Kukoistatko vai kuihdutko työelämän muutoksessa?

Ammattitaidon ylläpitäminen oma-aloitteisesti luo reittejä henkilökohtaiseen kasvuun ja menestymiseen työssä. Aktiivinen oppiminen antaa sinulle kontrollin omasta tulevaisuudestasi ja mahdollistaa sopeutumisen nopeasti muuttuvaan työympäristöön. Ykkösasia oman ammattitaidon ylläpitämisessä on utelias asenne muutosta kohtaan.

Esimerkiksi nyt hurjaa vauhtia alaamme muuttavat tekoäly, teknologiset muutokset ja uudet työvälineet eivät mielestäni ole uhka vaan mahdollisuus. Teknologia voi tehdä työstämme tehokkaampaa ja mielenkiintoisempaa, mutta vain, jos olemme itse valmiita oppimaan ja sopeutumaan.

Oma kiinnostukseni tekoälyyn syttyi jo vuosia sitten, kun suoritin ensimmäisten joukossa vuonna 2018 Helsingin yliopiston Elements of AI-verkkokurssin. Sen jälkeen olen pyrkinyt eri tavoin kasvattamaan omaa ymmärrystäni aiheesta.

Viimeisin oivallus syntyi, kun lähes vuosi sitten heräsin Chat GPT:n tuloon LinkedInin keskusteluryhmän kautta. Aloin testailla tekoälyä ja innostuin. Kokeileva innostukseni tarttui, ja niinpä järjestimme pian IT-tiimimme toteuttamana Chat GPT:n esittelysession toimistomme henkilöstölle. Nyt kokeilemme ja käytämme tekoälyä monissa yhteyksissä kuten tekstien ja kuvien käsittelyssä tai prosessien oikomisessa. Tekoälyä hyödyntävät jo useat MMA:n tiimit. Yksilöt toki kiinnostuvat ja uskaltautuvat uuden aiheen kimppuun eri tahdilla, ja se on sallittua.

Monet organisaatiot panostavat hyvin henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen. Asiaan on myös toinen tärkeä näkökulma, jota meidän kenenkään ei pitäisi unohtaa – ammattilaisen henkilökohtainen vastuu omasta osaamisestaan.

Miksi korostan oma-aloitteista oppimista? Huomioni kiinnittyi hätkähdyttävään tulokseen tuoreessa Myynti ja Markkinointi 2023 -barometrissamme: vain 9 prosenttia tutkimukseen vastanneiden organisaatioista on järjestänyt koulutusta juuri nyt ajankohtaisen tekoälyn käyttöön. Tekoäly ei ole hetken trendi, vaan mullistava kumppani, joka luo tehokkuutta ja kilpailuetuja parhaille käyttäjille. Moni myynnin ja markkinoinnin ammattilainen joutuu nyt oivaltamaan tilanteensa työelämässä: opinko kukoistamaan vai jäänkö kuihtumaan?

Kun digitalisaatio ja tekoäly astuvat areenalle, on helppo ajatella, että työnantaja pitää huolta osaamisestamme. Organisaatiot kouluttavat työntekijöitä uusien työkalujen ja teknologioiden käyttöön, mutta tämä ei ole riittävää. Ammattitaidon ylläpito on ensisijaisesti yksilön oma vastuu.

Tekoälyfanttiakaan ei tarvitse nielaista kerralla. Minusta tärkeää on olla ammatillisesti utelias. Seuraa alasi kehitystä, lue alan julkaisuja ja etsiydy keskusteluihin, myös sosiaalisessa mediassa. Aktiivisuus tiedonhankinnassa pitää sinut ajan tasalla ja auttaa tunnistamaan uudet työvälineet ja mahdollisuudet. Itse suosittelen tutustumista aiheeseen usein erilaisin keinoin ja pienin askelin.

Kannattaa verkostoitua muiden myynti- tai markkinointityötä tekevien kanssa.

Nyt jos koskaan kannattaa liittyä ammatilliseen etujärjestöön, jonka kautta pääset juuri oman työsi kannalta tärkeiden ja ajankohtaisten sisältöjen ja webinaarien pariin. Verkostoitumalla saat laajemman perspektiivin muilta, mikä auttaa sinua oppimaan muiden kokemuksista ja näkemyksistä.

Yhteisöllinen oppiminen on tehokasta ja hauskaa. Me MMA:ssa olemme hyvä kumppani ammatillisessa kehittymisessä: tarjoamme nimenomaan myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten tarpeisiin vastaavia koulutuksia jäsenillemme.

Tekoälyyn tutustumisen voit aloittaa vaikka lukemalla aiheesta uusimmasta Myynti & Markkinointi -lehdestämme tai osallistumalla MMA:n tekoäly– ja ChatGPT-koulutuksiin. Suosittelen myös Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Microsoftin tuottamaa Johdatus tuottavaan tekoälyyn -verkkokurssia, joka on sopiviin palasiin rakennettu ja kaikille avoin koulutus. 

Hei, aina voi oppia uutta! Kannustankin menemään rohkeasti mutta nöyränä kohti muutosta. Ammattitaidon ylläpitäminen voi tuntua haastavalta, mutta tärkeintä on aloittaa. Oppimista voi tehdä oikein hyvin pienin askelin ja monin tavoin − kurssi, keskustelu tai kirja kerrallaan. Juuri nyt me kaikki olemme oppilaita.

MMA Vinkkeli

Meiltä saat myynnin ja markkinoinnin parhaat koulutukset

Kannustan kaikkia alamme ammattilaisia aktiiviseen oman ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitoon. Se hoituu helposti koulutuksissamme, joita on moneen lähtöön – tutustu ihmeessä!