Työterveyslaitoksen hankkeen tavoitteena henkinen työkyky

Työterveyslaitos on aloittanut Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Mielenterveyden työkalupakki -hankkeen. Sen tarkoituksena on edistää työpaikkojen valmiuksia vahvistaa ja tukea mielenterveyttä osana työkykyä.

Työterveyslaitoksen laaja hanke keskittyy mielenterveyden tuen keinoihin ja menetelmiin sekä eri ammattialojen tukeen. Tavoitteena on vahvistaa työpaikkojen ja työyhteisöjen valmiuksia tukea mielenterveyttä ja vastata muuttuvan työelämän vaatimuksiin henkisen työkyvyn osalta.    

Mielenterveys on keskeinen osa työkykyä

Yhteiskunnalliset muutokset haastavat työpaikat kehittämään toimintatapoja ja työoloja mielen hyvinvointia tukeviksi. Mielenterveyden työkalupakki -hanke auttaa tässä tehtävässä suomalaista työelämää. Työpaikoille ja erityisesti koronapandemiasta kärsineille ammattialoille tarjotaan keinoja ja menetelmiä – ja samalla syntyy uutta tutkimusta.  

Yhteiskunnallisena ilmiönä työelämän mielenterveydessä yhdistyy monta muutoksessa olevaa asiaa, kuten työhön liittyvät odotukset, vaatimukset ja ideaalit sekä globaalit haasteet. Mielenterveydellä on myös kiinteä yhteys talouteen ja työvoiman saatavuuteen.   

– Mielenterveysongelmat haastavat työkykyä, eikä tilannetta ratkaista ainoastaan terveydenhoidon kentällä. Lisäksi ongelmapuheen rinnalle kaivataan puhetta voimavaroista ja työn imusta, johtaja Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta sanoo.   

Mielenterveyden työkalupakki -hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Työterveyslaitos toteuttaa hankkeen yhdessä kumppanien ja laajan sidosryhmäverkoston kanssa.  

Maksuttomat työkalut ja materiaalit

Mielenterveyttä voi edistää kehittämällä työoloja ja huolehtimalla sujuvasta työn arjesta sekä työyhteisön vuorovaikutuksesta. Mielenterveyden työkalupakista löytyy keinoja tukea mielenterveyttä ja rakentaa mielen hyvinvointia tukevaa työkulttuuria.   

Maksuttomat työkalut ja materiaalit soveltuvat esimerkiksi esihenkilötyön tueksi, aivotyön kehittämiseen sekä työkykyä edistävän liikunnan ja liikkumisen suunnitteluun, organisaation palautumiskäytäntöjen arviointiin ja moneen muuhun tilanteeseen.   

– Työkalujen käyttöönottoon on nyt tarjolla apua. Kannattaa hyödyntää mahdollisuus kehittää oman työpaikan toimintaa mieltä tukevaksi. Lopputuloksena syntyy lisää hyvinvointia ja tuottavuutta, hankkeen vastaava johtaja, johtava asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa Työterveyslaitoksesta sanoo.   

Työkalupakki sisältää Työelämän mielenterveysohjelmassa (2021–2022) kehitettyjä tutkimukseen pohjautuvia keinoja ja menetelmiä. Hankkeessa jatkokehitetään olemassa olevia työkaluja ja julkaistaan uusia.   

Hyödynnä hankkeen materiaaleja

Mielenterveyden työkalupakki -hankkeen materiaalit on mahdollista ladata ja ottaa käyttöön Työterveyslaitoksen sivustolta:

Lisätietoja  

Lähde: Työterveyslaitoksen tiedote 15.6.2023