Suomen paras myyntiorganisaatio valittu

Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun voittajaksi on valittu LämpöYkkönen, joka tarjoaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja sekä lämmitykseen että viilennykseen. Kilpailun järjestivät Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA. 

Kilpailussa arvioitiin osallistujayritysten myyntistrategiaa, myynnin johtamista, myyntityötä, asiakasosaamista sekä myynnin prosesseja ja työkaluja. LämpöYkkösen vahvuuksia olivat erityisesti myynnin johtaminen, innovatiivisuus, vastuullisuus ja asiakaskeskeisyys. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna jo kymmenennen kerran. 

Voittajan valttikorttina asiakaskeskeisyys

LämpöYkkönen tarjoaa energiaratkaisuja muun muassa pientaloihin, taloyhtiöihin, teollisuushalleihin, varastorakennuksiin, liike- ja toimistokiinteistöihin sekä päiväkoteihin ja kouluihin.

”Yritys on systemaattisesti johdettu ja he ovat ottaneet käyttöön useita eri myyntiprosesseja, jotka sopivat erilaisten asiakkaiden lähtökohtiin ja tarpeisiin. LämpöYkkönen on myös alansa pioneeri digitaalisten työkalujen ja etäkonseptien käytössä”, toteaa Haaga-Helian Head of R&D Timo Kaski.

”On upeaa, että myynnin prosessien sekä asiakaslähtöisten palvelujen innovatiivinen kehitystyö tulee huomioiduksi. Nämä ovat toimintamme kulmakiviä”, iloitsee LämpöYkkösen toimitusjohtaja Veli-Matti Hautakoski.

Etämyynti toimii myös ratkaisumyynnissä

LämpöYkkönen hyödynsi kattavasti digitaalisia vuorovaikutuksen keinoja sekä moderneja työvälineitä, ja voittajayritys onkin alansa pioneeri etämyyntikonseptin saralla: esimerkiksi kiinteistön energiaratkaisujen tarvekartoitus voidaan hoitaa videoiden, kuvien ja etäpalaverin avulla. Yrityksen asiakkaita ovat kuluttajat ja yritykset. 

Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun tarkoitus on palvella yrityksen myynnin kehittämistä ja parantaa suomalaista myyntiosaamista laajemminkin. Jokainen osallistuva yritys sai ilmaisen vertailuraportin, jossa myynnin osa-alueita verrataan muihin yrityksiin. 

Tutustu Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailuun