”Onks välii, miten kirjottaa?” – Oikeinkirjoituksen merkitys myyvässä tekstissä

Myyvässä tekstissä jos missä on tärkeä tehdä vaikutus lukijaan ja saada hänet toimimaan halutulla tavalla. Olennaista on herättää lukijan luottamus. Teksteissä eräs luottamuksen herättämisen keino on huolellinen ja tilanteeseen sopiva kirjoitusasu, joka viestii kirjoittajan ammattitaidosta. Kannattaa siis varmistaa, että sisällön lisäksi kieliasu on kohdillaan.

Pikaviestinnän aikana on helppo ajatella, ettei kieliopilla ja oikeinkirjoituksella enää ole väliä, vaan tärkeintä on, että viesti menee jotenkuten perille. Näin ei kuitenkaan ole. Nyt jos koska pystyy erottautumaan sekalaisesta tekstimassasta kirjoittamalla sujuvasti, huolitellusti ja vakuuttavasti.

Kielioppinormeja ei ole keksitty kenenkään kiusaksi, vaan yhteisten pelisääntöjen tarkoituksena on varmistaa tekstien luettavuus. Oikeinkirjoituksella on myös muita ulottuvuuksia. Sen avulla voi osoittaa esimerkiksi asiantuntevuutta ja uskottavuutta.

Viittaamalla kintaalla yhteisille normeille saattaa vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä. Jos kaikki yhdyssanat ovat erikseen ja välimerkit miten sattuu, ei anna itsestään rentoa kuvaa, vaan vaikuttaa huolimattomalta tai jopa välinpitämättömältä.

Kun tekstin kieliasuun panostaa, panostaa samalla lukijaan ja osoittaa arvostusta häntä ja hänen aikaansa kohtaan. Kirjoittamalla selkeää ja sujuvaa kieltä varmistamme, että viesti menee perille aiotulla tavalla ja että näyttäydymme itse asiantuntevina viestijöinä.

Kielioppi ei muuta tekstiä tylsäksi ja paperinmakuiseksi

Kielioppiin liittyy joitakin harhakäsityksiä. Jotkut arastelevat kielioppisääntöjen mukaista kieltä siksi, että ajattelevat, että silloin tekstistä tulee jotenkin tylsä. Näin ei tietenkään tarvitse olla. Sääntöjen noudattaminen ei millään tavalla estä kielellä leikittelyä tai oivaltavaa kerrontaa. Jos teksti on tylsä, vika voi olla muuallakin kuin kieliopissa.

Osa taas rinnastaa kieliopin mukaisen tekstin koukeroiseen kapulakieleen, jota tavataan esimerkiksi viranomaispäätöksissä. Tämä on yleinen harhaluulo, mutta itse asiassa missään ei kehoteta kömpelöön ja paperinmakuiseen ilmaisuun, vaan vaikeaselkoisesta virkakielestä päinvastoin varoitetaan kaikissa kielioppaissa. Onhan tärkeää, että vastaanottaja ymmärtää viestin.

Olen myös kuullut, että kieliopin mukaista tekstiä vältellään, koska luullaan, että silloin pitäisi kirjoittaa vain pitkiä virkkeitä. Tämäkään ei pidä paikkaansa. Pitkät virkkeet vaikeuttavat asian ymmärtämistä, eikä niitä kehoteta käyttämään sujuvassa viestinnässä. Toisaalta pelkät lyhyet virkkeet tekevät tekstistä helposti töksähtelevää ja jopa lapsekasta. Tehokkainta onkin käyttää erimittaisia virkkeitä ja tuoda siten tekstiin vaihtelua.

Kielioppisääntöjen noudattaminen ei siis tarkoita sitä, että tekstistä tehdään puisevaa ja paperinmakuista. Käyttämällä kaikkien ymmärtämää yleiskieltä varmistat sen, että huomio pysyy siinä, mitä yrität sanoa, ei niinkään kielessä. Voit luoda mielikuvia, vedota lukijaan ja vaikuttaa helposti lähestyttävältä, vaikka pilkut ovatkin paikoillaan ja verbit oikeassa luvussa.

Poikkea kieliopista harkitusti, älä vahingossa

Vaikka niin sanottu oikeakielisyys on hyvä tavoite, myynnin ja markkinoinnin teksteissä kielellä leikittely ja epämuodollinen puhetapa voivat olla hyviä tehokeinoja.

Jopa kielioppinormien rikkominen voi joskus olla perusteltua. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä on olemassa virheitä ja virheitä. Mikäli kohderyhmä sen sallii, lukijaan voi vedota tuttavallisella kielenkäytöllä esimerkiksi rentojen sanavalintojen tai puhekielisten pronominien tai verbimuotojen avulla.

Vaikka sääntöjä voi toisinaan rikkoa, tietynlaisia virheitä on vaikeampi perustella. Juoksevassa tekstissä erikseen kirjoitettuja perusyhdyssanoja ei oikein voi pitää tehokeinoina, vaan pikemminkin ne kielivät siitä, ettei kirjoittaja muista yhdyssanasääntöjä. Isolla alkukirjaimella kirjoitettu kansalaisuussana ei korosta kivasti asian tärkeyttä, vaan kiinnittää valveutuneen lukijan huomion ikävällä tavalla. Myös esimerkiksi väärässä paikassa oleva tai väärän mittainen viiva kertoo, että jotain on unohtunut.

