Myyjän sielu säilyy

Sari Köykälle urapolulla kulkeminen on ollut pitkä tie. Opinnoista huolimatta tärkeimmät myynti- ja asiakastyön taidot hän sai käytännön työn kautta.

Kuluttaja-asiakaspalvelutehtävissä ja sitten myymäläpäällikönä uransa aloittanut Sari Köykkä sanoo omistavansa myyjän sielun, joka ei työpaikkaa – tai edes toimialaa – vaihtamalla häviä.

Siirryttyään b2b-puolelle myynnin asiantuntijatehtäviin Köykkä sanoo löytäneensä omalta tuntuvan työn, jossa hän viihtyi 20 vuotta. Hänellä oli onni päästä töihin yritykseen, jossa sai hyödyntää analyyttista ajattelua ja luoda pitkiä asiakassuhteita.

– Yrityksessä panostettiin myös henkilökunnan koulutukseen, ja koko myyntipuolen henkilöstö sai suorittaa muun muassa myynnin ammattitutkinnon, Köykkä sanoo ja kertoo sen innostaneen häntä jatkamaan opintoja aina tradenomiksi asti.

Lopulta työtehtävät automatisoitiin eikä työ tarjonnut enää kiinnostavia ja motivoivia haasteita. Köykän työsuhde päättyi, minkä hän itse koki helpottavaksi.

Köykkä teki itselleen markkina-analyysin pohtiakseen, miltä alalta on mahdollista löytää uutta ja mielekästä työtä. Köykkä pääsi isännöitsijän työhön tähtäävään harjoittelukoulutukseen ja kiintyi ajatukseen toimitilaisännöitsijän tehtävistä.

– Siinä asiakkaat ovat yrityksiä, joiden kanssa tiedän, kuinka toimitaan. Lisäksi siinä on viehättävä dualistinen tilanne, eli saan toimia kahdenlaisten asiakkaiden kanssa, kiinteistön omistajien sekä kiinteistön vuokralaisten, Köykkä analysoi.

Köykkä toi yritykseen uutta ajattelua muun muassa asiakaspalvelukokemuksensa kautta.

– Asiantuntijatyössä asiakaspalvelu tai ihmisten kanssa työskentely ei ole ollut suuressa roolissa, joten tietynlainen asiakaslähtöisyys ei välttämättä ole tällä alalla ollut aina vahvuutena, hän sanoo.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n jäsenyyden Köykkä piti alan vaihdosta huolimatta. Alun perin hän liittyi jäseneksi, koska koki sen olevan turva, jos jotain tapahtuu. Jäsenyyden kautta Köykkä on osallistunut myös erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Kiitosta saavat myös jäsenyyteen kuuluvat työpsykologin palvelut.

Kuva: Eemeli Sarka