MMA luo uutta aikaa

Syksyllä moni jäsenistämme on kysynyt, miten MMA muuttuu, kun työelämä ja maailma ovat suuressa murroksessa. Uudistumisen tarve on puheenaihe ammatillisissa etujärjestöissä. Ilokseni voin kertoa, että me myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset olemme jo uuden ajan airut.

Muutos lisää keskinäistä keskustelutarvettamme. Blogeissani aion käsitellä jatkossakin ajankohtaisten aiheiden vaikutuksia jäsentemme elämään. Kuulen mielelläni myös jäseniemme viestejä ja vinkkejä. MMA on jäsentensä järjestö, mutta meille on myös tärkeää edistää ja tukea kaikkien myynnin ja markkinoinnin parissa työskentelevien onnistumisia.

Kuluneen syksyn aikana olen ollut mukana useissa innostavissa alan osaajien tilaisuuksissa. Yhteisöllisyys inspiroi ja vahvistaa. Tavoitteeni on, että MMA on myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten etujärjestönä tukipilari, yhteisöllinen osaamisen kasvattaja ja alan arvostuksen nostaja. Kerron nyt tarkemmin, mitä tällä tarkoitan.

Useimmiten ammatilliseen etujärjestöön liitytään työttömyysturvan vuoksi. Osa ammattilaisista arvioi, että pelkkä työttömyyskassaan liittyminen on riittävä suoja työelämän murrosvaiheissa. Näemme MMA:ssa tilanteen monimuotoisempana.

KOKO-työttömyyskassa on loistava kumppanimme ja korkealaatuinen tuki jäsenistöllemme. Palvelu on saanut myös huippuarvosanat erinomaisesta asiointikokemuksesta. Mutta myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset tarvitsevat perusturvan lisäksi myös heille räätälöityjä palveluja.

Jäsenemme työskentelevät yrityksissä, yhteisöissä ja yrittäjinä. He ovat joka päivä tietoisia siitä, että myynti ja markkinointi tuottavat tuloksia ja parhaimmillaan onnistumisen iloa: menestystä asiakkaille ja koko työyhteisölle.

Jo työelämäni varhaisessa vaiheessa opin, että hyvästä työstä on oikeus saada hyvä korvaus. Useimmiten näin tapahtuukin, mutta myös epäselvyyksiä ja rikkomuksia tapahtuu.

Lakipalvelumme on perehtynyt myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työsuhteiden erityiskysymyksiin. Jäsenillemme kuuluu maksuton neuvonta esimerkiksi sopimustarkistuksissa ja palkkaerimielisyyksissä. Uudistamme oikeusturvamallimme vuoden alussa. Se perustuu edelleen tavoitteeseen ratkaista riidat sovinnollisesti, mutta päivitämme sen vastaamaan entistä paremmin jäsenistömme tarpeita.

Murroksessa työpaikkoja syntyy ja loppuu. Epävarmassa maailmantilanteessa ei kannata jäädä haaveidensa tai ongelmiensa kanssa yksin. Innostuneena seuraankin, miten aktiivisesti MMA:n jäsenet ovat oppineet hyödyntämään ura- ja työkykypalveluitamme.

Oman kilpailukyvyn kasvattaminen on elinikäistä oppimista. Siihenhän meitä kaikkia kannustetaan joka päivä. MMA:n korkeatasoiset ja jäsenistöllemme pääosin maksuttomat koulutukset saavat toistuvasti loistavaa palautetta. Koulutustemme kehittäminen on MMA:n kärkitavoitteita. Uskon, että myynnin ja markkinoinnin koulutus on koko myynti- ja markkinointiyhteisön yhteinen intohimo. Työn ilo ja osaaminen ovat itsellenikin voimanlähde.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten yhteisymmärryksen ja yhteistyön lisääminen on MMA:n perustehtäviä. Se on lisääntynyt, mutta voimme mielestäni tehdä vielä enemmän.  Markkinoinnin ja myynnin vaikuttava yhteistyö luo menestystä. Sillä on varmasti myös työllistävä vaikutus.

Suomi tarvitsee hyvinvointinsa kasvattamiseksi myynnin ja markkinoinnin luomaa liikettä.