Hallitusohjelman suunnitelmat työttömyysturvan heikennyksiin

Hallitusohjelman mukaan ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan on tulossa merkittäviä muutoksia. Suunnitellut leikkaukset tulisivat voimaan jo vuonna 2024. Aikataulu ja yksityiskohdat tarkentuvat kuitenkin valmistelun edetessä.

Lakimuutosten tavoitteena on vaikuttaa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan monin eri tavoin. Muutokset pyrkivät muovaamaan työttömyysturvaa vastaamaan nykyistä taloudellista ja työelämän tilannetta.

Muutokset vaikuttavat työttömyysturvan tasoon, ehtoihin ja muihin seikkoihin. Hallituksen suunnitelmissa on muun muassa:

 • Työttömyysturvan tason lasku: Työttömyysturva alenee nykytasosta 80 prosenttiin alkuperäisestä tasosta kahdeksan työttömyysviikon jälkeen, ja myöhemmin 75 prosenttiin alkuperäisestä tasosta 34 työttömyysviikon jälkeen.
 • Kansaneläkeindeksin jäädyttäminen: Kansaneläkeindeksi jäädytetään, mikä tarkoittaa, että etuudet eivät nouse kuluttajahintojen nousun myötä. Tämä voi vaikuttaa ansiosidonnaisen päivärahan määrään.
 • Lapsikorotusten poistaminen: Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan kokonaan. Nykyisin lapsikorotukset tukevat perheiden taloutta työttömyyden aikana.
 • Työtulojen suojaosan poistaminen: Työttömyysturvan saajat eivät enää voi ansaita 300 euroa ilman päivärahan alentumista. Yli 300 euron ansioista päivärahaa vähennetään 50 sentillä jokaista ansaittua euroa kohden.
 • Työskentelyedellytyksen pidentäminen: Ansiosidonnaista työttömyysturvaa varten vaadittava työskentelyedellytys pitenee puolesta vuodesta yhteen vuoteen. Tämä voi vaikeuttaa erityisesti uusien työntekijöiden ja katkonaisen työuran omaavien pääsyä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.
 • Palkkatuetun työn vaikutus: Työssäoloehtoa ei enää kerrytetä palkkatuetusta työstä. Tämä voi hankaloittaa pitkäaikaistyöttömien asemaa.
 • Omavastuuaika pidennetään: Työttömyyden alussa asetettava omavastuuaika pidennetään seitsemään päivään. Omavastuuaika on jakso, jonka aikana päivärahaa ei makseta.
 • Lomakorvauksen jaksotus: Lomakorvaukset voivat vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuden alkamiseen. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus voi siirtää päivärahan alkamista noin kuukaudella.
 • Ikäsidonnaiset poikkeukset poistuvat: Hallitusohjelmassa sovittiin myös ikäsidonnaisten poikkeusten poistamisesta. Tämä voi vaikuttaa eri-ikäisten työttömien etuuksiin.
 • Euroistaminen: Ansiosidonnaisen päivärahan saamisen perusteena ei enää ole viikkokohtainen tuntiraja, vaan minimipalkan saavuttaminen kuukaudessa.
 • Vuorotteluvapaajärjestelmän lopettaminen: Vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan kokonaan.
 • Työttömyyskassojen rooli työllistymisessä: Työttömyyskassat saavat mahdollisuuden tarjota asiakkailleen työllisyyttä edistäviä palveluita.

Tarkemmat yksityiskohdat suunnitelluista muutoksista on kerrottu KOKO-kassan verkkosivustolla. Lue uutinen täältä: Tulevat lakimuutokset.