Miksi myynnin pitää ymmärtää digitaalista markkinointia?

Markkinointi miellettiin pitkään meiningiksi, jossa Madison Avenuen luova eliitti miettii, mitä seuraavaksi tehdään asiakkaan pään menoksi. Markkinointi teki yhtä, myynti toista ja tuotanto jotain kolmatta. Johto vieressä ihmetteli, mitä tapahtuu.

Liian pitkään markkinointi, myynti ja muu liiketoiminnan kehitys ovat pelanneet vain omissa nurkissaan. Kukin tahollaan ihmetellen, miksi nuo muut tekevät niin outoja asioita, eivätkä ymmärrä meitä.

Nyt tuo aika on loppu. Markkinoinnista on tullut tulosvastuullinen kumppani myynnille ja strategiselle kehitykselle – tervetuloa tiimiin!

Sateentekijästä arkipäivään

Digitaalinen markkinointi koetaan vieläkin usein tuntemattomana sateentekijänä, jolla kaikki ongelmat ratkeavat. Toinen vaihtoehto on, että se koetaan vain kivana lisäduunina, mistä saadaan tykkäyksiä Facebook-sivuille. Se ei ole kuitenkaan kumpaakaan näistä.

Digitaalinen markkinointi ei ole enää poikkeus, vaan normi. Eikä enää ole karkeaa jakoa digin ja perinteisen myynnin ja markkinoinnin välillä. Miksi? Koska asiakastasi ei kiinnosta tuo ero. Hänelle se on arkipäivää.

Kaikkien on osattava liiketoimintalähtöistä markkinointia

Nyt on aika heittää ulos turha tekeminen ja tuoda sisään oikeasti liiketoimintaa tukevaa digitaalista markkinointia. Sellaista, joka voi tuoda konkreettisia tuloksia sekä tukea liiketoiminnalle ja myynnille.

Koska markkinoinnin merkitys on kasvanut ja se vaikuttaa kaikkien työskentelyyn, tulee kaikkien osata tai ainakin ymmärtää sitä. Liiketoimintalähtöisellä markkinoinnilla sitä juuri haetaan.

Logiikkana on, että markkinoinnin, kuten myynninkin, tavoitteet tulevat yrityksen tai organisaation liiketoiminnan tavoitteista. Useimmin ne ovat: tehdä lisää rahaa, minimoida kuluja ja viedä strategiaa eteenpäin.

Tämä tapahtuu onnistuneen suunnittelun, toteutuksen, mittauksen ja analysoinnin sekä jatkokehityksen seurauksena.

Liiketoimintalähtöinen markkinointi tuntuu itsestäänselvyydeltä, mutta samalla sitä toteutetaan vielä liian vähän. Se on kuitenkin nopeasti suosiotaan kasvattava tapa katsella markkinointia ja liiketoiminnan tuloksenluontia.

Miksi myynnin pitää ymmärtää digitaalisen markkinoinnin pelikenttä?

Asiakas ei näe selkeästi sitä, missä menee digitaalisen ja perinteisen markkinoinnin ero, mutta hän ei myöskään näe sitä, missä palveluja tai tuotteita tarjoavan yrityksen myynnin ja markkinoinnin raja kulkee. Eikä hänen kuuluisikaan.

Miksi myynnin sitten pitäisi ymmärtää liiketoimintalähtöistä digitaalista markkinointia?

Siihen on kolme syytä:

  1. Digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksien ymmärtäminen mahdollistaa myynnille parempia tuloksia. Voit hyödyntää markkinoinnin toimia saamalla sieltä oppia, minkälaiset asiat, viestit ja toiminnot ovat toimineet. Lisäksi voit pyytää markkinointia testaamaan omia näkemyksiäsi.
  2. Markkinoinnista tulee paremmin myynnin työtä tukevaa. Sinä voit tuoda näkemystä siitä, miten asiakkaat reagoivat eri asioihin asiakastilanteessa. Se on arvokasta tietoa markkinoinnille, joka voi taas muokata omaa toimintaansa sen mukaan. Loppujen lopuksi tämä tarkoittaa, että myyntikin on helpompaa.
  3. Lämpimämpien liidien aikaansaaminen, mihin digitaalinen markkinointi myös usein tähtää. Usein valitettavasti luullaan, että mahdollisuudet loppuvat siihen.

Tällainen yhdessä samaan tavoitteeseen pyrkivä yhteistyö mahdollistaa, että voitte paremmin päästä kohti liiketoiminnan tavoitteita.

Miten voit oppia paremmin hyödyntämään ja ymmärtämään digitaalista markkinointia?

Jos minä, myyjä ja markkinoija, kirjoitan Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n blogissa myyjille ja markkinoijille, niin voit olla varma, että tässä jotain myydäänkin. Ja sehän on vain hyvä asia.

Tulen johdattamaan MMA:n jäsenet neliosaisessa koulutuskokonaisuudessa kohti liiketoimintalähtöisen digitaalisen markkinoinnin ymmärrystä marraskuussa ja alkuvuodesta 2019. Ensimmäinen koulutus pidetään 27.11.2018. Koulutuskokonaisuuteen ja kaikkiin neljään erilliseen osioon voit ilmoittautua koulutuskalenterin kautta. Ilmoittautuminen avautuu 1. marraskuuta.

Digitaalisen markkinoinnin koulutus koostuu neljästä osa-alueesta:

1. Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin suunnittelu liiketoiminnan ehdoilla

2. Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin modernit strategiat, taktiikat ja jalkautus

3. Digitaaliset kanavat osana suunnitelmallista myyntiä ja markkinointia nyt ja tulevaisuudessa

4. Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin mittaaminen, analysointi ja kehitys

Kaikki osa-alueet suorittaessasi saat myös sertifikaatin suorituksesta, jolla voit todentaa osaamistasi muuttuvalla markkinoinnin ja myynnin kentällä. Tervetuloa koulutukseen!