Varo näitä asioita työsopimusta solmiessa

Teimme muistilistan asioista, joista kannattaa sopia työsopimusta tehdessä ja asioista, joihin ei kannata suostua.

Mitä tarkoittaa vastuullisuus työelämässä ja myyntialalla? Tähän on törmännyt myyntialan agentuuriyritystä pyörittävä Marko Yrttimaa. Hän työllistää parikymppisiä omaan yritykseensä ja toimii vapaa-ajallaan jääkiekon parissa, joten hän kohtaa arjessaan paljon nuoria.

Yrttimaa lähestyi MMA:ta, sillä hän on huolissaan siitä, että hänen kokemuksensa mukaan yhä kasvavalla määrällä nuoria on ongelmia ensimmäisissä työsuhteissaan.

Myyntialalla pitempään toimineena hän on opastanut heitä ja lähtenyt mukaan, kun nuori on mennyt allekirjoittamaan työsopimusta.

− Moni nuori aloittaa työelämässä hakeutumalla myyntitöihin. Nuoria on huijattu muun muassa palkkaukseen liittyvissä asioissa, sillä heiltä puuttuu tietämystä työsuhdeasioista ja esimerkiksi myyntialan palkkaukseen liittyvistä termeistä, Yrttimaa sanoo.

Yrttimaa oli kysynyt tuttavapiirissään 20 nuorelta siitä, kuinka monella on ollut työsuhteeseen liittyviä epäselvyyksiä. Heistä 18:lla oli ollut.

− Aika moni jättää asian siihen. Mutta jos käy läpi useita myyntialan työsuhteita ja kokee useamman kerran tulleensa huijatuksi, nuori kyllästyy lopulta koko myyntialaan tai ylipäätään työntekoon. Siitä voi olla seurauksena huono taloudellinen tilanne ja ajautuminen huume- ja peliongelmiin.

Sovi palkasta yksityiskohtaisesti

Yrttimaan mukaan yksi yleisimmin hämmennystä aiheuttavista asioista on palkka ja kannustimien muodostuminen.

− Hyvin harva nuori tajuaa edes työsopimuksen kirjoitusvaiheessa kysyä, onko provisio brutosta vai netosta. Eteeni on myös tullut tilanne, jossa sopimusvaiheessa on sanottu palkan olevan esimerkiksi 15 % myynnistä ja sama lukee työsopimuksessa. Mutta kun palkka tulee, se 15 % onkin muuttunut myyntikatteesta olevaksi provisioksi ja vaikka nuori myy hyvin, palkka on murto-osan siitä mitä hän odottaa.

MMA:n lakimies Tuuli Lahikainen sanoo, että provision laskentatapa on yksi juuri niistä asioita, joista pitäisi sopia työsopimuksessa riittävän yksityiskohtaisesti ja ymmärrettävästi.

Provisio voidaan laskea esimerkiksi bruttomyynnistä tai kaupan katteesta. Vanhoille asiakkaille tapahtuvassa myynnissä saattaa olla eri provisioprosentti kuin uusasiakashankinnassa. Provisiota saattaa alkaa kertyä vasta, kun myyntiä kertyy tietty summa. Provisiolla saattaa myös olla katto.

Provision erääntymisajankohta eli se hetki, kun myyjälle syntyy oikeus provisioon, voidaan sopia kaupantekohetkeksi, toimitusajankohdaksi, laskutusajankohdaksi tai vasta siihen, kun asiakas maksaa laskun.

− Myyjälle yleensä paras vaihtoehto on, että provisio erääntyy maksettavaksi mahdollisimman pian eikä myyjän kannata sopia olevansa vastuussa mahdollisista luottotappioista, Lahikainen sanoo.

Pyri sopimaan myös näistä asioista

Lahikaisen mukaan palkan lisäksi työsopimuksessa on syytä sopia myös myyntialueista tai asiakkaista, sovellettavasta työehtosopimuksesta, työtehtävistä ja pääasiallisesta työntekopaikasta.

Mitä väljemmin työtehtävät on määritelty, sitä helpompi työnantajan on niitä muuttaa.

− Jonkinlainen muuttamisoikeus työnantajalla on kuitenkin aina, mutta vapaasta muuttamisoikeudesta ei kannata sopia, Lahikainen kertoo.

Jos on olennaista työskennellä nimenomaan työnantajan tietyssä toimipisteessä, kannattaa se kirjauttaa työsopimukseen. Samoin kotona tapahtuvasta työskentelystä tulee sopia.

Jos työsuhteeseen ei sovelleta mitään työehtosopimusta, on sekin hyvä kirjata sen sijaan, että työsopimuksessa viitattaisiin noudatettavaan työehtosopimukseen, jota ei todellisuudessa ole.

Ole tarkkana näiden asioiden kanssa

Työsopimusta solmiessa on muutamia asioita, joiden kanssa kannattaa olla tarkkana.

Provisiomalliksi on saatettu sopia esimerkiksi bruttoprovisiomalli, joka ei ole työntekijälle edullinen provisiomalli.

Bruttoprovision tavallisimmassa muodossa myynnistä vähennetään ensin myyjälle maksettavat kilometrikorvaukset ja päivärahat, ja provisio lasketaan vasta jäljelle jäävästä summasta. Tämä palkkausmalli ei ole suositeltava, koska siinä pienennetään keinotekoisesti verotettavaa palkkatuloa.

