Ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta

Akava ja sen 36 jäsenliittoa ovat ilmaisseet kannanottonsa hallitusneuvottelijoille ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeuden säilyttämisen puolesta. Verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta. Jäsenmaksu on myös selkeä verovähennykseen oikeuttava tulonhankkimiskulu työntekijälle.

Jäsenmaksun verovähennysoikeus on tärkeä osa tasapuolista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa. Verovähennysoikeuden poistaminen merkitsisi työn verotuksen kiristämistä ja vaarantaisi palkansaajien mahdollisuutta sopia ansiokehityksestä ja työehdoista yhdessä työnantajien kanssa.

Jäsenmaksu on konkreettinen tulonhankkimismeno, joka tulee säilyttää verovähennyskelpoisena työntekijöiden verotuksessa. On myös periaatteellisesti tärkeää, että palkansaajajärjestöjen jäsenmaksuissa on vastaava verovähennysoikeus kuin työnantajajärjestöjen maksuissa.

Jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus turvaa työntekijöiden asemaa työelämässä ja luo tasapainoiset toimintaedellytykset ammattiliitoille työelämän kehittämiseen ja työntekijöiden edunvalvontaan. Tärkeitä yhteiskunnallisia saavutuksia, kuten perhevapaat, työttömyysturva, eläkejärjestelmä, työ- ja virkaehtosopimukset, lomarahat ja työterveyshuolto, on saatu aikaan ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen pitkäjänteisen neuvottelutyön ansiosta.

Ammattiliitot vaikuttavat palkansaajien ostovoiman kehittymiseen neuvottelemalla työntekijöiden palkoista ja tarjoavat jäsenilleen muun muassa oikeudellista apua ja muita jäsenpalveluita. Jäsenmaksutuloja käytetään myös jäsenten ammatillisen osaamisen kehittämiseen, työssä jaksamisen tukemiseen, luottamushenkilöiden koulutukseen ja työhön liittyvän vakuutusturvan järjestämiseen.

− Jäsenmaksu on selkeä tulonhankkimiskulu, jonka verovähennysoikeus on tarpeen säilyttää. Itse näen, että esimerkiksi tarjoamamme koulutukset ovat tarpeellisia ja välttämättömiä osaamisen ja työn tuottavuuden kasvattamiseksi. Alan koulutusten saavutettavuus voi olla jäsenillemme täysin MMA:n varassa, painottaa MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

Kannanotto on toimitettu julkisuudessa käydyn keskustelun takia hallitusohjelmaneuvottelijoille tänään 5. kesäkuuta.

Kannanoton allekirjoittajat

 • Akava, puheenjohtaja Maria Löfgren
 • Agronomiliitto, puheenjohtaja Jyrki Isotalo
 • Akavan Erityisalat, puheenjohtaja Pasi Hario
 • Akavan sairaanhoitajat ja Taja, puheenjohtaja Vilhelmiina Lehto-Niskala
 • Akavan Yleinen Ryhmä AYR, puheenjohtaja Klaus Krokfors
 • AKI-liitot, puheenjohtaja Minna Raassina
 • Ammattiliitto Ava, puheenjohtaja Jari Nieminen
 • Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL, puheenjohtaja Tiina Haukijärvi
 • DIFF – Ingenjörerna i Finland, puheenjohtaja Thomas Mård
 • Esimiehet ja Asiantuntijat YTY, puheenjohtaja Ralf Holmlund
 • Insinööriliitto IL, puheenjohtaja Samu Salo
 • Juristiliitto, toiminnanjohtaja Jore Tilander
 • Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT, puheenjohtaja Anna Kärri
 • KTK Tekniikan Asiantuntijat, puheenjohtaja Sari Estilä
 • Kuntoutusalan Asiantuntijat, puheenjohtaja Tiina Mäkinen
 • Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, puheenjohtaja Jouni Vainio
 • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, puheenjohtaja Marko Hovinmäki
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, puheenjohtaja Katarina Murto
 • Professoriliitto, puheenjohtaja Jukka Heikkilä
 • Päällystöliitto, puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen
 • Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, puheenjohtaja Jenni Karsio
 • Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, puheenjohtaja Asko Takala
 • Suomen Ekonomit, puheenjohtaja Martin Paasi
 • Suomen Eläinlääkäriliitto, puheenjohtaja Mikko Turku
 • Suomen Farmasialiitto, puheenjohtaja Maija Pirttijärvi
 • Suomen Hammaslääkäriliitto, puheenjohtaja Pia Helander
 • Suomen Lääkäriliitto, puheenjohtaja Niina Koivuviita
 • Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL, puheenjohtaja Jonne Rinne
 • Suomen Psykologiliitto, puheenjohtaja Jari Lipsanen
 • Suomen Puheterapeuttiliitto, puheenjohtaja Sirkku Ikonen-Hwang
 • Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, puheenjohtaja Kirsi Grym
 • Suomen Työterveyshoitajaliitto, puheenjohtaja Inka Koskiaho
 • Tekniikan akateemiset TEK, puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie
 • Tieteentekijät, puheenjohtaja Tero Karjalainen
 • Tradenomit, puheenjohtaja Jaakko Hyvönen
 • Upseeriliitto, puheenjohtaja Ville Viita
 • Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, puheenjohtaja Hanna Sauli