Myyjäksi ei hakeuduta, myyjäksi kasvetaan

Asiakkaana me harvoin haluamme, että meille myydään. Osaamme periaatteessa arvostaa asiantuntevan myyjän apua silloin, kun sitä tarvitsemme. Mutta ajatus, että myyjä myy meille, on harvoin positiivinen. Se, että meille myydään, yhdistyy ajatuksena turhiin hankintoihin. Turhat hankinnat rasittavat niin kukkaroa kuin vastuullista omatuntoa.

Sama pätee myyjän rooliin – mielikuvat myynnistä, myynnin myytit ovat pääsääntöisesti negatiivisia. Näihin negatiivisiin mielikuviin linkittyy asiakkaan kustannuksella voittaminen, siihen liittyy puskeva tai pakottava myynti, jossa voiton tavoittelu menee asiakkaan edun edelle. Harva haluaa aiheuttaa harmia kanssaihmiselle ja valita ammattia, joka sotii omia arvoja vastaan.

Haaga-Helian myynnin suuntautumisen opiskelijoilla on mahdollisuus kääriä hihat ja kokeilla B2B-myyntityötä käytännössä, opintojaksolla, jossa heitä mentoroi kumppaniyritysten myyntiorganisaatioiden kokeneet ammattilaiset. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat tuntemaan eri myynnin roolit ja organisaatiot työmarkkinoilla sekä eri toimialoilla, tunnistavat omat vahvuutensa ja löytävät niihin sopivat myynnin tehtävät. Opiskelu käytännön kautta konkreettisesti ovia opiskelijoille työelämään ja on monelle opiskelijalle ratkaiseva tuki oman urapolun suunnan määrittämisessä.

Opintojakso päättyy aina kumppaniyritysten, opiskelijoiden ja meidän ohjaajien yhteiseen tapaamiseen. Tänä keväänä opintojakson loppuseminaarissa kumppaniyritysten edustajat pääsivät vastaamaan opiskelijoita kiinnostaviin kysymyksiin.

Yksi huomionarvoisista kysymyksistä koski sitä, miten kukin myynnin ammattilainen oli valinnut juuri myyntiuran. Ei ollut yllättävää, että moni vastasi ettei ollut tehnyt valintaa tietoisesti. Tai oli ajatellut, että ”ei ainakaan myynti”. Osa toki kertoi, että ura myynnin parissa oli ainoa vaihtoehto.                   

Myynnin ammattilaiseksi  tullaan kasvun ja kokemuksen myötä. Keskeistä on havainto siitä, että kaikki myyvät, ja ymmärrys siitä, että myynnin avulla voi tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Vaativa, ammattitaitoinen myyntityö ei siis vastaa myyttejä.

Opintojakson loppuseminaarissa opiskelijat esittivät havaintojaan kentältä, jotka avarsivat heidän ymmärrystään myyntityöstä. Yksi tärkeä havainto on myyntitaidon universaali luonne – me kaikki myymme päivittäin  vaikkapa myydessä kaverille idea viikonlopun aktiviteeteista tai lapselle ajatus nukkumaanmenosta. Myyntitaitoja tarvitaan jatkuvasti, ja hyödynnämme niitä huomaamattamme. 

Toinen tärkeä havainto oli B2B-myyntityön konsultatiivinen luonne. Myynti ei ole asiakkaan kustannuksella voittamista, vaan asiakkaan kanssa voittamista – arvon luomista asiakkaalle yhteistyössä.

Myynti on harvalle nuorelle unelma-ammatti heidän harkitessaan  opintojen alussa eri uravaihtoehtoja. Kun ymmärrys vaativasta, henkilökohtaisesta myyntityöstä kasvaa, niin tyypillisesti kasvaa myös kiinnostus ja ymmärrys siitä, mitä kaikkea myynnin ura voi tekijälleen tarjota. Opiskellen ja oivaltamalla mitä tavoitteellinen B2B-myynti oikeasti on, jokainen meistä voi kasvaa osaavaksi ja asiakkaalle arvoa tuottavaksi myyjäksi.

Jokainen myy päivittäin omalla tavallaan, ja myyntityössäkin kyse on enemmästä kuin vain kaupankäynnistä. Se on arvon luomista asiakkaille, yhteistyötä ja voittamista yhdessä. Joten olit sitten myynnin ammattilainen tai arjen neuvottelija, myyntitaidot ovat avain menestykseen monilla elämänalueilla.

Blogin kirjoittajat

Anu ja Pirjo ovat myynnin lehtoreita Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.