MMA:n myyntipäällikköbarometri: Talous kasvaa ja työllisyysnäkymät paranevat

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten luottamus Suomen talouteen on kasvanut, ja myönteisen kehityksen nähdään jatkuvan seuraavat 12 kuukautta. Mikä parasta, myyntialan työllisyysnäkymät ovat parantuneet ja parantuvat entisestään.

Jopa 70 prosenttia MMA:n myyntipäällikköbarometriin osallistuneista 1 100 myynnin ja markkinoinnin ammattilaisesta kertoo luottamuksensa talouteen vahvistuneen viime vuoden aikana. Luottamuksen heikkenemisestä raportoi vain 6 prosenttia vastaajista.

Lounais-Suomi näyttäytyy tuloksissa erityisen vahvana alueena. Siellä luottamus taloutta kohtaan on kasvanut 77 prosentilla vastaajista. Vastaavasti vähiten kasvua on näköpiirissä Pohjois-Suomessa, jossa jopa 15 prosentilla vastaajista luottamus talouteen on heikentynyt.

– Myyntipäällikköbarometrimme tulokset ovat hyvin linjassa positiivisten talousuutisten ja syyskuun alussa julkaistun pk-yritysbarometrin kanssa, MMA:n puheenjohtaja, myyntipäällikkö Marko Hovinmäki arvioi.

Yrityksissä panostetaan jälleen myyntiin

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten kannalta ilahduttavaa on, että vastaajat näkivät työllisyysnäkymien parantuneen ja parantuvan entisestään. Vastaajista 28 prosenttia arvioi, että myyntihenkilöstön määrä tulee kasvamaan heidän edustamissaan yrityksissä, kun vain 6 prosenttia povaa laskua henkilöstön määrään. Erityisesti suurissa yrityksissä myyntiin ollaan panostamassa.

Markkinointihenkilöstönkin määrän arvioidaan kasvavan, mutta vähemmän kuin myyntihenkilöstön. 11 prosenttia uskoo kasvuun ja 74 prosenttia arvelee markkinointihenkilöstön määrän pysyvän entisellään.

Maakunnittain työllistymisnäkymiä vertailtaessa erot ovat pieniä. Lounais-Suomesta löytyy taas eniten optimismia, kun arvioidaan uuden myyntihenkilöstön tarvetta. Yllättäen markkinointihenkilöstön uskotaan kasvavan eniten Itä-Suomessa.

Kasvusta huolimatta irtisanomisen uhka ei ole väistynyt

Myynti- ja markkinointihenkilöstön tilanne on kuitenkin jonkin verran polarisoitunut: joka yhdeksäs myynnin ammattilainen kokee irtisanomisen tai lomautuksen uhkaa yrityksessään. Suurinta uhkaa kokevat ne, joilla on vain perusasteen koulutus.

Rahoitusala ja rakentaminen porskuttavat vahvimmin

Myynnissä ja markkinoinnissa toimivien arvion perusteella yritysten myynti, liikevaihto ja kannattavuus ovat parantuneet selvästi 12 viime kuukauden aikana. Vastaajista 60 prosenttia sanoo yrityksensä myynnin kasvaneen vuoden aikana, kun taas liikevaihto on kasvanut 55 prosentissa ja kannattavuus 49 prosentissa yrityksistä. Kasvua on näkyvissä kaikilla toimialoilla, kiivaimmin porskuttavat rahoitusala ja rakentaminen.

Myyntipäällikköbarometriin vastanneet odottavat seuraavan 12 kuukauden aikana kasvun vahvistuvan entisestään. Myynnin kasvua ennakoi 71 prosenttia, liikevaihdon 67 prosenttia ja yrityksen kannattavuuden 58 prosenttia. Hyvien uutisten odotetaan jatkuvan erityisesti rahoitusalalla, rakentamisessa, tukkukaupassa ja IT-alalla. Suurin parannus nykytilanteeseen verrattuna nähdään tapahtuvan mainonta-, markkinointi- ja viestintäyrityksissä.

Lähes kolmannes myyntipäälliköistä odottaa yli 10 prosentin kasvua edustamansa yrityksen liikevaihtoon ensi vuodeksi. Kovimmat tavoitteet ovat vientiyrityksillä. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että mitä kansainvälisempi yritys on, sitä suuremmat ovat kasvuodotukset.

Lounais-Suomessa uskotaan vahvaan kasvuun

Lounais-Suomi näyttäytyy tuloksissa erityisen vahvana alueena. Siellä luottamus taloutta kohtaan on kasvanut 77 prosentilla vastaajista. Mistä tämä johtuu? Kysyimme asiaa turkulaiselta aluemyyntipäällikkö Juha Kiviseltä.

– Lounaissuomalaiset eivät yleensä helpolla positiivisia asioita näe. Jos täällä oikeasti ollaan tuota mieltä, niin silloin todella tapahtuu isoja ja merkittäviä asioita.

– Meyerin telakka, Sandvik ja Uudenkaupungin autotehdas ovat esimerkkejä, jotka usein nostetaan esiin. Kerrannaisvaikutus on iso, sillä alihankkijoita pelkästään telakalla on satoja.

Kivinen työskentelee Oy Nylund Group Ab:ssä, joka maahantuo valaisimia, valaistuksenohjauksen ratkaisuja, tietoverkkotuotteita ja teollisuuselektroniikan tuotteita. Talouden kasvu on näkynyt hänenkin työssään.

– Kun isoilla rakennusurakoitsijoilla on kädet täynnä työtä, riittää työtä nyt myös keskisuurille ja pienemmille yrityksille. Sama koskee sähkösuunnittelijoita, arkkitehtejä ja sähkötukkuliikkeitä, joiden parissa työskentelen.

Kivinen on huomannut, että myös monella kollegalla kuluva vuosi on myynnillisesti paras pitkään aikaan.

– Vaikka myynti on kasvussa, on myös kilpailu kiristynyt. Kaikki haluavat potista osansa, kun ei ole tietoa, kuinka kauan noususuhdanne jatkuu. Pikavoittoja haetaan nollakatteella ja pelko on, että säästöä joudutaan hakemaan tuotteista tai työn laadusta tinkimällä.

Myyntipäällikköbarometri toteutettiin ensimmäistä kertaa. Sen tarkoituksena on toimia tulevaisuuteen katsovana indikaattorina Suomen talouden ja yrityskentän näkymistä vuosittain. Myyntipäällikköbarometrin toteutti Aula Research Oy MMA:n toimeksiannosta. Barometriin osallistui 1 101 MMA:n jäsentä eri puolilta Suomea 10.8.–30.8.2017.