Työttömyysturvan parantaminen kannustaisi yrittäjyyteen palkkatyön ohessa

KOKO:n tuore tutkimus nosti esiin, että kaksi kolmasosaa suomalaisista kannattaa yhdistelmävakuutusta, joka kerryttäisi työttömyysturvaa sekä palkansaajana että yrittäjänä. Parempi taloudellinen turva kannustaisi lähes puolta suomalaisista tekemään töitä myös yrittäjänä palkkatyön ohessa.

Tiedot ilmenevät Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOn Kantar Publicilla teettämästä kyselytutkimuksesta.

Nykyisin ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi kerryttää joko palkansaajana tai yrittäjänä, mutta rooleja ei voi yhdistää.

− Yhdistelmävakuutuksen käyttöönotto on välttämätöntä, sanoo KOKO-kassan kassanjohtaja Outi Mäki.

Yhdistelmävakuutus mahdollistaisi työttömyysturvan kerryttämisen yhtäaikaisesti sekä palkansaajana että yrittäjänä tehdystä työstä. Yhä useammat suomalaiset työskentelevät vuoroin palkansaajana ja yrittäjänä tai itsensätyöllistäjänä.

− Heidän tulee päästä samalle viivalle muiden kanssa. Kun yrittämisen kynnystä madalletaan, koko Suomi hyötyy. Kaiken työn tulee olla kannattavaa, korostaa Mäki.

Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Kysely tehtiin Kantar Publicin vastaajapaneelissa verkossa 6.−13.1.2023. Vastaajia oli 1043. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Lue lisää: KOKOn tutkimus: Työttömyysturvaa parantavalla yhdistelmävakuutuksella laaja kansan tuki