MMA on jälleen mukana tekemässä Taimitekoja

Nuorisojärjestö 4H ja Taimiteko-kumppanit työllistävät kesäkuussa 2023 alle 18-vuotiaita nuoria kesätöihin ympäri Suomea. Samalla Suomeen syntyy 93 hehtaaria uutta metsää. Taimitekoja tehdään jo viidettä perättäistä kesää. MMA on nyt mukana kolmatta kertaa.

4H:n Taimiteoilla lujitetaan nuorten luontosuhdetta ja tarjotaan kesätöitä erityisesti yhdeksäsluokkalaisille, joilla voi ikänsä vuoksi olla haastavaa saada kesäksi työtä. Monelle nuorelle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyöpaikka.

Nuoret saavat Taimiteko-istutuksista paitsi kunnon palkan, myös arvokasta työkokemusta. Lisäksi Taimiteko-metsät toimivat oppimisympäristöinä tuhansille lapsille ja nuorille tulevina vuosina.

Akava ja sen kahdeksan jäsenliittoa ovat mukana istuttamassa 5 600 taimea kesän 2023 Taimiteossa. Mukana olevat liitot ovat Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Tieteentekijöiden Liitto sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

Uutta metsää satoja hehtaareja

Taimiteko-toiminta käynnistyi vuonna 2019, ja tämän kesän lopussa nuoret ovat istuttaneet Taimiteossa jo lähes 800 000 puun taimea eli noin 400 hehtaaria uutta metsää. Pinta-ala vastaa 560 Helsingin Olympiastadionin kenttää. 

Istutukset tehdään pääosin turvetuotannosta poistuneille maa-alueille. Nuorten istuttamat taimet kasvavat metsiksi, jotka toimivat pitkäaikaisina hiilinieluina.

Akavan ja kahdeksan jäsenliiton metsän istutuspaikkakuntana on tänä vuonna Utajärvi. Istutuskohteen omistaa Suomen 4H-liitto, ja kyseessä on vanha turvetuotannosta poistunut maa-alue. Istutustyöstä vastaavat Utajärven ja Muhoksen 4H-yhdistykset. Noin 5 600 taimea istutetaan viikolla 23 eli 5.–6. kesäkuuta.

Muut Taimiteon istutuskohteet ovat Sonkajärvellä, Kärsämäellä, Pieksämäellä, Rautavaarassa, Reisjärvellä, Soinissa, Teuvassa, Virroilla, Ähtärissä, Pudasjärvellä, Jämsässä, Kemijärvellä ja Hämeenlinnassa. Taimia istutetaan kesäkuussa viikoilla 23–25. 

Taimiteossa on jo yli sata yhteistyökumppania 

Taimiteossa yritykset, liitot, säätiöt ja muut organisaatiot voivat lahjoittaa puun taimia ja näin toteuttaa yhteiskuntavastuutaan konkreettisella tavalla. Myös yksityishenkilöt voivat osallistua Taimitekoon lahjoittamalla puun taimia Taimikaupan kautta. 

Kesällä 2023 istutetaan taimia jälleen lähes 50 kumppanille, kuten Siili Solutions, Elenia, Saastamoisen Säätiö, Potwell, Kristina Cruises, Kiilto, Best Caravan, Habita, SHT-Tukku, SAK ja Akava sekä niiden jäsenliittoja ja iso joukko muita toimijoita. Uusina kumppaneina mukaan ovat tulleet muun muassa Kingspan Insulation, Nixu, Perkko, Biot, Modulight ja Greenfit Concept. 

Taimiteko-toiminnan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.  

Lisätietoa

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen ja männyn taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Nuorten rekrytoinnista ja työn ohjaamisesta vastaavat paikalliset 4H-yhdistykset. Lue lisää: www.taimiteko.fi

Kuva: Lassi Karvonen