Tuottavuus edellyttää vakaita työolosuhteita

Hallituksen suunnitelmat työntekijöiden asemaa heikentävistä lakimuutoksista herättävät huolta. Uusi esitys mahdollistaisi irtisanomisen vain asiallisesta syystä.

Vaikuttamistyössämme on nyt tärkeintä, että laki huomioi myynti- ja markkinointityön erityispiirteet. Lakimuutos ei saisi mahdollistaa työntekijän irtisanomista kevyin perustein.

Voisiko esimerkiksi myyntitavoitteeseen pääsemättömyys olla jatkossa ainoa peruste irtisanomiselle? 

Työnantaja voi nostaa tavoitteet niin korkeiksi, ettei niitä hyvällä työlläkään voi saavuttaa. Myyntituloksiin pääseminen ei aina ole yksinkertaista, vaikka myyjä antaa parastaan tuloksen eteen. On epäoikeudenmukaista laittaa irtisanomisuhan alle ahkeria työntekijöitä, jotka kamppailevat vaikeiden markkinaolosuhteiden kanssa.

Aloillamme yleiset määräaikaiset sopimukset lisäävät myös työn epävarmuutta. Vaikka ahkeroisi esimerkiksi myyntiverkostojen luomisen eteen, sopimuksen päättyessä myyjä voi menettää työnsä. Ammattilaisemme työpanos tuloksen teossa palkitsee tällöin vain työnantajaa.

Meille Akavan kautta vaikuttaminen on välttämätöntä. Yhdistyneenä voimana voimme tehokkaasti vaatia oikeudenmukaista kohtelua.

Työntekijöiden asema on turvattava laissa jatkossakin. Epävarmuus ja pelko työn jatkosta eivät edistä tuottavaa työtä. Ammattilaistemme on jatkossakin voitava keskittyä tuloksen tekoon.