Työssä onnistumisen mittaamiseen tarvitaan muutos

Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen haluaa painottaa oman työn arvioinnissa laatua enemmän kuin määrää. Työssä onnistumista tulisi mitata ensisijaisesti asiakastyytyväisyydellä eikä euromääräisellä tuloksella tai toteutuneilla kaupoilla. Johdolle selkeä viesti on se, että määrällisten tulosmittareiden joukkoon tarvitaan myös laadun mittaaminen.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toteuttamassa Myynti & Markkinointi 2021 -barometrin tuloksissa nousi tarve muutokseen, jossa oman työn arvioinnissa merkitsee paitsi määrä myös laatu.

Yli puolet (55 %) myynti- ja markkinointialan ammattilaisista esitti selkeän toiveen siitä, että tulevaisuudessa tärkein mittari työssä onnistumiselle tulisi olla asiakastyytyväisyys. Nyt mittaaminen ei vastaa ammattilaisten toiveita, vaan tulosseurannassa eniten painoarvoa saavat toteutuneet kaupat euromääräisenä (52 %), myynnin kasvu (47 %), organisaation tai osaston tulos (46 %) ja myyntikate (42 %).

Asiakastyytyväisyys takaa tuotot

Myyjät ja markkinoijat tietävät, mihin suuntaan asiakkuudet ovat menossa. Johdon kannattaakin kysyä suoraan omilta ammattilaisiltaan, mitä asiakkaille kuuluu.

− Asiakkaan puolella oleminen on myynti- ja markkinointialan ammattilaisille tärkeää pitkällä tähtäimellä. Ihmisillehän me loppujen lopuksi tätä työtä teemme, huomauttaa MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

Tyytyväinen asiakas on yritystoiminnalle tärkeä, sillä näin asiakassuhde jatkuu pitkään. Yrityksen tulovirratkin tulevat pienemmillä kustannuksilla pitkäaikaisista asiakkuuksista. Etenkin B2B-kaupassa asiakassuhteiden laadukas hoitaminen on kriittistä. Pitkät kannattavat kumppanuudet ovat tärkeitä yrityksen menestykselle.

Mittareiden uudelleen tarkastaminen on paikallaan

Barometrin tulokset heijastavat myös sitä, että työelämä kaipaa pehmeämpiä arvoja. Kovien myyntitulosten mittaamiselle on helpompaa valita määrälliset mittarit, mikä voi osaltaan viedä huomiota pehmeämmistä laatumittareista.

Esimerkiksi markkinoinnin laatumittarit voivat herkästi jäädä myyntilukujen seurannan jalkoihin, vaikka myynti ja markkinointi kulkevat aina käsi kädessä. Markkinointi on kuitenkin saman jatkumon alkupää.

− Johtajien kannattaisi tarkastella myynnin ja markkinoinnin onnistumisen mittareita uudelleen. Lisäksi alojemme ammattilaisia olisi syytä kuunnella tarkalla korvalla ja ottaa heidät mukaan myös strategisen tason suunnittelutyöhön, korostaa Hovinmäki.

Sosiaalisen median merkitys kasvaa

Uuden ajan myyjän ja markkinoijan työssä käytetään sujuvasti digitaalisia työvälineitä. Etenkin sosiaalinen media nähtiin tärkeänä, kun lähes puolet (48 %) uskoi sen merkityksen kasvavan.

− Alalla ollaan muutosvalmiita. Vastaajat näkevät digitaalisten työvälineiden merkityksen päivittäisessä työssä yhä kasvavan, kertoo Hovinmäki.

Vastaajat uskovat digitaalisten työkalujen olevan avainasemassa niin myynnin lisäämisessä (60 %), myynnin nopeutumisessa (64 %), myynnin parantamisessa (46 %), markkinoinnin tehostamisessa (72 %) sekä markkinoinnin ja myynnin integraation parantamisessa (65 %). 

B2B-myynnissä verkkokauppa ei näytä vielä lyöneen läpi. B2B-myyjistä vain noin 20 prosenttia näkee, että yrityksen verkkokauppakehitys on lisännyt ja nopeuttanut myyntiä. B2C-myyjät taas näkevät, että verkkokauppa on vaikuttanut selvästi myynnin kasvuun (34 %) ja nopeutumiseen (28 %).

Myynti & Markkinointi 2021 -barometri

Myynti & Markkinointi 2021 -barometrin vastaukset kerättiin sähköisellä kyselyllä 1.–12.11.2021 ja 15.–20.11.2021. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 1 558 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista. Tutustu tulosten yhteenvetoon:


Lisätietoa

Marko Hovinmäki
puheenjohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
puh. 0400 747 333
sähköposti: marko.hovinmaki@mma.fi