Aktiivimalli työllistää nyt työttömyyskassaa

Tunteita kuohuttaneen ja kritiikkiä nostattaneen aktiivimallin toimeenpano käynnistyi työttömyyskassoissa viime viikolla. Ensimmäinen 65 maksupäivän aktiivisuuden tarkastelujakso päättyi pääsiäissunnuntaina. Nyt sitten aletaan antaa päätöksiä päivärahan alentamisesta 4,65 prosentilla niiltä, joiden kohdalla mallin mukainen aktiivisuusedellytys ei täyty.

Työttömyyskassat ovat valmistautuneet uusien päätöksien antoon ja kasvavaan asiakaspalvelun tarpeeseen henkilöresurssein ja tietoteknisin ratkaisuin pystyäkseen hoitamaan aktiivimallin tuomat uudet tehtävät nopeasti ja laadukkaasti. Siitä huolimatta jonkinasteinen hakemusten käsittelyaikojen nousu lienee realismia uudessa tilanteessa.

Odotettavaa on, että aluksi samaan aikaan päättyvät tarkastelujaksot aiheuttavat vielä hieman ruuhkautumista myös seuraavien tarkastelujaksojen päättyessä heinäkuun ja lokakuun alussa. Sen jälkeen tarkastelujaksot ovat jo hajautuneet asiakkailla sen verran, että lisääntynyt työmäärä ei enää aiheuttane hidastumista.

Uuden mallin keskeisin, kaikkia askarruttava, asia on luonnollisesti: toimiiko se. Odotukset aktiivimallin suhteen eivät ole korkealla.

Julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella syntyy kuva, että mallin ei ilmeisesti uskota lisäävän työllisyyttä tai ainakaan siitä ei haluta julkisuuteen kommentoida. Sen sijaan kauhuskenaarioita mallin negatiivisista vaikutuksista on viljelty laajasti. Aktiivimalli ajaa työttömät toimeentulotukiluukulle, aktiivimalli johtaa työehtojen polkemiseen ja yksinkertaisesti aktiivimalli ei aktivoi. Aktiivimallin kumoamista vaativa kansalaisaloite näkee koko mallin vain rankaisevan työtöntä. Perusteluissa painotetaan, että päätös työllistymisestä tai koulutuksen saamisesta ei ole työttömän. SAK puolestaan näkee aktiivimallin puhtaasti kiky-sopimuksen vastaisena työttömyysturvan leikkauksena.

Osa varmasti on perusteltuja pelkoja ja osa liittyy aktiivimallin heikkouksiin, joita on lain valmistelussa jäänyt. Totta on myöskin etuuksien jonkinasteinen heikentyminen nykyisen etuuden saajan näkökulmasta. Todellisuus lienee kuitenkin hieman esitettyjä skenaarioita rauhallisempi.

Odotettavissa on, kuten edellä todettua, jonkin verran ruuhkaisuutta kassoissa, mikä kuitenkin helpottaa jatkossa. Odotettavissa on myös, että ensimmäisellä aktiivisuuden tarkastelujaksolla etuuksia leikataan laajasti aktiivisuusedellytyksen täyttymättömyyden vuoksi. Seuraavilla jaksoilla asiasta on enemmän kokemusta ja tietoa sekä työttömillä, työnantajilla, TE-toimistoilla että työttömyyskassoilla ja Kelalla. Myös hallituksella on kova paine korjata aktiivimallin puutteita ja tarkistaa TE-hallinnon resursseja ja palvelujen saatavuutta.

Korjausliikkeiden ja oppimisprosessin jälkeen voi asiasta alkaa pikkuhiljaa tulla rutiinia ja elämä jatkuu uudessa tilanteessa. Näin voisi arvella Ruotsin kokemuksesta aktiivisuusmallin (tosin hieman erilaisen) käyttöönotossa viiden vuoden takaa. Mallissa olevia puutteita tuleekin paikata, mutta aktiivisuutta edellyttävät työttömyysturvamallit pohjoismaisen esimerkin mukaan lienevät nyt tulevaisuutta Suomessakin.

Tuomiopäivä saa vielä odottaa. Tosin sen tuojaksi on jo olemassa uusi ehdokas: aktiivimalli 2.

Askarruttaako aktiivimalli? Kysymyksiä ja vastauksia löydät MMA:n työttömyyskassan sivuilta: https://mmakassa.fi/aktiivimalli-kysymyksia-ja-vastauksia