MMA: Irtisanotun takaisinottovelvoite säilytettävä entisellään

irtisanotun_takaisinottovelvollisuus

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA ei ymmärrä, miksi hallitus esittää tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen takaisinottovelvollisuuden kestoajan lyhentämistä.

Esitys irtisanottujen takaisinottovelvollisuuden kestoajan lyhentämisestä yhdeksästä neljään kuukauteen sisältyy parhaillaan lausuntokierroksella olevaan hallituksen työsopimuslakia koskevaan muutospakettiin.  

– Takaisinottovelvollisuusajan lyhentäminen ei millään tavoin edistä työllistymistä, toteaa MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

– Hallituksen esityksessä määräaikaisten sopimusten käytön ehtojen lieventämistä ja koeajan pidentämistä perustellaan työllisyyden edistämisellä. Sen sijaan takaisinottovelvollisuusajan lyhentämiselle ei ole esitetty tällaisia perusteluja, selvittää MMA:n lakimies Jyrki Järvinen.

Järvisen mukaan takaisinottovelvollisuus on ollut tärkeässä roolissa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla tehtyjen väärien irtisanomisten hillitsemisessä.

– Jos takaisinottoaika lyhenee neljään kuukauteen, menettää se käytännössä merkityksensä, Järvinen arvelee.

– Nyt lausunnolla olevan muutospaketin perusteluissa hurskastellaan sillä, että onhan työnantajankin etu ottaa vanha kokenut työntekijä takaisin, jos työtä ilmaantuu. Jos näin todella olisi, ei takaisinottopykälää tarvittaisi lainkaan. Tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanoessaan työnantaja valitettavan usein valitsee esimerkiksi ikääntyviä, jotka ovat juuri niitä vaikeimmin uudelleentyöllistyviä.

– Jos lainsäätäjällä on tarkoitus ylläpitää suhteellisen toimivaa työsuhdeturvaa, niin esityksen mukainen takaisinottopykälän muutos on kyseenalainen.

Uusimpien tietojen mukaan viisikymppisenä irtisanotun on hyvin vaikeaa työllistyä uudelleen, ainakaan pysyvään työpaikkaan. Kuusikymppisenä tämä on lähes mahdotonta.

– Myynnin alalla käytännön asiakastyöstä työttömäksi jääneistä yli viisikymppisistä korkeintaan neljännes työllistyy uudelleen pysyväisluonteisesti, arvioi MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

– Jotta ikääntyvien työntekijöiden työllistyminen helpottuu, tarvitaan asennemuutos, mutta myös toimiva lainsäädäntö. Vireillä oleva takaisinottovelvollisuusajan lyhentäminen olisi askel väärään suuntaan.

Lisätietoja:

  • Toiminnanjohtaja Juha Häkkinen, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, puh. 0400 956968
  • Lakimies Jyrki Järvinen, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, puh. 020 122 4457