Naisjohtajat edistävät tasa-arvoa

Vaikka MMA:n tasa-arvokysely on karua luettavaa, niin vastauksista löytyy paljon myös työnantajaa kehuvia kommentteja. Yli 60 prosenttia vastaajista nimittäin kokee, että heitä kohdellaan työpaikalla tasa-arvoisesti.

Oman haasteensa naiselle myynti- ja markkinointityössä tuo matkustaminen. Kaksi kolmannesta vastaajista (67 %) matkustaa työssään. Matkustusmäärät vaihtelevat suuresti. Monesti kuitenkin lasten hoidon ja harrastusten järjesteleminen jää perheen äidin vastuulle.

”En ole voinut edes lähteä hakemaan työpaikkoja, joissa pitäisi esim. matkustaa, koska se on perhetilanteen kannalta täysin mahdotonta. Jonkun täytyy uhrautua ja nykypäivänä se useimmiten on edelleen nainen. Valitettavaa.”

”Sukupuoli ei oman alan myyntitehtävissä eriarvoista vaan oma panostus ja lasten ikä. Jos lapset ovat pieniä, se vaatii molemmilta vanhemmilta järjestelyä.”

Joustava työaika helpottaa arkea

Työnantaja ei voi oikein perheen sisäiseen dynamiikkaan vaikuttaa – paitsi toki sillä tavoin, että naiset tienaavat vaativissa tehtävissä yhtä paljon kuin miehet. Tällöin raha ei ole peruste arvottaa miehen työmenoja naisen töiden edelle.

Se, mitä työnantaja voi asian eteen tehdä, on tarjota joustoa. Usein se on vastavuoroista: kun tarvittaessa pääsee hakemaan lapsen ajoissa päiväkodista, mielellään kriisitilanteessa hoitaa hommia saatuaan lapsen nukkumaan.

”Meillä luotetaan työntekijään, ja tuloksetkin puhuvat puolestaan. Saan lähteä hakemaan lasta päiväkodista silloin kun haluan, ja kukaan ei kyttää menemisiä ja tulemisia. Toki hoidan ”urgent” töitä tarpeen mukaan vapaa-ajalla, eli kumpikin puoli joustaa hiukan.”

Isovanhemmat auttavat arjessa

Noin kahdella kolmanneksella perheellisistä vastaajista (59 %) työn ja perheen yhteensovittaminen vaatii jonkin verran tai paljon järjestelyjä.  Moni näistä vastaajista kertoi riittämättömyyden tunteesta niin työpaikalla kuin kotona.

Itse en ollut ajatellut, että työni sisältää epäsäännöllisiä työaikoja – ennen kuin sain lapsen. Työmenojen sovittaminen ei ole ollut vaikeaa, sillä puolisollani on hyvin säännöllinen työaika. Se onkin välttämätöntä, sillä isovanhemmat, joita moni tutkimuksessakin kiitteli, asuvat 200 kilometrin päässä. Minulla oli myös 1,5-vuotiaan lapsen äitinä etuoikeus palata työelämään vain 60-prosenttisella työajalla.

Työpaikoilla onkin äärimmäisen tärkeää ymmärtää erilaisia elämäntilanteita. Sairastavan lapsen kanssa kotiin jääminen ei ole laiskuutta eikä yksihuoltaja ole huono työntekijä.

Työelämässä naisten täytyy pitää toistensa puolia, jotta tasa-arvo lisääntyisi. Naisjohtajat nimittäin tietävät, että äitiyslomalta tullaan äärimmäisen motivoituneina takaisin ja pienetkin lapset kasvavat nopeasti isoiksi.

”Nykyisessä yrityksessä on vahvoja naisjohtajia, minkä vaikutus näkyy positiivisesti erittäin tasa-arvoisena työympäristönä ja naisille realistisina mahdollisuuksina nousta johtoasemiin.”

Tasa-arvokysely lähetettiin maaliskuun toisella viikolla noin 4 000 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n naisjäsenelle. Heistä 550 vastasi kyselyyn.

Yli 70 prosenttia vastaajista sijoittuu ikähaarukkaan 36-55 vuotta. Liki 90 prosenttia vastaajista on tällä hetkellä työsuhteessa ja valtaosa vastaajista on ollut työelämässä yli 10 vuotta. Puolet vastaajista toimii päällikkötehtävissä, tyypillisesti myynti- tai tuotepäällikkötittelillä.

Kirjoittaja on Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toimituspäällikkö, joka työskentelee osittaisen hoitovapaan aikana viestintäsuunnittelijana.