Itsensä johtamisesta työkalu menestykseen

Mitä paremmin olemme sinut itsemme kanssa, sitä paremmin toimimme myös muiden keskuudessa. Taitava itsensä johtaja pärjää työelämässä ja johtajuudessa keskimääräistä paremmin. Tuntemalla ja kehittämällä itseään päätyy todennäköisimmin juuri sellaisiin työrooleihin, joissa yksilön oma tuottavuus pääsee kukoistamaan, voi paremmin ja löytää luontaisen paikkansa työelämästä.

Tarvitsemme keinoja ohjata itseämme, mikäli haluamme menestyä ja tuottaa arvoa yhteisölle. Itsensä johtaminen on työkalu, joka vaikuttaa positiivisesti siihen, miten ajattelemme, kehitymme ja toimimme. Tämä työkalu valjastaa itsetuntemuksemme hyötykäyttöön ja varmistaa pärjäämisemme urapolulla. Itsensä johtaminen on pitkälti tunneälyä ja itsensä syvätuntemista. Kun ymmärtää asenteitaan ja uskomuksiaan sekä tuntee persoonallisuutensa juuret, pystyy kehittymään ihmisenä ja työntekijänä.

Omien arvojen tunnistaminen ja niiden mukaan toimiminen pakottavat meidät keskittymään asioihin, joihin uskomme ja joiden mukaan itseämme toteutamme. Palaute auttaa työstämään heikkouksiamme, vaikka harva niitä kuitenkaan haluaa tunnustaa. Niiden kehittäminen kuitenkin ratkaisee sen, miten menestymme. Mitä enemmän käytämme aikaa rajoitteisiimme ja mahdollisuuksiin vaikuttaa niihin, sitä paremmin luomme itsellemme edellytykset pärjätä vaativissakin tilanteissa. On tärkeää tavoitteellistaa ja priorisoida omaa ajankäyttöään sekä tehtäviä, jotka luovat edellytykset pitkäjänteiselle kehittymiselle.

Työyhteisön kulttuuri rakentuu yksilöistä ja heidän tekemistään valinnoista. Jokaisella meistä on vastuu siitä, millaisessa ympäristössä toimimme. Itsensä ohjaamisella ja kurinalaisuudella on siksi painava merkitys myös työyhteisön kehittämisessä. On tärkeää tiedostaa ne asiat, joihin omalla tekemisellään ja asennoitumisellaan pystyy vaikuttamaan. Kyky suunnitella omaa toimintaa auttaa mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin. Pystyäkseen vastaamaan asiakkaiden, markkinoiden sekä organisaatioiden kasvaviin vaatimuksiin, on jokaisen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen kyettävä päivittämään omaa ammattitaitoaan sekä olemaan hereillä siitä, millaisia tulevaisuuden taitoja tulemme tarvitsemaan.

Mitä säännöllisempää dialogi itsensä kanssa on, sitä luontevammaksi muodostuvat tavat ohjata itseään ja omaa oppimista. Dialogin ja itsetuntemuksen kautta pystymme myös huomaamaan ajoissa ylikuormittumisemme ja voimavarojemme rajat. Aktiivisella itsemme johtamisella pidämme menestyksen avaimet visusti omissa käsissämme, sen sijaan että antautuisimme ajelehtimaan virran vietäviksi. Kyse on lopulta yksinkertaisista asioista. Päivän päätteeksi riittää, että laittaa oikeita asioita paperille ja ryhtyy elämään niiden mukaisesti.

Kirjoittaja työskentelee Aller Media Oy:n Markkinointipalveluissa osana keskitettyä matriisiorganisaatiota vastaten uusasiakashankinnasta ja tarjoomakehityksestä. Hänellä on laaja kokemus konsultatiivisesta ratkaisumyynnistä, strategisten asiakkuuksien johtamisesta sekä kokonaisvaltaisista markkinointipalveluista.