Opiskellen unelmatyöhön

Kuvittele olevasi unelmatyössä, jossa voit täysin hyödyntää omia vahvuuksiasi ja taitojasi ja joka sytyttää intohimosi ja saa sinut loistamaan. Tuntuuko liian hyvältä ollakseen totta? Ehkä ei.

Haaga-Heliassa myynnin opiskelijoille tätä varten on kehitetty Työskentely yritysmyynnissä -opintojakso. Tavoitteena on silottaa opiskelijoille tietä menestykseen ja itselle merkitykselliseen työelämään.

Tutkimusmatka oman unelmatyön ytimeen

Osana Haaga-Helian Työskentely yritysmyynnissä -opintojaksoa myynnin opiskelijoita valmennetaan tunnistamaan asioita, joista oma unelmatyö voisi muodostua. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija monimuotoiseen yritysmyyntiin. Opiskelija työskentelee yhdessä yrityksessä, mutta tutustuu opiskelijatovereittensa kokemusten kautta ja yhteisissä seminaareissa kaikkiin mukana oleviin yrityksiin. Opintojaksoon kuuluu seuraavat tehtävät:

  1. Perehtyminen noin 15 erilaiseen B2B-myyntiorganisaatioon ja niissä oleviin myynnin tehtäviin
  2. Verkostoituminen kumppaniyritysten kanssa
  3. 21 päivän työskentely yhdessä B2B -myyntiyrityksessä
  4. Urasuunnittelutehtävät ja Chally-itsearviointi
  5. Henkilökohtainen coaching-sessio oman opettajaohjaajan kanssa

Opintojakso alkaa kumppaniyritysten esittelyillä. Nämä yritykset tulevat eri toimialoilta ja edustavat erikokoisia yrityksiä: isoista kansainvälisistä myyntiorganisaatioista vasta perustettuihin startup-yrityksiin.

Jokainen opiskelija perehtyy kaikkiin kumppaniyrityksiin, analysoi niitä omien kiinnostuksen kohteiden näkökulmasta sekä valitsee näistä yrityksistä muutaman potentiaalisen yrityksen, jossa voisi työskennellä ja perustelee sen. Lisäksi opintojakson seminaareissa opiskelijat jakavat omia kokemuksiaan yrityksestä, jossa työskentelevät ja samalla he kuulevat toisten kollegaopiskelijoiden kokemuksista ja näkemyksistä.

Opiskelijat jalkautuvat yrityksiin 21 päiväksi, jolloin he pääsevät mentoroitavaksi ja tutustumaan yritysmyynnissä toimivan myyjän ammattiin, erilaisiin myynnin toimintaympäristöihin, myyntiorganisaatioihin, myyjien toimenkuviin ja tehtäviin. Samalla he pääsevät soveltamaan teoriaopintoja käytäntöön.

Urasuunnittelu vahvana tukena

Heti kurssin alussa opiskelijat saavat urasuunnittelutehtävän, jonka tavoitteena on auttaa heitä pohtimaan omaa tulevaa työuraansa ja sen suuntaa. Tehtävässä opiskelijoita kannustetaan tunnistamaan omat vahvuutensa sekä löytämään heitä kiinnostavat ja innostavat asiat tulevaa työelämään ajatellen.

Urasuunnittelutehtävien lisäksi opiskelijat tekevät Chally Assessment™ -itsearvioinnin ja saavat valmennuksen menetelmän hyödyntämiseen. Chally Assesment ennustaa minkälaisissa myynnin tehtävissä opiskelija voisi menestyä parhaiten.

Opintojakson lopussa oma ohjaajaopettaja coachaa opiskelijaa kaikkien edellä kuvattujen tehtävien pohjalta, ja coaching-session lopputulemana on jokaisella oma urasuunnitelma tai ainakin kapea alku siihen. Suunnitelma syntyy nimenomaan opiskelijan itsensä oivaltamana, ei meidän opettajien ohjaamana. Se on juuri coachingin perusperiaate.

Me Haaga-Heliassa haluamme auttaa opiskelijoita löytämään oman polkunsa kohti unelmatyötä. Unelmatyö voi tuntua kaukaiselta, mutta se on saavutettavissa. Oikeiden työkalujen ja ohjauksen avulla opiskelijamme voivat loistaa työelämässä ja tehdä työtä, joka motivoi ja innostaa. On totta, jos saa tehdä asioita, joista nauttii ja joita tehdessä saa käyttää vahvuuksiaan, on todennäköisesti omassa unelmatyössään tai ainakin lähellä sitä.

Blogin kirjoittajat

Anu ja Pirjo ovat myynnin lehtoreita Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.