Käskyttävä kulttuuri kuihduttaa motivaation

Ihanteellisessa tilanteessa kasvava yritys onnistuu myynnissä ja ihmisissä.

Kasvavalla yrityksellä on tehokas kaupallinen koneisto, arvopohjainen johtamisjärjestelmä ja palvelumalli, joka ottaa asiakkaat ja näiden tarpeet yksilöllisesti huomioon. Motivoituneet työntekijät ovat sitoutuneita ja tuottavia. Uskolliset asiakkaat palaavat aina vain uudelleen, turvaavat yrityksen maksukyvyn ja suosittelevat yritystä muille, jolloin yrityksen tulevaisuus on varmalla pohjalla.

Ihmiset ovat menestykseen pyrkivän yrityksen kantavin voima, josta yrityksen on pidettävä kiinni. Vaikka tämä on helppo allekirjoittaa, valitettavan usein työntekijän tärkeys kuitenkin unohtuu ja heidän panoksensa muuttuu itsestäänselväksi. Arvostuksen puute on omiaan laukaisemaan tilanteen, jossa sitoutuminen yritykseen koetaan kannattamattomaksi.

Näkyvimpiä syitä näiden tilanteiden syntymiseen ovat usein puutteellinen johtamisjärjestelmä ja esimiestyön heikko laatu. Poissaolevat ja käskyttävät esimiehet eivät kohtaa ihmisten oireilua ehkä koskaan ja usein vasta silloin, kun oireilu on jo pitkällä. Johdon on löydettävä tapa toimia samalla taajuudella muiden kanssa ja ansaittava arvostuksensa tekojen kautta.

Jotta yritys voi ennaltaehkäistä hallitsematonta vaihtuvuutta, heikkoa sitoutuneisuutta ja suorituskyvyn laskua, sen tulee kyetä kilpailemaan ihmisten arvostuksesta. Aivan kuten myynnissä kilpaillaan jatkuvasti asiakkaiden luottamuksesta ja valinnoista, myös organisaatiossa on saatava aikaan kulttuuri, joka vetää ihmisiä puoleensa. Mutta jos kulttuuria ei vaalita, voi syntyä negatiivinen kierre ja tappiomieliala.

Yritys, joka ei ota ihmisiään ja heidän tarpeitaan vakavasti, voi pian olla vailla kilpailukykyä. Silloin kun koko organisaatiolta kaivataan yhteishenkeä ja osallistumista, saa oikein toimiva johto porukat pois kuorestaan ja välittämään yhteisistä pyrkimyksistä. Silloin organisaatioon ei pääse syntymään monen kerroksen väkeä ja yhteishenki välittyy asiakkaisiin.

Ihmisistä ja asiakkaista on pidettävä kiinni hinnalla millä hyvänsä. Johdolla, joka ei kykene tukemaan ja luomaan onnistumisen edellytyksiä, ei ole merkitystä. Antamalla valtaa ja vastuuta työntekijöille johto kannustaa jokaista ottamaan omistajuutta samaan suuntaan kulkemisesta. Sellainen organisaatio on voittajajoukkue, joka pärjää missä tahansa olosuhteessa.

Tukemalla yksilöiden luontaisia vahvuuksia ja motivaatiota, johto osoittaa olevansa ihmisiä varten. Ihmiset kun haluavat lähtökohtaisesti onnistua ja menestyä siinä, missä he ovat parhaimmillaan, jolloin pienikin pala motivaatiota saadaan helposti esimiesten toimesta kuihtumaan tai kukoistamaan.

Kun ihmisistä ollaan aidosti kiinnostuneita ja vaikuttaminen arjen asioihin tehdään mahdolliseksi ilman kollektiivisia mahtikäskyjä, voi yritys paremmin ja onnistuu kasvamaan.

Kirjoittaja työskentelee Pop Median johtoryhmässä vastaten asiakkuuksiin, palveluihin ja strategiaan liittyvästä kehityksestä. Hän ei usko mahtikäskyjen voimaan, vaan hän toimii oman esimerkkinsä kautta yhteistyötä, luovuutta ja ihmisiä kunnioittaen.