Vastaathan työmarkkinatutkimukseen

työmarkkinatutkimus

MMA ajaa myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten etuja. Tätä työtä varten tarvisemme ajantasaista tietoa, jota parhaillaan keräämme työmarkkinatutkimuksella.

Taloustutkimus on lähettänyt tammikuun alussa sähköpostilla MMA:n työsuhteisille jäsenille linkin kyselylomakkeeseen. Vastaathan, jos olet saanut tällaisen viestin.

Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja nimettömästi. Yksittäiset tiedot eivät nouse esille.

Tutkimuksen tuloksista on sinulle hyötyä, kun esimerkiksi neuvottelet työsuhteen ehdoista. Kyselyyn vastaamalla autat MMA:ta saamaan luotettavaa tietoa myynti-, markkinointi- ja ostoalan ammattilaisten palkoista sekä työsuhteeseen liittyvistä asioista.

Tässä tutkimuksessa ei kartoiteta yrittäjäjäsenten tilannetta. Sitä selvitetään tietyin aikavälein erillisissä tutkimuksissa. Sama koskee eläkeläis- ja opiskelijajäseniä.