MMA-tutkimus: palkka notkahti hieman

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen palkka notkahti hieman. Alan näkymät ovat kuitenkin parantuneet.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n uusimman tutkimuksen mukaan alan mediaanipalkka laski vuodessa 100 eurolla. Mediaanikuukausipalkka on nyt 4 750 euroa. Mediaanipalkka tosin nousi johtajatasolla 6 900 euroon (+220 euroa), mutta putosi edustajatasolla. Päälliköiden palkka oli lähes sama kuin vuosi sitten.

Parhaiten myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset tienaavat teollisuudessa, jossa mediaanipalkka on 5 000 euroa kuukaudessa. Summa on sama kuin viime vuonnakin.

– Pitkä taantumakausi katkaisi lopulta alamme vuosia jatkuneen palkkojen nousuputken. Osa on pudonnut välillä työttömäksi ja on työllistyttyään joutunut tyytymään aikaisempaa pienempään palkkaan. Myös tulospalkkiot ovat pienentyneet. Nämä tekijät näkyvät nyt tilastossa mediaanipalkan eli otoksen keskimmäisen palkan pienenemisenä, selvittää MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

Vaikka myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten palkat ovat hieman pudonneet, alan näkymät ovat paremmat kuin vuosi sitten. Alan työttömyys on vuodessa vähentynyt 8 prosentista 7,4 prosenttiin.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten mielestä työpaikoilla menee nyt yleisesti ottaen paremmin kuin vuosi sitten. Liki 90 prosenttia työmarkkinatutkimukseen vastanneista arvioi tilanteen hyväksi tai vähintään tyydyttäväksi. 5,5 prosenttia pitää irtisanomistilannetta työpaikallaan todennäköisenä tai varmana, kun luku viime vuonna oli 8 prosenttia.

Työn suurimpina haasteina myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset näkevät muutoksen hallinnan, ajan riittämättömyyden ja huonon johtamisen. Digitalisoituminen, sosiaalinen media, analyysityökalut ja asiakaskäyttäytymisen muutos ovat myllertäneet myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen työnkuvaa muutamassa vuodessa merkittävästi.  Valitettavana ilmiönä tässäkin tutkimuksessa, kuten MMA:n aiemmassa työpaikkakyselyssä, esiin nousi ikärasismi.

– Alan pitkittynyt työttömyyskin painottuu vanhempiin ikäluokkiin, Juha Häkkinen toteaa.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n työmarkkinatutkimukseen osallistui 1 549 jäsentä. Vastaajista liki puolet työskentelee teollisuuden palveluksessa. Taloustutkimus Oy toteutti tutkimuksen tammikuussa 2017.

Jäsenelle lisää tietoa muun muassa palkkatrendeistä löytyy Jäsensivuilta (sivun oikea yläkulma – kirjaudu jäsennumerolla ja syntymäajalla) osiosta Palkka.