Kilpailukieltojen käyttöä rajoitettava selvästi

Akava katsoo, että työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistama kolmikantainen selvitys kilpailukieltosopimusten käytön rajoittamisen vaihtoehdoista jäi puolitiehen. Työryhmässä ei syntynyt yhteisesti hyväksyttyä tulosta tarkasteltavina olleista rajoittamiskeinoista.

Akava selvitti kilpailukieltojen yleisyyttä vuonna 2017. Tuolloin 45 prosentissa uusia työsopimuksia oli kilpailukieltoehto. Myynnin ja markkinoinnin alalla kilpailukieltosopimuksesta on tullut jo lähes vakiintunut osa työsopimusta, toteaa MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

Niin Akavan kuin MMA:nkin mielestä kilpailukieltosopimukset ovat nyt yleistyneet kestämättömälle tasolle. Alun perin tarkoitus on ollut, että kilpailukieltoja voitaisiin käyttää vain hyvin harvoissa tilanteissa, silloin kun siihen on erityisen painava syy.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työsopimuksiin sisällytetään kilpailukielto usein ilman työsopimuslain edellyttämää perustetta. MMA:n lakimies Jyrki Järvinen kertookin, että kilpailukieltoihin liittyvät asiat ovat olleet MMA:n lakimiesten neuvonta- ja riita-asioiden kärjessä jo pitkän aikaa.

Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkosken mielestä tilanne on muuttunut muutaman vuoden aikana huonosta yhä huonommaksi. Kilpailukiellot jähmettävät työmarkkinoita hankaloittamalla työntekijöiden liikkuvuutta ja yritysten rekrytointeja.

– Asiantuntijat ovat ehdottaneet, että kilpailukieltojen käyttöä rajattaisiin säätämällä työnantajalle lakisääteinen kompensaatiovelvollisuus kilpailukiellon käytöstä. Asiantuntijaselvitysten pohjalta tämä vaikuttaa olevan ainoa toimiva keino. Näin toimitaankin keskeisissä kilpailijamaissamme EU:ssa.

– Selvitykset on nyt tehty ja on aika tehdä tehokkaita toimenpiteitä. Odotamme, että työministeri Timo Harakka asettaa työryhmän laatimaan ehdotukset lakiin perustuvan korvauksen säätämisestä työsopimuslakiin. Lisäksi on lisättävä sanktioita kilpailukieltoehtojen perusteettomasta käytöstä, Vuorenkoski ehdottaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 19.9.2018 työryhmän selvittämään kilpailukieltosopimusten muutostarpeet. Työryhmä luovutti muistion ministeriölle 14.8.2019. Muistioon sisältyy kaksi lausumaa.

Lue MMA:n lakimies Jyrki Järvisen neuvot kilpailukieltosopimuksen solmimisesta: Tarkkana kilpailukieltosopimuksen kanssa