Mikä ihmeen NDA?

Kilpailukieltosopimusten korvaajaksi on nyt noussut salassapitosopimus eli NDA (non-disclosure agreement). Se on yksi kaikkein yleisimmästä työntekijän vapautta rajoittavista työsopimuksen ehdoista.

Mitä yrityssalaisuus oikeastaan tarkoittaa? Se on tietoa, joka täyttää kolme vaatimusta: 

  1. Tiedon tulee olla salaista. Tieto on salaista, kun se ei ole yleisesti tunnettua tai helposti saatavilla.
  2. Tiedolla on oltava taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa. Tiedon paljastuminen voi aiheuttaa yritykselle taloudellista vahinkoa tai kilpailuaseman heikkenemistä.
  3. Tiedon haltija on pyrkinyt salaamaan tiedon. Tiedon haltijan on täytynyt ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin pitääkseen tiedot salassa.

Yrityssalaisuuksilla on rikoslain suoja. Rikoslain mukaan yrityssalaisuuden rikkomiseen syyllistyy se, joka ilman hyväksyttävää syytä käyttää toiselle kuuluvaa yrityssalaisuutta elinkeinotoiminnassa tai hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä.

Vaikka jo rikoslaki antaa suojan yrityssalaisuuksille, pyrkivät työnantajat laajentamaan tätä suojaa salassapitosopimuksilla. Tälle on kaksi pääsääntöistä syytä. Työnantaja haluaa itse määritellä asiat, jotka se katsoo yrityssalaisuuksiksi sekä asettaa salassapitorikkomukselle sanktioksi sopimussakon.

NDA tahdotaan usein määritellä mahdollisimman laajaksi, jotta sen piiriin jäisivät erilaiset tiedot, joita ei haluta paljastaa. Tyypillistä onkin, että NDA kattaa kaiken tiedon, mitä osapuolet antavat toisilleen, ellei tietoa erikseen määritellä julkiseksi. Usein sopimuksissa on myös esimerkkejä siitä, mitä salassa pidettävä tieto kattaa. Tyypillisesti niitä ovat liiketoimintasuunnitelmat, tuotteet, asiakkaat, tutkimustulokset, liikekumppanit, ohjelmistot, asiakirjat tai jopa sopimukset.

Se, että yritysalaisuuden rikkominen on säännelty rikoslaissa toisin kuin kilpailevan toiminnan kiellon rikkominen, tekee siitä poliisiasian. Tämä tarkoittaa sitä, että kun työnantaja ilmoittaa poliisille epäilyksensä yrityssalaisuuden rikkomisesta on poliisin käynnistettävä tutkinta. Se alkaa yleensä kotietsinnällä.

Ikävää on se, että työnantajan on liian helppo aiheuttaa tutkintapyynnön tekemisellä hankaluuksia kilpailijan palvelukseen tai yrittäjiksi lähteneille entisille työntekijöilleen. Työnantajan ei tarvitse etsiä todisteita väitetylle teolle, vaan poliisi hoitaa näytön etsimisen kotietsinnällä kotiin ja työpaikalle sekä henkilökuulusteluilla.

Salassapitosopimukset – näin vältät pahimmat karikot

Jyrki Järvinen on työsuhdejuristi MMA:n lakipalvelusta. Ilmoittaudu nyt Jyrkin webinaariin (30.8.2022 kello 9−10), jossa saat napakan tietopaketin salassapitosopimuksista − tätä koulutusta et tahdo missata! Täältä pääset ilmoittautumaan: Salassapitosopimukset − näin vältät pahimmat karikot

Kysy neuvoa MMA:n lakipalvelusta

Muista, että MMA:n jäsenenä voit aina tarkistuttaa työsopimuksesi ja sen palkkaehdot lakipalvelussamme. Näin saat vastinetta jäsenmaksullesi ja voit välttää monta sudenkuoppaa tai potentiaalista riitatilannetta.