Anna äänesi kuulua ja kerro näkemyksesi alamme tulevaisuudesta vastaamalla barometriimme tästä ››

Talouskasvun taitekohdassa – luottamus Suomen talouteen romahti

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten luottamus Suomen talouteen romahti vuosien 2018 ja 2019 välisenä aikana. Tämä selviää tuoreimmasta Myyntipäällikköbarometristä, johon vastasi 1 419 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista.

Vastanneista peräti 42 prosenttia kertoi luottamuksensa Suomen talouteen heikentyneen 12 viime kuukauden aikana. Vain 17 prosenttia ilmoitti luottamuksen kasvaneen. Muutos edellisiin vuosiin on merkittävä, sillä vielä viime vuonna luottamuksen heikkenemisestä raportoi vain 7 prosenttia vastaajista.

Myyntipäällikköbarometrin tuloksista voi päätellä, että kauppa on käynyt hyvin vuonna 2019, mutta myynnin kasvuvauhti on hiipunut. Kolmen vuoden tulokset indikoivat, että myynnin kasvu saavutti huippunsa vuoden 2018 aikana. Toimialoista elintarvikeala näyttäytyy nyt muita positiivisempana, ja myynnin tilanne on selkeästi heikoin autoalalla.

Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaumin mukaan Myyntipäällikköbarometrin Suomen taloutta koskevat luottamustulokset ovat aika lailla linjassa muiden talouden luottamusindikaattoreiden kanssa:

”Tämän vuoden alussa indikaattorit ovat painuneet todella negatiivisiksi, varsinkin kuluttajien luottamus ja teollisuuden luottamus. Sen sijaan palvelualojen luottamus on puolestaan pysynyt parempana. Tämä teollisuuden ja palvelualojen välinen jako ei näy Myyntipäällikköbarometrin tuloksissa, mikä on mielenkiintoista. ”

Myynti- ja markkinointialan henkilöstöllä on näköalapaikka arvioida talouden kehityssuuntia, sillä he näkevät työssään sekä oman organisaationsa että asiakkaiden taloudellisen tilanteen kehityksen. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on jo kolmena vuonna kerännyt jäsentensä näkemyksiä Myyntipäällikköbarometri-kyselyllä, jonka on toteuttanut Aula Research Oy.

Nyt vuosien 2017-2019 kyselyjen päätuloksista on työstetty keskustelupaperi, Talouskasvun taitekohdassa? – Suomen talouden näkymät myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten silmin.

Keskustelupaperissa pohditaan, mitä tulokset kertovat Suomen ja Suomessa toimivien yritysten taloudesta. Raportti sisältää myös neljä asiantuntijapuheenvuoroa: Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaumin lisäksi Myyntipäällikköbarometrin tuloksia ja Suomen talouden nykytilannetta kommentoivat Aalto-yliopiston myynnin johtamisen professori Petri Parvinen, Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa ja Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo.

Talouskasvun taitekohdassa? – Suomen talouden näkymät myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten silmin -raportti kokonaisuudessaan ja referaatti ovat luettavissa täältä

Vuoden 2019 Myyntipäällikköbarometrin tulosten esittely löytyy täältä