Lyhyillekin ulkomaan työmatkoille tarvitaan nyt A1-todistus

Työnantajan on haettava työntekijöilleen A1-todistusta Eläketurvakeskukselta myös lyhyille ulkomaan työmatkoille. Taustalla on kasvanut ulkomaantyöskentely, jonka vuoksi ETK on selkeyttänyt A1-todistusta koskevaa ohjeistustaan.

Työnantajan tulee hakea A1-todistusta Eläketurvakeskukselta, kun työntekijä lähtee Suomesta työskentelemään EU- tai sosiaaliturvasopimusmaihin. Todistus tarvitaan riippumatta siitä, kuinka pitkään ulkomailla työskennellään. Vielä viime vuonna ETK:n ohje oli Suomessa, että A1-todistus tarvitaan yli kuukauden pituisille työmatkoille.

A1-todistus mukaan työ- ja koulutusmatkoille

Todistuksen hakeminen on nimenomaan työnantajan velvollisuus. Yrittäjät ja esimerkiksi apurahan saajat hakevat todistusta itse. A1-todistus osoittaa, että henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Alun perin EU:n sosiaaliturva-asetuksen tarkoitus on ollut varmistaa ulkomailla töitä tekevien sosiaaliturva ja eläke. Todistus tarvitaan Sveitsiin, Britanniaan sekä kaikkiin EU- ja ETA-maihin.

EU:n asetus ei suoraan määrittele aikarajoja A1-todistuksen hakemiselle. Asetus lähtee kuitenkin siitä, että todistuksen puuttuessa työ tulee vakuuttaa työskentelymaassa.

– Kasvaneen ulkomaantyöskentelyn ja varsinkin lisääntyneen ulkomailla tapahtuvan etätyön ja työmatkojen vuoksi Eläketurvakeskus huomasi tarpeen selkeyttää sitä, milloin A1-todistusta on haettava. Selkiytimme ohjeitamme, jotta asiakkaamme välttäisivät mahdolliset hankaluudet ulkomailla, ETK:n yksikön päällikkö Noora Allenius kertoo.

Moni maa vaatii todistusta jo yhdestä työskentelypäivästä, ja joukkoon on viime aikoina liittynyt yhä useampi maa.

– Tämän vuoksi ohjeemme on, että A1-todistus tulee hakea myös lyhyille ulkomaantyöskentelyille, kuten työ- ja koulutusmatkoille sekä lyhyille etätyöskentelyjaksoille. A1-todistusta tulee siis aina hakea yksittäiselle ulkomaan työskentelyjaksolle, kestosta riippumatta, esimerkiksi vuoden työkomennukselle tai viikon työmatkalle, Allenius selventää.

Jokaiselle matkalle ei tarvita uutta todistusta

Jos työntekijällä on useita lyhyitä työ- tai koulutusmatkoja vuoden aikana, riittää yhden todistuksen hakeminen. A1-todistus voidaan myöntää yhdellä hakemuksella kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Yksi todistus kattaa kahden vuoden aikana kaikki ulkomailla tapahtuvat työskentelyjaksot. Jokaisesta lyhyestä kokousmatkasta ei siis tarvitse hakea A1-todistusta erikseen.

– Jos yritys ei ole aiemmin hakenut työntekijälleen A1-todistusta lyhyille ulkomaan työmatkoille niin ei ole syytä huoleen: A1-todistuksen voi aina tarvittaessa hakea myös takautuvasti, esimerkiksi työskentelymaan vaatiessa. Työmatkojen osalta A1-todistuksen hakeminen kuitenkin ajassa eteenpäin riittää, jos todistukselle ei ole takautuvasti ilmennyt tarvetta, Allenius summaa.

Todistuksen hakeminen ja ETK:n infotilaisuus työnantajille

A1-todistusta voi hakea Eläketurvakeskuksen sähköisestä asiointipalvelusta.

  • Sähköinen hakemus voi nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.
  • Hakemuspalvelu ohjaa hakemuksen teossa.
  • Asiointipalvelussa voi tulostaa todistuksen hakemusasian vireilläolosta sekä seurata hakemuksen käsittelyn etenemistä.
  • Asiointipalvelussa on nähtävissä käsittelyssä olevat, voimassa olevat, päättyneet ja luonnoksena olevat hakemukset.

Lue ETK:n ohjeet: A1-todistuksen hakeminen

Eläketurvakeskus järjestää 10.2.2023 työnantajille maksuttoman infotilaisuuden, jossa kerrotaan lisää A1-todistuksen hakemisesta.

Ilmoittaudu ETK:n työnantajainfoon tästä

Lue lisää aiheesta: