Arvomaailmojen yhteensopivuus korostuu yritysten vaikuttajavalinnoissa

Yritysten vaikuttajavalinnat ovat siirtymässä uuteen suuntaan, kun arvomaailmojen yhteensopivuus nousee keskeiseksi kriteeriksi. PING Helsingin Pulssikyselyn mukaan yritykset painottavat nyt enemmän vaikuttajien arvopohjaa ja sen yhteneväisyyttä oman liiketoiminnan arvojen kanssa.

Perinteiset valintakriteerit, kuten seuraajamäärä ja ulkoinen näkyvyys, ovat väistymässä arvomaailmojen yhteensopivuuden tieltä. Yritykset haluavat varmistaa, että heidän valitsemansa vaikuttajat edustavat samoja arvoja ja näkemyksiä, mikä lisää brändin uskottavuutta ja auttaa rakentamaan vahvempia, aidompia yhteyksiä kohdeyleisöihin.

Tämä muutos heijastaa kasvavaa yhteiskunnallista tietoisuutta ja vastuullisuuden merkitystä liiketoiminnassa. Vaikuttajavalintojen perustuminen arvopohjaan vahvistaa yritysten sitoutumista kestävään kehitykseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Asiantuntijat ennustavat, että tämä suuntaus tulee jatkumaan ja syventymään tulevina vuosina, kun yritykset pyrkivät rakentamaan entistä merkityksellisempiä ja pitkäkestoisempia suhteita sekä kuluttajiin että sidosryhmiin.

Tulokset kävivät ilmi vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsingin yhteistyössä Marketing Finlandin, IAB Finlandin, SPOT ry:n ja Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n teettämästä Pulssikyselystä. Kuudennen kerran toteutettu, mainostajille suunnattu kysely antaa kattavan kuvan suomalaisesta vaikuttajamarkkinoinnin kentästä.

Lähde: PING Helsinki