Loma ja palkka

"Sandaalit jalkaan ja kravatti pois, vanhat bermuda-shortsit löytää, jos vois… Näin se kesäloma toimii."

Niin, ainahan se on mielessä: loma. Toisilla se on jo alkanut, mutta suurella osalla viimeistään sitten heinäkuussa. Jotta puhelimen voisi hetkeksi unohtaa ja keskittyä rentoutumiseen ja lepäämiseen, vuosilomalaissa on säädetty, että työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa.

Työntekijällä, jolla on kiinteä kuukausipalkka, on lomapalkan laskeminen ja maksaminen varsin selkeää. Tällaiselle työntekijälle maksetaan sovittu palkka myös vuosiloman ajalta. Jos palkan määrä on ennen lomaa muuttunut, lomapalkan määrä määräytyy sen palkan määrän mukaan, joka työntekijällä on loman alkaessa.

Yleensä epäselvyyttä aiheuttaa lomapalkan laskeminen ja maksaminen tilanteissa, joissa työntekijän palkkaus muodostuu joko kokonaan tai osittain provisiosta.

Provisiopalkkaiselle työnte­kijälle on maksettava vuosilo­man ajalta palkka, joka vastaa hänen keskimääräistä ansiotaan. Vuosilomalaissa on säädetty, että tämä toteutetaan siten, että lomanmääräyty­misvuonna (huhtikuu – maaliskuu) työssäolon ajalta maksettu tai makset­tavaksi eräänty­nyt provisiopalkka jaetaan työntekijän lomanmääräytymis­vuoden aikana tosiasiallisesti tekemien työpäivi­en lukumäärällä. Näin saatu keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan lomapäivien luku­määrään pe­rustuvalla ker­toimella, joka 24 päivän loman osalta on 22,2. Huomionarvoista on, että provisiot, jotka perustuvat ennen lomaa tehtyyn työhön mutta jotka erääntyvät maksettavaksi vuosiloman aikana, on maksettava vuosilomapalkan maksamisesta riippumatta.

Mikäli sinua mietityttää, onko vuosilomapalkkasi laskettu oikein, kannattaa ihan alkuun kääntyä työnantajan ja palkanlaskijan puoleen ja pyytää vuosilomapalkkalaskelma. Siitä käy ilmi miten vuosilomapalkka on laskettu. Mikäli laskelma ei selvennä tilannetta, aina voi ottaa yhteyttä MMA:n lakipalveluihin. Eikä hätää, vaikka ongelma tulisi eteen heinäkuussa, lakimiespäivystys toimii koko kesän.

Oikein rentouttavaa lomaa!

Taija Numminen, lakimies, varatuomari

Myynnin ja markkinoinnin oikeusturva MOT Oy