Some-markkinoinnin lyhyt oppimäärä

Sosiaalista mediaa markkinointikanavana ei pidä ylenkatsoa. Ei riitä, että yrityksesi löytyy sosiaalisesta mediasta, vaan siellä on osattava toimia oikein.

Sosiaalinen media on loistava väylä verkostoitua, luoda keskustelua suoraan asiakkaan kanssa, tuoda yrityksesi brändiä ihmisläheisesti esille ja oikein toimimalla erottua kilpailijoistasi. Käyttämäsi kanavat keräävät myös valtavan määrän hyödyllistä tietoa asiakkaistasi, jota hyödyntämällä on helpompi jatkossa kohdentaa markkinointia myös muissa käytetyissä markkinointikanavissa.

Osoita olevasi seuraamisen arvoinen

Mielenkiintoinen ja toimintaan kannustava viestiminen ovat avain asemassa sosiaalisen median sisältöä kirjoitettaessa. Päivitykset, joissa suoraan myydään ja mainostetaan omia palveluita tai jaetaan samoja asioita, joita kaikki muutkin jakavat, harvoin johtavat päivityksen vapaaehtoiseen jakamiseen tai kanavasi seuraamiseen.

Sen sijaan some-päivityksen tulisi sisältää jotain merkityksellistä, mikä erottuu muista ja josta lukija tai katsoja, kanavasta riippuen, kokee saavansa hyötyä. Sisältöä tuotettaessa on myös hyvä pitää mielessä brändisi persoonallisuus. Jaatko kuvan koirastasi, jota seuraa päivitys oravan anatomiasta, vaikka yrityksesi tarjoaa kuljetuspalveluita?

Tavoita kohderyhmäsi

Löydy sieltä missä kohderyhmäsikin on. Mitkä kanavat ovat asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden, käytössä? Mitä kanavia muut alalla toimivat yritykset ja yhteistyökumppanit käyttävät? Mieti ketkä ovat kiinnostuneita tarjoamista palveluistasi tai tuotteistasi. Miten ja mitä kanavia käyttämällä tavoitat heidät?

Eri kanavien roolit on myös hyvä pitää mielessä. Voit esimerkiksi toimia tarinankertojana Facebookissa, ottaa kantaa ja luoda keskustelua Twitterissä sekä jakaa mielenkiintoisia artikkeleita ja verkostoitua LinkedInissä. Kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää ja saatuihin viesteihin nopeasti reagoimalla herätät luottamusta. Pienet eleet voivat olla suuria: Kiitä, kommentoi ja ole läsnä kanavallasi.

Julkaisun ajankohta

Julkaisuiden ajastaminen tiettyyn ajankohtaan on tärkeää. Kannattaa miettiä illalla yhdentoista aikaan, että lähetänkö kanavapäivityksen nyt vai ajastanko sen seuraavaan päivään, jolloin julkaisu todennäköisemmin saa suuremman kattavuuden.

Julkaisuajat ovat myös kanavakohtaisia. Mieti myös mikä viikonpäivä on otollisin julkaisullesi. Some-kanaviin löytyy kanavakohtaisia ja kolmannen osapuolen tarjoamia hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä työkaluja yleisön käyttäytymisen selvittämiseksi.

Silmänräpäys aikaa saada huomiota

Yrityksesi visuaalinen ulosanti luo vaatteet yritykselle. Julkaisuiden visuaalisuudella on kasvava merkitys sosiaalisessa mediassa. Visuaalisuus tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia kertoa yrityksesi ja brändisi tarinan mielikuvien avulla. Esimerkiksi kuvalliset Facebook-päivitykset saavat noin kaksi kertaa enemmän tykkäyksiä ja kattavuus on moninkertaisesti suurempi kuin pelkkää tekstiä sisältävä päivitys. Twitterissäkin klikatuimmat twiitit sisältävät kuvia.

Visuaalisen ulosannin korostumiselle voidaan hakea syitä tiedon määrän kasvulla, kokoajan kasvavalla mobiilikäyttäjien määrällä ja keinona erottua. 90 prosenttia aivoihimme tulevasta informaatiosta on visuaalista ja sen prosessointi on monin kerroin nopeampaa kuin tekstin. Yrityksen uskottavuus on myös pitkälti kiinni sen visuaalisuudesta.

Kuva, video tai gif ovat nopea tapa viestiä ja ne herättävät tunteita katsojassa sekä houkuttelevat toimintaan. Sinulla on vain silmänräpäys aikaa kiinnittää katsojasi huomio, sillä sosiaalisessa mediassa uutisvirtoja yleensä vain silmäillään, joten kuvallisella sisällöllä kiinnität todennäköisemmin kanavan käyttäjän huomion.

Somettaminen on jatkuva prosessi

Sosiaalisessa mediassa toimimiselle tulee asettaa selkeät tavoitteet, strategia ja mittarit. Eri kanavat tarjoavat paljon tietoa julkaisun onnistumisesta. Lisäksi on olemassa paljon hyödyllisiä sosiaalisen median työkaluja, joiden avulla voi seurata syvällisemmin esimerkiksi julkaisun kattavuutta ja siitä kenet se on tavoittanut.

Myöskään asiakkailta suoraan saatua palautetta ei pidä unohtaa yhtenä arvokkaimmista. Kerätyn tiedon pohjalta tulee päivittää somestrategia ja tehdä mahdolliset muutokset omaan toimintaan. Kokeilemalla ja kerättyyn dataan kekseliäästi reagoimalla pääsee pitkälle. Sisällön suunnittelu, julkaisujen seuranta ja asiakkaiden kanssa vuorovaikuttaminen vievät aikaa.

Onnistunut some-markkinointi vaatii määrätietoista työtä, kärsivällisyyttä ja joustavuutta, mutta se antaa myös valtavasti lisäarvoa brändillesi ja tuo yrityksesi sinne missä asiakkaasikin ovat.