Oikeusturvamme uudistuu

Jäsenillemme kuuluu maksuton lakipalvelu esimerkiksi sopimustarkastuksissa ja palkkaerimielisyyksissä. Joskus riidat joudutaan ratkaisemaan oikeudessa, mikä on suuritöisempi ja kalliimpi prosessi. Parannamme vuoden 2023 alusta oikeusturvamalliamme, jotta voimme palvella jäseniämme kattavammin myös oikeudenkäynneissä.

Työsuhdejuristimme ovat erikoistuneet myynti- ja markkinointityöhön liittyviin erityiskysymyksiin. Saat lakipalvelultamme neuvontaa erityyppisissä työ- ja edustussopimukseen liittyvissä asioissa.

− Konsultoimme jäseniämme muun muassa työsopimusten tai päättämissopimusten osalta, selvitämme palkkaerimielisyyksiä ja irtisanomisten lainmukaisuutta sekä neuvottelemme jäsentemme puolesta työnantajien kanssa. Tavoittelemme riita-asioissa aina sovinnollista ratkaisua. Tältä osin oikeudellinen palvelumme säilyy ennallaan, kertoo MMA:n työsuhdejuristi Taija Numminen.

Uusi oikeusturva 

Joskus käy niin, että riita-asiassa ei saavuteta sovintoratkaisua, jolloin jäsen voi halutessaan viedä asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Vielä tämän vuoden ajan tämä tapahtuu oikeusturvavakuutuksen turvin.   

MMA on nyt tehnyt päätöksen luopua jäsenilleen ottamasta oikeusturvavakuutuksesta. Nykyinen vakuutus on voimassa vuoden 2022 loppuun. Jutut, jotka riitautuvat vasta ensi vuoden puolella, hoidetaan jatkossa uuden mallin mukaisesti.

Uudessakin mallissa MMA:n omat juristit hoitavat jäsentemme riita-asiat alusta loppuun. Juristiemme työpanoksesta ei aiheudu jäsenille kustannuksia. Lisäksi MMA sitoutuu erikseen annettavalla etukäteispäätöksellä korvaamaan häviötapauksissa jäsenen maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut tiettyyn euromäärään saakka.

Määrä on porrastettu jäsenyyden keston perusteella seuraavasti:

Jäsenyyden kestoKorvattavien oikeudenkäyntikulujen määrä
alle 2 vuotta   12 000 euroa
2–5 vuotta15 000 euroa
yli 5 vuotta      18 000 euroa

− Tällä porrastuksella MMA haluaa huomioida jäsenyyden kestoa. Uudistus on selkeä parannus jäsenen asemaan riitatilanteissa, Numminen avaa muutosta.

Kriteereistä, joilla MMA sitoutuu vastaamaan oikeudenkäyntikuluista kuluista ja muutoinkin uudesta mallista tiedotamme lisää. Seuraa siis viestintäämme!

Lakipalvelut jäsenillemme veloituksetta

Lakipalvelumme auttaa jäseniämme kaikenlaisissa työelämään liittyvissä pulmissa. Työsuhdejuristimme ovat palveluksessasi, tarvitsetpa apua sitten isompaan tai pienempään työsuhdeasiaan.