Johtajuuden murros ei kumarra siiloja

Riikka Tanner blogi johtaminen
Myynti & Markkinointi 2023 -barometrin tulokset ovat puhuttelevia. Ne korostavat motivoinnin ja kannustuksen, avoimen viestinnän, työhyvinvoinnin tukemisen sekä työtehtävien selkeyden tärkeyttä johtamisessa.

On kuitenkin ironista, että juuri läpinäkyvä viestintä ja kannustus ovat niitä aspekteja, jotka toteutuvat nykyorganisaatioissa heikoimmin. Huolestuttavaa on myös, että yli puolet (52 prosenttia) vastaajista näkee myynnin ja markkinoinnin toimivan edelleen liian siilomaisesti.

MMA:n barometrissa läpinäkyvän viestinnän puute, motivoinnin ja kannustuksen heikkoudet sekä yhteispelin johtamisen ongelmat nousivatkin esille suurimpina johtamisen haasteina. Tulevaisuudessa johtamisen vaatimukset eivät tule vähenemään, päinvastoin. Myös myynnin ja markkinoinnin johtajat toimivat useiden muutosvoimien ristipaineessa.

Lue tiedotteemme barometrin tuloksista »

Johtamisen paradigman murros tuotantolähtöisestä ihmislähtöiseen johtamiseen sekä työelämän murros tietotyöstä ajatustyöhön ottavat uusia askelia sitä mukaa kun tekoäly kehittyy ja lisää kierroksia. Ketterä muutosvalmius, kokeilukulttuuri ja nopea reagointi ovat jatkossa yhä kriittisempiä yrityksen menestykselle.

Hierarkkiset ja jäykät johtamistyylit eivät enää palvele myyntiä ja markkinointia. Johtajuuden muuttuessa hajautetuksi myös päätöksenteko nopeutuu. Silloin korostuu yhteisen suunnan ja yhteisten tavoitteiden merkitys. Myynti ja markkinointi tarvitsevatkin yhteisiä mittareita, tavoitteita ja yhdessä ajattelua synergioiden rakentamiseksi.

Jatkuvassa murroksessa usein muutosta tärkeämpää on usein se, mikä pysyy ennallaan. Tulevaisuudessakin johtaminen on ennen kaikkea kommunikaatiota. Johtajien on tulkittava eri ammattiryhmien kieltä ja tuotava myynti ja markkinointi samaan pöytään.

Yhteinen nimittäjä löytyy asiakaskeskeisyydestä.