Perussääntöjen tahaton rikkominen aiheuttaa helposti sen, että kirjoittajan kielitaito ja samalla tekstin uskottavuus asettuvat kyseenalaiseen valoon. Pahimmillaan voi käydä niin, että virheitä vilisevä teksti saa lukijan ajattelemaan, että myös myytävä tuote tai palvelu on huonolaatuinen. Tämä luonnollisesti heijastuu negatiivisesti koko yritykseen.

Olennaista siis on, käyttääkö epäkieliopillista muotoa harkitusti tyylikeinona vai sortuuko siihen siksi, että kielioppisäännöt ovat päässeet unohtumaan. Samalla pitää löytää tasapaino epämuodollisuuden ja luettavuuden välillä. Kaikkia keinoja ei kannata ottaa käyttöön kerralla.

Joku hermostuu aina, mutta kohderyhmää ei kannata ärsyttää

Kielellä leikittely ja vapaamuotoisuus saavat aina jonkun verenpaineen nousemaan: kaikkia ei koskaan voi miellyttää. Ostajapersoona on kuitenkin hyvä pitää tyytyväisenä.

Jos tekstillä on tarkoitus vedota laajaan kohderyhmään, on turvallisinta pitäytyä yleiskielessä ja jättää liika kieli-ilottelu toiseen tilanteeseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on Postin viestintäuudistus, jossa vaihdettiin lennosta minät ja sinät mä- ja sä-pronomineihin ja muihin puhekielisyyksiin. Uusi tyyli ei miellyttänyt asiakkaita, ja jotkut jopa pitivät saamiaan viestejä huijauksina niiden epämuodollisuuden takia. On sanomattakin selvää, että luottamus koki kielen takia kovan kolauksen, vaikka virheet olivatkin harkittuja.

Ostajapersoonan lisäksi on hyvä muistaa myös se, kenen puolesta tekstiä kirjoittaa. Vaikka iällisesti lukijat voisivat sallia puhekielisyydet, niitä ei kuitenkaan kannata käyttää, mikäli tyyli ei sovi tekstin tilaajan brändiin.

Kielioppia on helpompi opetella kuin kirjoitustaitoa

Myynnin ja markkinoinnin kirjoittajat ovat vaikuttamisen ammattilaisia, joten keinoarsenaaliin kannattaa ottaa myös huoliteltu kieliasu ja sen tuomat hyödyt.

Vaikka kielioppisäännöt olisivat päässeet unohtumaan, ei hätää. Jos sisällöllisesti mielenkiintoisen tekstin tuottaminen sujuu, kakku on jo kasassa. Kielioppi on se kuuluisa loppusilaus, kirsikka kakun päällä. On aina helpompi opetella kielioppisääntöjä kuin oppia tuottamaan kiinnostavaa ja tehokasta tekstiä.

Jos haluat palautella peruskielioppiasiat mieleesi helposti ja nopeasti, olet tervetullut Pilkunviilaamon maksuttomalle 7 päivän kielioppikurssille.

Käytännön oikeinkirjoitusvinkkejä markkinointiteksteihin

Panosta ainakin näihin

Yhdyssanat: Kirjoita yhdyssanat yhteen: verkkosivu, tuotearvio ja asiakastutkimus. Älä silti innostu liikaa vaan muista kirjoittaa sanaliitot erikseen: muun muassa, itse asiassa ja alun perin.

Peruspilkutus: Pilkut pitävät tekstin kasassa, parantavat sen luettavuutta ja osoittavat, että kirjoittaja osaa asiansa. Varo kuitenkin turhia pilkkuja: lauseenalkuisia lauseenvastikkeita ei pilkuteta, ja kuin-sanan kanssa tarvitaan hyvin harvoin pilkkua. Jos pilkut tuntuvat häiritsevän tekstiin eläytymistä, muista höllennykset: lyhyitä lauseita ei tarvitse pilkuttaa.

Viivat ja vuodet: 35 vuotta mutta 35-vuotias

Viivat ja välilyönti: Facebook-tili mutta Facebook Business Manager -tili

Alkukirjaimet: Suomi isolla, suomalainen ja suomen kieli pienellä

Ota halutessasi vapauksia näissä*

Sanavalinnat: Kielellä voi ja saa leikitellä, jos kohderyhmä sen sallii. Yllättävät sanavalinnat kiinnittävät lukijan huomion ja jäävät mieleen. Varo kuitenkin muotisanoja: ne ylittävät helposti ärsytyskynnyksen eivätkä välttämättä ole kovin täsmällisiä.

Pronominit ja verbimuodot: Jos uskallat, kokeile puhekielisiä pronomineja tai verbimuotoja. Varmista kuitenkin, että valinta vaikuttaa tarkoitukselliselta. Niiden käytön on sovittava kohderyhmälle, ja muu teksti kannattaa pitää kieliopin mukaisena, ettei mennä niin sanotusti överiksi.

Tyyli: Tuttavallinen tyyli voi olla hyvä tehokeino etenkin tunteisiin vetoavassa markkinoinnissa. Joskus neutraali asiatyyli on liian hajutonta ja mautonta, jolloin siitä voi poiketa.

*Kaikkia vapauksia ei kannata ottaa käyttöön yhdellä kertaa. Muuten vaarana on liika epämuodollisuus ja sitä kautta kenties epäammattimaisuus. Varmista aina, että vapaa tyyli sopii kohderyhmälle sekä tekstin tilaajalle ja yrityksen brändille.