MMA:n lakipalveluissa näkyy ajan kuva

Parantunut taloustilanne lisäsi tarkistettavien työsopimusten määrää ja kilpailukieltoihin liittyviä tiedusteluja. MMA:n lakimiesten neuvottelu- ja oikeusapu tuotti jäsenille viime vuonna yhteensä noin 1,6 miljoonan euron hyödyn.

Myynnin ja markkinoinnin oikeusturva MOT Oy hoitaa MMA:n jäsenten lakiasiat. Käytännössä MOTin juristit ovat ne ”MMA:n lakimiehet”, joita jäsenet käyttävät apunaan työsuhde- ja yrittäjäoikeudellisissa kysymyksissä.

Tällä hetkellä MMA palvelee jäseniään neljän lakimiehen voimin ja yhteensä 66 vuoden kokemuksella, toteaa lakimiesten esimies, MOT Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Järvinen.

MMA:n jäsenen etuihin kuuluu maksuton lakineuvonta ja oikeusturvavakuutus, joka kattaa työsuhde- ja edustussopimusriitojen hoitamisen.

Vuoden 2017 aikana varsinaisia sovintosopimuksia solmittiin 42:ssa oikeudenkäynnin ulkopuolisessa riidassa ja niiden kautta kertyi jäsenille erilaisia korvauksia noin miljoonaa euroa. Neuvotteluprosessissa juttuja oli vuodenvaihteessa vireillä toiset nelisenkymmentä kappaletta.

− Tämän päälle tulevat vielä erilaiset nopeasti saavutettavat sovinnot ja ne tilanteet, joissa jäsen esimerkiksi irtisanomistilanteessa saa aikaan sopimuksen asiasta pelkästään lakimiesten antamien neuvojen perusteella ilman, että meidän täytyy lähteä varsinaiseen kirjelmöintiin ja sovintoprosessiin, Järvinen sanoo.

Vuodelle 2018 siirryttäessä käräjäoikeuksissa oli juttuja vireillä 21 kappaletta ja hovioikeuksissa kymmenkunta juttua. Vuoden 2017 aikana käräjäoikeuksissa tuomioon saakka saatiin kaikkiaan 20 riitaa, jotka tuottivat jäsenille rahaa noin 0,6 miljoonaa euroa. Lisäksi hovioikeuksissa päätökseen saatiin kuusi juttua.

− Yhteensä oikeudellinen palvelutoimintamme tuotti jäsenille noin 1,6 miljoonaa euroa viime vuonna. Jäsenten oman toiminnan ja neuvojen hyödyntämisen kautta tulevia hyötyjä ei tietenkään voida samalla tavalla laskea, Järvinen summaa.

Sopiminen yhä yleisempää

Hoidettavat asiaryhmät painottuvat vuosittain hieman eri tavoin, toteaa lakimies Sanna Honkanen.

− Esimerkiksi vuoden 2017 aikana talouden piristyminen näkyi lakimiesten työssä lisääntyvänä uusien työsopimusten tarkastamisina ja toisaalta kilpailukieltoja koskevien tiedustelujen ja riitojen lisääntymisenä, Honkanen kertoo.

MMA:n jäsenten riita-asioiden hoidossa oikeudenkäynnit ovat vuosien aikana hieman vähentyneet, Jyrki Järvinen sanoo.

− Pyrimme aina ensin löytämään ratkaisun sopimalla. Tähän kannustetaan myös tuomioistuinten ratkaisukulttuurissa. Jos perustellut vaateet eivät muuten etene, jäsenillä on kuitenkin aina käytettävissään myös oikeusprosessin tie, Järvinen lisää.

Sanna Honkanen muistuttaa myös lakimiesten muusta roolista. Siihen liittyy muun muassa erilainen työsuhdeasioihin ja myyntialan sopimuksiin liittyvä sisällöntuotanto ja tiedon jakaminen. Lakimiehet toimivat myös kouluttajina MMA:n ja sen jäsenyhdistysten jäsenilleen järjestämissä tilaisuuksissa.

− Esimerkiksi Somen sudenkuopat ja Tietosuoja työelämässä -koulutukset ovat osoittautuneet suosituiksi ja näitä kursseja järjestetään jatkossa lisää, Honkanen lupaa.