MMA:n suositus: Palkankorotukset työehtosopimusten ulkopuolelle jääville

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA suosittelee, että tämän kevään työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen palkkojen korotus koskisi myös niitä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, joiden työsuhteessa ei sovelleta työehtosopimusta. Korotuksen suuruus tulisi olla 2,5 prosenttia.

Jos myynnin tai markkinoinnin ammattilainen työskentelee alalla tai yrityksessä, jossa ei ole soveltuvaa työehtosopimusta, eivät palkat korotu automaattisesti. Työntekijän, jonka työsuhteessa sovelletaan työehtosopimusta, palkkoja taas korotetaan automaattisesti työehtosopimuksessa sovitun palkankorotuksen mukaisesti.

MMA:n suosittelema 2,5 prosentin korotus säilyttäisi alan ammattilaisten ostovoiman myös yleisen hintatason nousutilanteissa. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli tammikuussa 3,3 prosenttia ja helmikuussa kolme prosenttia.

Suosituksemme mukaiset korotukset peruspalkkoihin eivät kiihdytä inflaatiota.

− On äärimmäisen tärkeää turvata myös sopimuksettomien alojen työntekijöiden ostovoima. Suosituksemme mukaiset korotukset peruspalkkoihin eivät kiihdytä inflaatiota, huomauttaa MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

Sopimusten ulkopuolella olevilla työntekijöillä on aina mahdollisuus neuvotella palkoista myös suoraan työnantajan kanssa. Neuvottelemalla on mahdollista varmistaa, että palkka kehittyy yleisen linjan mukaisesti.

− Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ovat taitavia neuvottelijoita – myös palkkojensa suhteen. Tuoreen palkkatutkimuksemme mukaan iso osa ammattilaisistamme myös haluaa neuvotella itse palkoistaan ja näyttää saavan paremmat ansiot neuvottelemalla. Työnantajallekin on eduksi sitouttaa työntekijät paremmalla palkalla ja sillä, että työsuhteen ehdot ovat kilpailukykyisiä, Hovinmäki sanoo.

Iso osa tuoreeseen palkkatutkimukseemme vastanneista haluaa neuvotella itse palkoistaan ja se näyttää myös kannattavan! Palkat nousivat keskimääräistä paremmin toimialoilla, joilla palkat tyypillisesti sovitaan henkilökohtaisesti. Kurkkaa tutkimuksemme tiedote »

Uutta työsopimusta tehtäessä kannattaa pyrkiä sopimaan, että työsuhteeseen sovelletaan jotakin työehtosopimusta. Vähintään olisi hyvä sopia, että työnantajan tulee korottaa työntekijän palkkaa tietyn nimetyn työehtosopimuksen mukaisesti. Näin saa varmistettua jatkossa itselleen korotukset eikä asiasta tarvitse käydä keskustelua joka vuosi.

Työehtosopimukset ovat osa suomalaista järjestelmää, jolla määritetään työsuhteen ehtoja. Työehtosopimus eli tuttavallisemmin TES on työntekijäjärjestön ja työnantajajärjestön (tai yksittäisen työnantajan) välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista, työajoista, lomista ja muista ehdoista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Työehtosopimukset täydentävät työlainsäädäntöä, ja kyse onkin tyypillisesti laintasoa paremmista ehdoista.

Kaikilla aloilla ja kaikissa yrityksissä ei kuitenkaan noudateta työehtosopimusta. Tämä voi johtua ensinnäkin siitä, että alan työehtosopimus ei ole yleissitova. Tällöin työehtosopimusta on velvollisuus noudattaa vain niissä yrityksissä, jotka ovat työnantajaliiton jäseniä. Lisäksi on aloja, joilla ei ole lainkaan työehtosopimusta. Tämä johtuu usein siitä, että yritykset eivät ole järjestäytyneet työnantajaliittoon, jolloin työntekijäliitoilla ei ole sopija- tai neuvottelukumppania, jonka kanssa työehtosopimusta tehtäisiin.

Uppoudu tarkemmin alamme palkkatietoon

Tässä sinulle myynnin ja markkinoinnin palkkatutkimuksen uunituoreet tulokset näppärässä raportissa!

Jos olet jäsenemme, löydät palkkatutkimuksemme OmaMMA:sta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.