Johtajien ja päälliköiden palkat nousivat, edustajien laskivat

Myyntityö palkka 2018 B2B

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten mediaanipalkka nousi 5 000 euroon kuukaudessa. Vuotta aiemmin mediaanipalkka oli 4 750 euroa.− Viiden prosentin mediaanipalkan nousu ei kuitenkaan tarkoita, että hyvä palkkakehitys näkyisi kaikissa myyntialan töissä. Ero eri tehtävätason palkkojen välillä on kasvanut, selvittää Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

– MMA:n palkkatutkimuksen mukaan ennestäänkin korkeat palkat ovat nousseet hyvin.

Johtajien mediaanipalkka on nyt 7 200 euroa (nousua 4,3 %) ja päälliköiden 5 050 euroa (nousua 2,9 %). Edustajien mediaanipalkka sen sijaan laski 2,5 prosenttia 4 000 euroon kuukaudessa.

– Taantuma kasvatti palkkahaitaria, koska uudet työsuhteet solmittiin nousukautta alhaisemmilla palkoilla. Toisaalta ”vanhojen” työntekijöiden palkkakehitys pysyi taantumasta huolimatta vahvana. Lisäksi noususuhdanteessa palkkoja kasvattaa työpaikan vaihto, jota on myyntialalla vauhdittanut avoimien paikkojen runsas tarjonta, Häkkinen sanoo.

Palkkahajonta on kasvanut paitsi asematason, myös toimialojen ja maakuntien välillä.

Toimialoja verrattaessa suurimmat palkat myynnissä ja markkinoinnissa ansaitaan teollisuudessa. Siellä mediaanipalkka on nyt 5 200 euroa, mikä merkitsee 4,9 %:n nousua edellisvuodesta. Suotuisinta kehitys oli kuitenkin tukkukaupassa, jossa mediaanipalkka nousi 6,8 prosenttia 5 020 euroon. Palvelualalla työskentelevän myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka oli 4 850 euroa ja vähittäiskaupassa 4 110 euroa kuukaudessa.

Alueittain vertailtuna Uusimaa on kärjessä 5 740 euron mediaanipalkalla ja Itä-Suomi pitää perää 4 100 eurolla. Palkat nousivat muilla alueilla paitsi Kaakkois-Suomessa, Keski-Suomessa ja Länsi-Suomessa.

Sukupuolten välinen palkkaero näkyy kaikilla myynnin ja markkinoinnin tehtävätasoilla. Esimerkiksi päällikkötehtävissä toimivan miehen mediaanipalkka on 5 170 euroa, kun nainen vastaavalla tehtävätasolla tienaa 4 700 euroa kuukaudessa.

– Myyntipäällikkönaisen euro näyttäisi siis olevan 91 senttiä. Yleisesti suomalaisen naisen euron on laskettu jäävän 82 senttiin, joten myyntiala vaikuttaa olevan palkkatasa-arvossa jonkin verran paremmassa tilanteessa.

MMA:n palkkatutkimus perustuu 1 542 myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joulukuun 2017 palkkatietoihin. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy tammikuussa 2018.

MMA:n jäsen, tarkempaa tietoa palkoista löydät Jäsensivuilta kohdasta Palkka.

Palkkatasosi voit tarkistaa Jäsensivuilta löytyvästä Palkkatutkasta.