäinen oletus onneksi yleensä ei.

Usein kysymys voi olla siitäkin, että työnantaja testaa onko hakija kartalla: näkeekö hän roolinsa oikein suhteessa tehtävään ja palkkaan, ymmärtääkö tehtävän vaativuustason ja vastuualueen laajuuden oikein. Työnantajan odotuksiin sopiva palkkapyyntö nostaa mahdollisuuksia tulla valituksi.

Useimmat työnantajat tietävät, että liian halvalla palkatulla työntekijällä voi olla jatkuva veto pois kohti uutta työpaikkaa. Samoin tyytyväisyys uuden työn saamisesta ja työllistymisestä muuttuu liian usein ja liian nopeasti tyytymättömyydeksi liian pienestä palkasta. Siitä huolimatta, että työnhakija on pientä palkkaa itse pyytänyt.

Pääsääntöisesti voi siis ajatella, että liian pienen palkkapyynnön esittäminen ei ole hyvä asia. Työnantaja saattaa ajatella, että ehkä hakija ei ole ymmärtänyt, mitä osaamista tehtävä edellyttää. Tai että hakija ehkä tietää itsestään ja osaamisestaan sekä pystymisestään jotakin sellaista, että pienempi palkka olisi sopivampi.

Jouni Röksä sanoo, että pienemmän palkkapyynnön esittämiselle pitää olla jokin selkeä syy.

‒ Esimerkiksi pitkään työttömänä olleen voi olla syytäkin laskea palkkapyyntöään parantaakseen työllistymistä silloin, jos aikaisempi työaikainen palkka oli esimerkiksi niin suuri, että se ylittää nyt haettavana olevan tehtävän palkkatason selkeästi. Kerran saavutettu palkkataso ei automaattisesti säily, kun tehtävä ja yritys vaihtuvat.

Palkka tehtävän ja yrityksen mukaan

Röksä muistuttaa, että useita työpaikkoja hakiessa palkkatoive kannattaa määritellä jokaiseen tehtävään erikseen. Toki se voi olla samakin, mutta perustellusti, ei hihasta vedettynä.

Palkka määräytyy ensisijaisesti tehtävän vaativuuden mukaan. Myös ala, työsuhteen tuleva kesto, työpaikan sijainti ja koko vaikuttavat palkkatasoon.

Toisella työnantajalla voi olla erilainen palkanmaksukyky kuin toisella, ja näitäkin asioita voi miettiä ja arvioida.

Palkankorotuksista suurimmat tulevat usein työpaikkaa tai tehtäväkuvaa vaihdettaessa. On haastavampaa – mutta ei toki mahdotonta – saada suuri palkankorotus jo vakiintuneelta työnantajalta.

Liian pienen palkan pyytäminen johtaa usein siihen, että työntekijä saa myöhemmin tulevat palkankorotukset jatkuvasti ikään kuin alun perin liian pienestä palkasta laskettuna. Ja liian pieneen palkkaan lisättynä. Tällöin palkka ei esimerkiksi koskaan saavuta suuremmalla palkalla töihin tulleita kollegoja.

Hyödynnä maksutonta neuvontapalvelua

MMA:n jäsenet pääsevät alkuun sopivan palkan määrittämisessä tutustumalla MMA:n internet-sivujen jäsensivujen kautta löytyvään palkkatutkimukseen. Jo siitä voi saada riittävästä tietoa oikean palkkapyynnön määrittämiseksi.

MMA:n jäsenillä on käytössään myös palkka-asioihin liittyvät, maksuttomat neuvontapalvelut.

‒ Palkkatasonsa tarkistuttaminen aika ajoin on fiksua. Tarkistus kannattaa tehdä aina, kun oma asema tai työtehtävä vaihtuu. Mieltä ei ylennä se, jos huomaa vuosien uran jälkeen sen, että kollegat ympärillä saavat tuntuvasti parempaa palkkaa, Jouni Röksä sanoo.

Lisäys 8.2.2018:

MMA:n jäsenten käytössä on nyt Palkkatutka-palvelu, jonka avulla voit helposti tarkistaa oman palkkatasosi. Palkkatutkan luvut perustuvat Taloustutkimuksen vuosittain MMA:lle tekemään palkkatutkimukseen. Pääset Palkkatutka-palveluun kirjautumalla jäsensivuille osoitteessa www.mma.fi.