Puhelinpalvelussamme on ruuhkaa! Saat meihin parhaiten yhteyttä Oma MMA -palvelussa. T. MMA:n porukka

Jos työnantaja vaatii paikannuslaitetta tai ajopäiväkirjaa autoon

Loukkaako yksityisyydensuojaa, jos työnantaja vaatii työajoja ajavan työntekijän autoon paikannuslaitteen tai sähköisen ajopäiväkirjan?

Kysymys on pitkälti siitä, onko laite tarkoitettu matkalaskun tueksi vai työajan seurantaan ja millainen laite on.

– Työnantajalla on oikeus saada tietää, missä työntekijä on työaikana. Kokonaan toinen asia on se, mikä on myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen työaikaa. Työnantajalla ei nimittäin lähtökohtaisesti ole mitään oikeutta kerätä tietoa siitä, mitä työntekijä tekee omalla ajallaan, selventää Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n lakimies Jyrki Järvinen.

Järvisen mukaan ongelma poistuu helpoiten siten, että ajopäiväkirja ja paikannin ovat sellaisia, että ne on mahdollista kytkeä pois päältä silloin, kun on kyse yksityisajosta, ajettiinpa se sitten illalla tai työpäivän aikana. Laitteen kiinnioloaikana ajetut ajot ovat tällöin yksityisajoa.

Toinen tapa turvata yksityisyydensuoja on se, että kaikki laitteen keräämät tiedot tulevat työntekijälle, joka koostaa niistä työnantajalle toimitettavan matkalaskun poistaen omat ajot. Työnantajalla ei pitäisi olla mitään tällaista järjestelyä vastaan, jos laite on hankittu nimenomaan matkalaskun tekemiseksi.

Matkalaskun tuki vai työajan seuraaja?

Eri asia kuitenkin on, jos laite hankitaan työajan seurantaan. Tämä on lähtökohtaisesti mahdollista vain perustellusta syystä. Esimerkiksi huoltoyhtiölle saattaa olla tärkeä tietää asiakaspalvelun kannalta, missä päin huoltoautot ovat.

– Jos myynnin ja markkinoinnin ammattilainen suostuu työajan valvontaan, on siitä se etu, että hän tulee tällöin työaikalain piiriin, mikä taas saattaa antaa oikeuden ylityökorvauksiin, toteaa Järvinen

– Työnantaja todennäköisesti perustelee laitetta sillä, että ajopäiväkirjan pitäminen ja matkalaskun tekeminen helpottuvat. Henkilötietolaki kuitenkin edellyttää, että tietoja kerätään sitä tarkoitusta varten, mikä on ilmoitettu tietojen keräämisen perusteeksi. Tämä taas tarkoittaa sitä, että työaikaa ei voida valvoa, jos perusteeksi ilmoitetaan matkalaskun tekeminen.

Turvallisuus?

– Joskus työnantaja saattaa perustella paikantimen asentamista esimerkiksi halulla huolehtia työntekijän turvallisuudesta. Tällöinkin tähän ”turvallisuudesta huolehtimiseen” on saatava työntekijän hyväksyntä tai noudatettava edellä ilmeneviä periaatteita tietojen keräämisestä. Työnantajan ei tarvitse huolehtia yksityisajojen turvallisuudesta.

Sillä, onko kyseessä työntekijän oma auto vai työsuhdeauto, ei oikeastaan ole merkitystä laitteiden käytön hyväksyttävyyden kannalta. Kumpaakin autoa käytetään sekä työ- että yksityisajoon eikä laitteiden asennuksesta jää häiritseviä jälkiä autoon.

Määräykset ja ohjeet elektronisista ajopäiväkirjoista ja paikantimista täsmentyvät ajan kuluessa. Jos viranomaissäädöksissä tapahtuu muutoksia, MMA tiedottaa niistä. MMA seuraa tilannetta ja määrittelee tarpeen tullen kantansa uudelleen.