Laaja ohjelma yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi on tarpeen

Akava Worksin tuoreen kyselyn mukaan nuoret aikuiset ovat havainneet selvästi useammin epäasiallista kohtelua kuin yli 35-vuotiaat. Akava näkee tarpeelliseksi, että hallitus laatii laajan ohjelman tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Akava Worksin selvityksen mukaan noin kolmannes 18–35-vuotiaista korkeasti koulutetuista on havainnut epäasianmukaista tai syrjivää kohtelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan opiskeluissa tai työpaikalla. Tämä on ilmennyt muun muassa haukkumisena, loukkaavina sanoina, epäasiallisena vitsailuna ja kiusaamisena.

Miehet ovat havainneet epäasiallista kohtelua useammin kuin naiset.

Aliedustettujen ryhmien asemaa on parannettava työelämässä

– Meidän on varmistettava, että työelämässä aliedustettujen ryhmien, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, asema paranee. Enemmistö tarvitsee lisää tietoa ihmisten moninaisuudesta, jotta ennakkoluulot vähemmistöjä kohtaan vähenevät. Tätä varten tulevan hallituksen pitää laatia laaja ohjelma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Päättäjien asenteet vaikuttavat koko yhteiskuntaan, painottaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus puuttua syrjintään. Lisäksi työnantajan on suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistettävä sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä kehittämällä työtapoja ja työoloja.

Yleisimpinä syinä siihen, että ongelmaa ei ollut ratkaistu, oli että sitä ei ollut tuotu työnantajan tai oppilaitoksen tietoisuuteen (25 %) tai sen ratkaiseminen ei onnistunut tiedosta huolimatta (18 %). Pienessä osassa (9 %) tapauksista syrjintään ei ollut puututtu tiedosta huolimatta.

– Hyvä uutinen on, että runsaassa kolmanneksessa tapauksista työpaikka tai oppilaitos oli puuttunut epäasialliseen kohteluun ja sai sen loppumaan, toteaa Akavan johtava asiantuntija Miika Sahamies.

Kyselytutkimuksen perusteella kaikenikäiset vastaajat näkevät tiedon lisäämisen ja avoimen keskustelun tärkeimpinä keinoina seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseksi työelämässä ja koulutuksessa.

– Asennemuutokset ovat keskeisiä, mutta niiden rinnalla tarvitaan lainsäädännön tuomaa vahvaa turvaa. Sateenkaarevilla ihmisillä pitää olla yhtäläiset oikeudet osallistua työelämään ja koulutukseen ilman huolta tai pelkoa syrjinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta, korostaa Sahamies.

Yhdenvertaisuuslain muutos

Akava on ollut mukana valmistelemassa 1. kesäkuuta 2023 voimaan tulevia yhdenvertaisuuslain muutoksia, joiden tavoitteena on vahvistaa syrjintää kohtaavien oikeussuojaa.

– Lakimuutosten tultua voimaan yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan piiriin kuuluu myös työelämän valvonta ja yhdenvertaisuuden edistämis- ja suunnitteluvelvoite laajenee varhaiskasvatukseen. Lisäksi häirinnän määritelmä muuttuu ja koulutuksen järjestäjän velvollisuus puuttua häirintään vahvistuu, Sahamies kertoo.

Akava Works -selvitys

Akava Works -selvityksen toteutti Aula Research. Kysely tehtiin korkeakoulutettujen 18–35-vuotiaiden parissa keväällä 2023. Selvityksen teemat käsittelivät muun muassa hyvinvointia ja jaksamista, työelämään kohdistuvia arvoja ja asenteita sekä tulevaisuuden näkymiä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 511 korkeakoulutettua vastaajaa.

Tutustu selvityksen tuloksiin akavaworks.fi

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Maria Löfgren
Puh. +358405682798

johtava asiantuntija Miika Sahamies
Puh. +358505305366

Lähde: Akava.fi

Avoin tiedolle -kampanja

Akava jäsenliittoineen kampanjoi Avoin tiedolle -kampanjalla työelämän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Akava-yhteisö painottaa kampanjassa tiedon, ymmärryksen ja oppimisen merkitystä yhdenvertaiselle ja tasa-arvoiselle työelämälle.

Kampanja osuu ajallisesti kansainvälisen Pride-kuukauden ja Helsinki Pride -viikon yhteyteen.

Lisätietoa kampanjasta on Akavan sivustolla osoitteessa akava.fi. Kampanjasisältöjä voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnisteella #avointiedolle.

Inklusiivisuuskoulutus

Akava ja Seta järjestävät yhteisen inklusiivisuuskoulutuksen torstaina
8. kesäkuuta kello 15–16 Teams-koulutuksena. Koulutus on maksuton ja siihen voivat osallistua kaikki työelämän yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta kiinnostuneet. Osallistua voit tämän linkin kautta >>