Markkinointipäättäjän burnout

Olemme havainneet 3–4 viiime vuoden aikana vakavan oireyhtymän, joka on hiipinyt taudin lailla markkinointipäättäjän työnkuvaan. Se on tälle ammattiosaajalle salakavalasti vaikuttava markkinointiburnout. Seuraavassa valotan sen oireet, taudin kuvan, hoitokeinot ja tervehtymisen vaiheet.

Oireet

Työpäivääsi on alkanut leimata tulipalojen sammuttaminen. Se visio, jota varten olet ammattiisi valmistunut ja hankkinut kokemusta jää päivä toisensa jälkeen kiireen vuoksi toteuttamatta. Sinusta tuntuu, että joka päivä organisaatiosi muu henkilökunta työllistää sinua milloin uudella uutiskirjeidealla, kanavamietinnöillä, Snapchat-keskusteluilla, verkkoprojektin tiedusteluilla, intranetin uutisoinnin tarpeellisuudella sekä visoilla siitä, millaista markkinoinnin pitäisi heidän mielestään olla.

Tämän kaiken höykytyksen myötä tunnet, että kiire on jo sisään leivottu jokaiseen työpäivään ja ison kuvan rakentaminen, suunnitelmallisuus ja keinovalikoiman vakiinnuttaminen siirtyy päivä toisensa jälkeen yhä kauemmas tulevaisuuteen.

Mielenkiintoiset koulutustarjoukset jäävät käymättä, kun työmäärä vain lisääntyy niiden aikana. Olet ahtaalla – miten voin kehittää omaa tekemistäni ja sitä kautta meidän koko organisaatiomme markkinointia?

Taudin kuva

Työpäivästäsi n. 30 prosenttia on itse markkinoinnin tekemistä, suunnittelulle jää aikaa 5 prosenttia ja tunnet, ettei nykyisessä tilanteessa ole ulospääsykeinoja sille, miten saisit muutettua painotuksen päälaelleen ja keskittyä markkinoinnin suuntaamiseen, tulosten perusteella toimenpiteiden johtamiseen. Tulokset ovat kiireen keskellä sinulle numeroita, joiden vertailu on vaikeaa eikä jatkopäätelmille ole aikaa.

Kuvaava on se, että sinun on helpompi burnoutin kierteessä tarttua liiketoimintajohtajanne pyyntöön tehdä uusi A4-esite, kuin miettiä tai kysellä sen kokonaistarkoitusta tai kyseenalaistaa esitteen toimivuutta ajateltuun tarkoitukseen.

Tunnet, että olet organisaatiossasi yksin. Sinun tehtäväkenttäsi on täyttynyt viiden viime vuoden aikana huimasti, etkä oikein näe, miksi näin on käynyt – itse asiassa johtokaan ei näe, miksi näin on käynyt ja mitä sille olisi tehtävä.

Hoitokeinot

Parantumisen isoin muutos tapahtuu omasta tahdosta: haluanko tehdä hommia tällä tyylillä? Miten herätän organisaation huomaamaan kaoottisen tilanteen, jossa markkinoinnin ammattilainen yrittää suoriutua kaikista pyynnöistä ja mahdollisuuksista? Hyväksi havaittuja hoitokeinoja ovat:

  1. Osoita muuttunut asiakaskäyttäytyminen. Osoita johdolle ja myyntijohdolle, miten asiakkaan ostoprosessi on muuttunut: 80 prosenttia ostoprosessista tehdään verkossa / sähköisillä kanavilla ja se on laittanut kovan paineen markkinointiin, mutta resursseja siihen ei ole varattu tämän muutoksen tueksi.
  2. Karista olettamukset. Haastattele parhaat myyjänne – uskalla kysyä ”tyhmiä”. Kuka tai ketkä ovat heidän mielestään tärkeimpiä kohderyhmiä, miksi he ovat asiakkaitamme, mitä he myyntitilanteessa kysyvät.
  3. Osallista joukot. Toimivin hoitokeino on ottaa mukaan oman organisaation muuta väkeä – lähde konkreettiseen toimintatapojen muutokseen muun muassa verkkopalvelu-uudistuksen myötä: ota asiantuntijat mukaan tuottamaan sisällöt – näin he sitoutuvat jatkossakin niiden tekemiseen, näkevät kokonaiskuvan eikä sisältönostoja / kärkiä tarvitse keksiä, kun he sanoittavat ne.

Tervehtymisen vaiheet

  1. Lähtötason tunnustaminen. Syy ei ole sinussa vaan muutoksessa joka ulkoa päin on asettanut painetta työsi tulokselliselle toteuttamiselle. Kun havainnollistat organisaatiossasi muuttuvan asiakkaan ostokäyttäytymisen, saat palkkioksi organisaatiosi tuen ja olette kaikki samassa veneessä.
  2. Lähde toteuttamaan uudistusta. Kun ostoprosessi on muuttunut 80 prosenttia verkossa käytäväksi, tunnista yhdessä myyntinne kanssa ostoprosessin eri vaiheet ja miten voitte niissä asiakasta verkossa auttaa. Tästä lähtee syntymään kohderyhmäkohtaiset sisällöt ja sisältöpolut, joita pääset jatkossa johtamaan tuloksellisesti. Sinulla on aina vastaus muun henkilöstön kyselyyn siitä, mitä markkinointi on tekemässä ja miksi.
  3. 3-6 kuukauden päästä muutospäätöksestäsi voit osoittaa selkeitä tuloksia: oman organisaation väki suhtautuu työhösi ja markkinointiin positiivisesti ja näkee sen mahdollisuutena eikä pakollisena pahana. Pääset näyttämään kohdennetun puheen tuomia tuloksia ja optimoit asiakaskokemusta kaikkien ostoprosessin kriittisten vaiheiden aikana.

Sinulle palautuu hallinta markkinoinnin tekemisestä sekä ammattiylpeydestä työtäsi kohtaan.

Tämän oireyhtymän kanssa painii satoja kaltaisiasi ammattilaisia. Edellisten hoitokeinojen kautta paranemisprosentti on kokemustemme kautta vakuuttavan kova.