Kateprovisiomallissa työntekijälle tuleva provisio määräytyy myynnin sijaan kaupan katteesta. Työsopimukseen kannattaa kirjauttaa laskentakaava, miten kate muodostuu, eli mitä kuluja myynnistä vähennetään ennen provision laskemista.

Työsopimuksessa saatetaan viitata monessa kohtaa työnantajan sisäisiin ohjeistuksiin ja noudatettavaan käytäntöön. Näiden sisältö kannattaa selvittää ja huomioida, että yleensä sisäiset ohjeistukset ja käytännöt ovat sellaisia, että työnantaja voi niitä muuttaakin.

Sopimuksessa saattaa myös lukea, että provisio määräytyy ”kulloinkin voimassa olevan provisiojärjestelmän mukaan”. Tämä tarkoittaa, että työnantajalla on oikeus muuttaa provisiojärjestelmää ja muutos voi olla työntekijälle myös epäedullinen.

Älä suostu näihin

On asioita, joihin ei kannata työsopimusta solmiessa automaattisesti suostua. Yksi niistä on työsuhteen päättymisen jälkeinen kilpailukielto.

Kilpailukieltoehto estää työntekijän työllistymisen kilpailevaan yritykseen sovitun ajanjakson ajan. Jos kilpailukieltoehtoa ei saa neuvoteltua pois, kannattaa sen kestoa pyrkiä lyhentämään. Lisäksi rajoitus kannattaa pyrkiä kirjaamaan mahdollisimman tarkkarajaisena ja siten, että kielto ei estäisi kokonaan alalle työllistymistä.

Työsuhde saattaa vaatia salassapitosopimuksen allekirjoittamista. Salassapitosopimus on normaali käytäntö, mutta siihen ei kannata suostua, että salassapitosopimukseen tai kilpailukieltolausekkeeseen liitetään sakko, joka laukeaa maksettavaksi, jos ehtoa rikotaan.

Joskus työsopimuksessa on epämääräisiä ilmaisuja, kuten ”myöhemmin sovittavalla tavalla”.

− Tällainen ilmaisu jättää täysin auki, mitä on ollut tarkoitus sopia ja monesti käy niin, että esimerkiksi bonusjärjestelmästä ei koskaan sovita. Tai sitten sovitaan niin huonosta järjestelmästä, että se ei todellisuudessa tuo työntekijälle lisää euroja palkkaan, Lahikainen sanoo.

Palkkalaskelman tulee olla selkeä

Marko Yrttimaa kertoo, että nuoret ovat törmänneet myös sekaviin palkkalaskelmiin.

− Yhdessäkin palkkalaskelmassa provisiot oli upotettu kertyneiden lomapäivien ja työeläkemaksun sekaan. Kaverini on palkanlaskija, ja edes hän ei osannut purkaa sitä.

Lain mukaan palkkalaskelma tulee antaa työntekijälle ja palkkalaskelman perusteella pitää pystyä tarkistamaan palkanmaksun oikeellisuus.

− Jos palkka muodostuu osin provisiosta, ei ole riittävää, että työntekijä saa tietää provision kokonaismäärän, vaan työntekijän tulee lisäksi saada provisiolaskelma, josta näkyy, mistä myynneistä maksettu provisio on kertynyt, Lahikainen neuvoo.

Yrttimaan mukaan eräälle nuorelle ei ollut lopputilin yhteydessä maksettu kertyneitä lomapäiviä.

Lahikainen muistuttaa, että työntekijälle kertyy vuosilomaa myös lyhyessä työsuhteessa tai esimerkiksi osa-aikaisessa työsuhteessa. Useimmiten lomat pidetään työsuhteen aikana ja loman ajalta maksetaan loma-ajan palkkaa, joka vastaa työntekijän ”tavanomaista palkkaa”.

− Työsuhteen päättyessä ne lomat, joita ei ole ehditty työsuhteen kestäessä pitää, tulee maksaa rahana, lomakorvauksena. Eli missään nimessä ansaitut lomapäivät eivät ”katoa” mihinkään työsuhteen päättyessä, Lahikainen sanoo.

Työsopimusta solmiessa saattaa siis tulla eteen monenlaisia kysymyksiä, jotka voivat olla vaikeita kokeneemmallekin myyntiammattilaiselle. MMA:n jäsenten kannattaa muistaa, että heillä on yksi varsin hyvä jäsenetu: työsopimuksen voi tarkistuttaa maksutta lakimiehellä ennen allekirjoittamista.

Muistilista:

Pyri sopimaan näistä

 • työtehtävien pääasiallinen sisältö
 • työntekopaikka
 • palkka
 • alue/asiakkaat
 • sovellettava työehtosopimus

 

Ole varovainen näiden kanssa

 • kateprovisio-/bruttoprovisio
 • työnantajan sisäiset ohjeet ja käytännöt  (näihin pitää tutustua!)
 • työnantajan oikeus muuttaa palkkausta/provisiojärjestelmää (”kulloinkin voimassa olevan provisiojärjestelmän mukaan” tms.  ilmaisu)

 

Älä suostu näihin (jos ei ole pakko)

 • työsuhteen päättymisen jälkeinen kilpailukielto
 • sopimuksiin sisältyvät sakot
 • ilmaisuun ”myöhemmin sovittavalla tavalla”
 • työnantajan yksipuoleiseen oikeuteen muuttaa palkkaa, työtehtäviä ym. keskeisiä ehtoja